11. Sınıf Coğrafya Konuları

11. Sınıf Coğrafya Konuları

11. Sınıf coğrafya ders konuları,ders notları,bölümleri nelerdir?11.Sınıf coğrafya dersinin genel olarak içeriği LYS konularıdır. LYS coğrafya konularını 11 ve 12. konuları oluşturmaktadır bu yüzden 11. sınıf konularına LYS’ye girecek üniversite adaylarının önem vermesi gerekmektedir

11. Sınıf Coğrafya Konuları:


Ekosistem ve Madde Döngüsü;

 • Biyoçeşitlilik,
 • Canlıların yeryüzündeki dağılışını etkileyen faktörler,
 • Ekosistemlerin işleyişi,
 • Besin zinciri,
 • Enerji akışı,
 • Madde döngüleri,
 • Su ekosistemlerinin işleyişi.

Beşeri Sistemler;

 • Nüfus Politikaları,
 • Şehirler ve alanları,
 • Dünya üzerinde büyük şehirler nerelerde kurulmuştur?,
 • Şehirlerin özellikleri,
 • Tarihte şehirlerin değişimi ve gelişimi.

Ekonomik Faaliyet Türleri;

 • Beşeri unsurlar ile doğal unsurların ekonomiye etkisi,
 • Dağıtım,üretim,ve tüketimi etkileyen doğal faktörler,
 • Beşeri faktörler,
 • Üretim,Tüketim,Dağıtım alanlarının etkileşimi,
 • Ekonomiye yön veren doğal kaynaklar,
 • Doğal kaynaklar nelerdir.

Türkiye: Mekansal Sentez;

 • Medeniyetlerin buluştuğu nokta Anadolu,
 • Türkiye’de arazilerin kullanılışı,
 • Türkiye’de ekonominin sektörlere göre dağılımı,
 • Türkiye ekonomisini oluşturan sektörler,bu sektörleri etkileyen faktörler nelerdir?,
 • Türkiye’de tarım ve hayvancılık,
 • Türkiye’deki madenler ve çıkarıldıkları alanlar,
 • Türkiye’de sanayi,sanayinin gelişimi,sanayi dalları,
 • Türkiye’deki sanayi dallarının dağılışı,
 • Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri ve isimleri,
 • Türkiye’de hizmet alanının Türk ekonomisindeki yeri,
 • Türkiye’de doğal afetler ve Türkiye için riskleri,

Küresel Ortam: Ülkeler ve Bölgeler;

 • Türk kültürü ve kültür bölgelerinin oluşumu,
 • Türklerin dünya kültüründe bıraktığı izler,
 • Türk kültürümüzün özellikleri,
 • Küresel ticarette ham madde,pazar ve üretim,
 • Hızla gelişen bacasız endüstri turizm,
 • Turizm faaliyetlerine insanların yönelme sebepleri,
 • Dünya üzerindeki milli park alanları,
 • Dünyanın yeni güzel harikası,

Ülkeleri Tanıyalım;

 • Japonya,bir ekonomik efsane ülkesi,
 • Japonya’nın özellikleri,
 • İngiltere’nin sanayi alanındaki gelişimi,
 • Hollanda incelemesi,
 • Hindistan incelemesi,
 • Bölgesel ve küresel örgütler,amaçları ve faaliyetleri,

Doğal Kaynaklar ve Çevre

 • Doğal kaynaklarını kullanımı,
 • Doğal kaynakların kullanımındaki değişiklikler,
 • Doğal kaynaklar tükenir i?,
 • Doğal kaynakların kullanımının çevresel sonuçları,
 • Doğal kaynakların kullanımı sonucu ortaya çıkan sorunlar,
 • Doğal kaynak kullanımı örnekleri,
 • Doğal kaynak kullanımında çevre duyarlılığı,
 • Doğal kaynaklarda insan etkileri,
 • Arazi kullanımının çevresel etkileri.

Doğal Kaynakların Küresel Etkileri;

 • Çevre sorunlarının dalları,
 • Küresel çevre sorunlarının yaygınlaşması,
 • Küresel çevre sorunları,
 • Teknolojinin çevresel sonuçları,
 • Çevre sorunları nelerdir?,
 • Atık maddeler ve geri dönüşümü,

Share

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir