2. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları

2. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları nelerdir?2. Meşrutiyet neden ve nasıl kim döneminde ilan edilmiştir?Jön Türkler birinci meşrutiyetin kapatılmasının hemen akabinde, İttihat ve Terakki partisinin kurulmasını sağladılar. Örgüt tarafından meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi adına Abdülhamit tarafına da bir baskı yapıldı. Fakat padişah meşrutiyeti ilan etmemiştir. Hal böyle olunca da Örgüt içerisinde yer alan Niyazi Bey ve Enver Bey birlikleri tarafından Balkanlarda bir ayaklama meydana geldi. Ayaklanmanın da daha fazla büyümemesini isteyen Abdülhamit, ikinci kez meşrutiyeti ilan etmek zorunda kalmıştır.
31 Mart Olayının Yaşanması:

Görülen bir diğer önemli olaylardan birisi de 31 Mart vakası diyebiliriz. Meşrutiyet karşıtları da ilk iş olarak İstanbul’da ayaklanma çıkarmışlardır. Çıkarılan bu isyana ise tarihte 31 Mart İsyanı denilmektedir. Mustafa Kemal, Selanik’ten çıkan hareket ordusu ile bu isyanı bastırmıştır.
İkinci Meşrutiyetin Sonuçları Nelerdir?

  • İkinci meşrutiyet sonucunda 1876 anayasası tekrar yürürlüğe girmiştir.
  • Yapılan anayasa değişikliği ile birlikte padişahın meclisi kapatması daha da zorlaşır hale gelmiştir.
  • Avrupa devletlerinden bir kısmı ise karışıklıklardan istifade etmek istemiştir.
  • Yunanistan, Girit’i işgal ederken, Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’i işgal etmiştir. İkinci meşrutiyetin yapılan ilanıyla birlikte ise Bulgaristan’da bağımsızlığını ilan etmiş oldu.
  • Bu dönemde ise ülke bu sefer de İttihat ve terakki yönetimi altında oldu. İttihatçılar Türkçülük fikrine karşı oldukça fazla önem vermişlerdir.
  • İttihat ve Terakki örgüt tarafından gerçekleşen ayaklanmanın sorumlusu padişah seçilmiştir. Bu yüzden II.Abdülhamit’i sorumlu tutarak ilk iş olarak tahtan indirilmiştir. Onun yerine ise bu sefer V. Mehmet Reşat padişahı getirmişlerdir.
  • Bu dönemde İngiltere’de boş durmayarak topraklarına Kıbrıs’ı dahil etmiş olduğunu belirtebiliriz.
  • İkinci Meşrutiyet ilanı sonrasında ise Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi akımların yerine bu sefer de Turancılık akımı gelerek önem kazandı.

Tarih içinde yayınlandı
Bir yorum Sizinkini ekleyin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir