Oluşumlarına Göre Göller

Oluşumlarına  Göre Göller ve çeşitleri.Ülkemiz, göl ve benzeri su alanları bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Genel anlamda ülkemizde göller, zaman zaman bazı bölgelerde derin olmakta ve zaman zaman ise bazı bölgelerde daha sığ olmaktadır. Ancak genel olarak oluşumlarına göre göller her zaman için ayrılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde yer alan birçok göl türü vardır ve…

Okumaya devam et

Sanayi İnkılabı Osmanlı Devletini Nasıl Etkilemiştir?

Sanayi İnkılabı Osmanlı Devletini Nasıl Etkilemiştir? Sanayi İnkılabı Nedir? İlk olarak İngiltere ile başlaya ve sonrasında diğer tüm Avrupa ülkelerine yayılan önemli olayların başında Sanayi İnkılabı gelmektedir. Sanayi inkılabı başladıktan sonra, dünya üzerinde birçok şeyin değiştiğini söylemek mümkündür. Sanayi inkılabı sayesinde , artık insan gücü yerini makine gücüne bırakmaya başladı ve seri üretimler hızlı bir…

Okumaya devam et

Göçler Nedenleri Sonuçları Çeşitleri

Göçler Nedenleri Sonuçları Çeşitleri nelerdir? Göç Nedir? İnsanlık tarihinden bu yana sıkça rastlanılan durumların başında göç olayı gelmektedir. İnsanlar sürekli olarak bir yerlere göçmekte ve yer değiştirmektedir. Bu durum bulunduğumuz dönemde eskiye nazaran daha az görülmektedir. Bunun en büyük nedeni, artık yerleşik hayatın günümüzde iyice yer edinmiş olmasıdır. İnsanların yaşamını sürdürdükleri bir yerden, başka bir…

Okumaya devam et

Osmanlı Devletinde Mahkemeler

Osmanlı Devletinde Mahkemeler. Osmanlı Devleti’nde şer-i,cemaat,konsolosluk,nizamiye ve ticaret mahkemeleri konu anlatımı hakkında kısaca bilgi. Osmanlı Devleti’nde farklı farklı olarak birçok mahkeme bulunmaktaydı. Söz konusu Osmanlı Devletinde mahkemeler çeşitli olaylar neticesinde faaliyet gösteren mahkemelerdi. Her mahkeme, kendine özgü bir yargılama sistemi ve kuralları ile görevini yerine getirmekteydi. Kısacası mahkemelerin, davalara ve olaylara göre bölündüğünü görülmekteydi. Osmanlı…

Okumaya devam et

Rejimine Göre Akarsular

Rejimine Göre Akarsular.Rejim, Akarsuların debilerinin bir yıl boyunca yapmış olduğu tüm değişiklileri kapsayan bir kavramdır. Bu kavramda genel anlamda akarsuların ne gibi rejimler içerisinde olduğu incelenmektedir. Günümüzde akarsuların rejimini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. İklim, bitki örtüsü, kar erimeleri, beşeri faktörler ve akarsuyun sahip olduğu toplam uzunluk, bu konuda en etkili faktörler…

Okumaya devam et

Epirojenez Kıta Oluşumu

Epirojenez Kıta Oluşumu nedir nasıl oluşur?Yerkabuğunda sadece geniş çaplı alanlarda görülen ve son derece uzun bir süre zarfı içerisinde gerçekleşen hem alçalma hem de yükselme gibi olaylar, söz konusu epirojenez kıta oluşumu gibi durumlara neden olabilmektedir. Yerkabuğu eğer yükselirse, kara oluşumu meydana gelmektedir. Ancak yerkabuğunun alçalması durumunda ise deniz altında kalır ve kara oluşumu söz…

Okumaya devam et

Anadolu Selçuklu Devletinin Dağılmasıyla Kurulan Beylikler

Anadolu Selçuklu Devletinin Dağılmasıyla Kurulan Beylikler hangi beyliklerdir?Bu beylikler hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Anadolu Selçuklu Devletinin Dağılmasıyla Kurulan Beyliklerden bazıları unlardır; Karamanoğlu Beyliği Beylik, Konya ve Karaman yöresinde kurularak faaliyete geçmiştir. Karamanoğlu Beyliği kendilerini Selçukluların tek varisi olarak görmektedir. Karamanoğulları Beyliğinin merkezi Karaman şehridir.Baktığımızda ise Osmanlılarla en çok mücadele içerisine girmiş olan beyliklerden birisidir.Karamanoğulları…

Okumaya devam et

2.Viyana Kuşatması Neden Başarısız Olmuştur?

2.Viyana Kuşatması Neden Başarısız Olmuştur?2.Viyana Kuşatması hakkında kısaca bilgi ve konu anlatımı.1. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihleri içerisinde Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından kuşatılmıştır. Tarihte bu sürece 1. Viyana kuşatması adı verilmektedir. Fakat yapılan bu savaş sonrasında ise kale alınamamış ve Osmanlı ordusu İstanbul şehrine yeniden dönmek zorunda kalmıştır. Hemen akabinde ise…

Okumaya devam et

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar nelerdir özellikleri nelerdir?Hakkında kısa bilgi ve konu anlatımı.Osmanlı döneminin yükselme devrinde eğitim ve kültür alanında bir takım inkılaplar yapılmıştır. Devletin çöküşünün önüne geçmek isteyen Osmanlı Devleti, yükselişe geçebilmek adına bazı alanlarda yeni inkılaplar yapmaya uygun gördü. Devletin çöküşünün önüne geçmek isteyen Osmanlı devleti ise ilk iş olarak eğitim kurumlarında…

Okumaya devam et

1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları

1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları nelerdir?Birinci meşrutiyet hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Sultan Abdülhamit tahta çıkar çıkmaz vermiş olduğu söz gereğince ilk iş olarak Anayasanın hazırlanma sürecini başlattı. Bir yandan da Balkanlarda ki karışıklıklar halen devam ediliyordu. Büyük devletler bir konferans yapma kararı aldılar. Bunun temel nedenlerinden birisi de Sırbistan ve Karadağ’ın statüsünü belirlemesinin yanı sıra…

Okumaya devam et