Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri

Avrupa’da kurulan ilk Müslüman,Hristiyan ve diğer dinlere inanan Türk devletleri hangileridir, isimleri, toplulukları ve özellikleri nelerdir,hakkında kısaca bilgiler nelerdir?Orta Asya’dan Avrupa’ya birçok devlet göç ederek yerleşmiştir.Bunun en güzel örneği kavimler göçüdür,kavimler göçünde birçok Türk beyi boylarını alarak Avrupa’ya göç etmiştir ve burada Türk devletlerini kurmuşlardır.Bu devletlerin isimleri ve özelliklerinden bazıları şunlardır;

Avrupa Hun İmparatorluğu: Avrupa Hun İmparatorluğu Balamir tarafından Avrupa’da kurulmuş olan ilk Türk devletidir.Avrupa Hun İmparatorluğu sınırları Fransa’ya kadar ilerlemiş ve kavimler göçünün başlamasına neden olmuştur.Devletin en güçlü zamanı Attila döneminde yaşamıştır.Attila Roma şehrine kadar kuşatma gerçekleştirmiş fakat bölgede veba hastalığın baş göstermesi ve Hristiyan dininin kutsal yerlerinden biri olduğunu söyleyen dönemin papasının isteği üzerine Batı Roma İmparatorluğunu Avrupa Hun İmparatorluğuna vergi verme zorunluluğunda bırakmıştır.Avrupa Hun Devleti Büyük Hun İmparatoru Attila’nın ölümünden sonra imparatorluk içindeki karışıklıklar sonucu imparatorluk yıkılmıştır.

Bulgarlar: Bulgarlar Avrupa’göç etmiş Oğuzlar ve Kumanların soylarından gelen Türklerdendir.Bulgarların büyük bir bölümü Osmanlı Devleti’nin  Avrupa’da fetih edilen yerlere Bulgarları iskan politikası ile yerleştirmesi ile Avrupa’ya göç etmiştir.

Avarlar: Göktürk Devletinin Avarları Orta Asya’dan sürmesi ile Avrupa’ya yerleşen Türk kökenli olan Avarlar Mohaç Ovası’nda kendilerine devlet kurmuşlardır.Devlet oldukça güçlü bir hale gelmiştir ve Bizans’ı iki kez kuşatmıştır fakat başarılı olamamışlardır.Avarlar tarihte ilk kez İstanbul’u kuşatan Türk devletidir.

Macarlar: Türk kökenli olduğu düşünülen Macarlar sibiryadan göç ederek Avrupa’da yaşam sürmüş olan bir halktır.

Kıpçaklar: Kıpçaklar Avrupa’Da yaşamış olan Türk kökenli milletlerden birisidir.Kıpçaklar Hatunlara önem vermiştir hatta çoğu kadın savaşlara dahi katılmıştır.Kıpçaklar diğer Türk boy ve devletleri gibi kurtları önemli görmüştür.Dilleri Kıpçakça olan Kıpçaklar Avrupa’da 11 ile 14. yüzyıllar arasında Avrupa’da kalmıştır ve daha sonra yıkılmıştır.

Peçenekler: Peçenekler Göktürk devletinin yıkılmasından sonra Avrupa’ya akınlar düzenleyerek göç etmiş fakat Avrupa’da pek fazla etkili olmamış ve ilerleyen zamanlarda Hristiyanlık dinini kabul ederek Türklüğünü kaybetmiş Türk kökenli insanların oluşturmuş olduğu topluluklardır.

Bu devletlerden ve topluluklardan Avrupa Hun İmparatorluğu ve Avarlar dışındakiler Avrupa’da tam bir bağımsızlık yaşamamışlardır yaşasalar bile bu süre pek uzun olmamıştır.Avrupa’ya gelen bu Türkler genellikle Hristiyan dinini benimseyerek benliklerini kaybetmişlerdir.Günümüzde de çoğu Türk kökenli olduğunu dahi kabul etmez.

Tarih içinde yayınlandı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir