1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları

1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları nelerdir?Birinci meşrutiyet hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Sultan Abdülhamit tahta çıkar çıkmaz vermiş olduğu söz gereğince ilk iş olarak Anayasanın hazırlanma sürecini başlattı. Bir yandan da Balkanlarda ki karışıklıklar halen devam ediliyordu. Büyük devletler bir konferans yapma kararı aldılar. Bunun temel nedenlerinden birisi de Sırbistan ve Karadağ’ın statüsünü belirlemesinin yanı sıra Osmanlı yönetimine yeni reformlar yapmaya zorlamak adına bir araya gelindi. Konferans İstanbul şehrinde gerçekleştirildi. Konferansa Tersane Konferansı adı verilmiştir. Konferans çalışmalarına başlandığı ilk gün ise top sesleri arasında ilk Osmanlı anayasası olan Kanuni Esasinin kabulü gerçekleştirilmiş oldu. Anayasa ilan edilmesinin baş rollerinden birisi Mithat Paşa olmuştur. Anayasa ilanı sonrasında konferansın tüm önerileri reddedilirken konferans başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Birinci meşrutiyetin Osmanlı toplumuna büyük artılar kazandırdığı gerçeğini göz ardı etmemiz mümkün değildir. İlk defa halk her ne kadar sınırlı da olsa birçok haklardan faydalanmaya başlamıştır. Daha özgürlükçü bir toplum anlayışı gelmeye başlamıştır.

1.Meşrutiyetin İlan Edilme Nedenleri

  • Meşrutiyetin ilan edilme nedenlerinden birisi de Fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkan döşünce akımlarına karşı devletin parçalanmasını önlemek
  • Avrupalı devlet azınlıklarının Osmanlılara karışmasını önlemek
  • Balkan Bunalımına son verme düşüncesi amacıyla meşrutiyet ilan edilmek istenmesi,
  • Halkın padişah yönetimi yanında yer alınmak istenmesi
  • Osmanlı devletinin dağılmasını önlemek istenmesi

Tarih süreci içerisinde önemli bir süreç olarak ön plana çıkan 1. Meşrutiyet oldukça önemlidir. Çünkü ilk kez bir anayasa hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra birinci meşrutiyet ile birlikte ilk kez halk hükümdarın yanında yönetime ortak olma fırsatı ele geçirmiş oldu. Her ne kadar sınırlı bile olsa halk seçme, seçilme ve temsil yetkisine sahip bir bireye dönüşme fırsatını ele geçirdi. Birinci meşrutiyet topluma da büyük yönde olumlu sonuçlar yaratmıştır. Fakat belirtmek gereken bir diğer önemli hususlardan birisi de Anayasa maddesinin 113. Maddesi baz alınarak Padişah olağanüstü durumlarda Anayasa’yı askıya alabilme yetkisini elinde bulunduruyordu.

Birinci Meşrutiyetin Sonuçları?

Bir diğer önemli konulardan birisi de birinci meşrutiyetin sonuçları olduğunu söylememiz mümkündür. Birinci meşrutiyet ile birlikte özgürlükçü bir havanın oluşması sağlanmış oldu. Her ne kadar halk sınırlı da olsa ilk defa seçme ve seçilme hakkını elde etme hakkına sahip oldular. Daha önceden halk nezdinde böyle bir durum yoktu. Birinci meşrutiyet ilanı ile birlikte sınırlı olarak halka da yetki verildi. Mutlak Monarşiden Meşruti Monarşiye geçiş yapılmaya başlanmış oldu. Azınlık toplumunun bağımsızlık istekleri daha hızlandırılmaya başlandı. Meşrutiyet ile birlikte ilk kez temsil edilme hakkını azınlıklara verilmiş oldu.

Birinci meşrutiyetin sonunda neler olduğunu incelediğimiz de ise Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit, 1877 – 1878 yıllarında yaşanan Osmanlı – Rus Savaşını gerekçe göstererek meclisi kapatmıştır. Meclis i 14 Şubat 1878 yılında Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit tarafından kapatılmıştır.

  1. Öğretmenim 1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları hakkında performans ödevi vermişti sayenizde ödevimi yapabildim 1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları konusunu oldukça güzel anlatmışsınız yazılarınızın devamını beklerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir