Akarsuların Akış Hızını Etkileyen Faktörler

Akarsuların akış hızını etkileyen faktörler nelerdir? 

  • Bir akarsunun yatak eğimi fazla ise o akarsunun akış hızı hızlıdır, eğer eğimi az ise akış hızı yavaştır.
  • Bir akarsunun debisi fazla ise akarsunun hızı da fazladır, debisi az ise hızı yavaştır.
  • Yatak derinliği fazla olan bir akarsunun hızlı akarken, yatak derinliği az olan bir akarsu yavaş akar.
  • Akarsunun yatağı dar ise akarsu hızlı akar, yatağı geniş ise yavaş akar.
  • Bir akarsunun hızı aktığı vadinin biçimine göre de değişiklik gösterebilmektedir. Daha dar olan vadilerde akan akarsunun hızı sürtünme ve çeşitli faktörlerden dolayı hızlı iken, daha geniş bir vadide akan akarsu daha yavaştır.
  • Akarsu kenarında veya içerisinde yer alan bitkilerde akarsunun akış hızına etki eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir