Bilimsel Bilginin Özellikleri

Bilimsel Bilginin Özellikleri

Felsefede bilimsel bilgi nedir?Bilimsel bilginin özellikleri ve bilimsel bilgi örnekleri nelerdir?Bu felsefi bilgi türünün nesnellik,olgusallık,genelleyici,evrensel,tutarlı,geçerli,birikimli olarak ilerleme,tekrarlanabilir,sistemli,düzenli,uygulanabilir,eleştirisel ve kesinlik gibi özellikleri vardır.Felsefede bilimsel bilgi bilimsel yöntemler ile öğrenilen bilgi türlerine denir.Bilimsel bilgi gözleme,deneye,akla ve mantığa dayalıdır.

Bilimsel Bilginin Bazı Özellikleri Şunlardır;

  • Olgusaldır; Felsefe bilimsel bilginin olgusal olması bilimsel bilginin gözlem olmaksızın düşünerek bilgiye ulaşılamaması,ancak bir araştırma ile deney ile bakılarak bilimsel bilgiye ulaşılmasıdır.Mesela suyun ısındığında buharlaşıp buharlaşmadığını öğrenmek düşünerek hayal ederek sonucuna ulaşamayız ancak deney ve gözlem sonucu suyu ısıtarak buharlaşıp buharlaşmadığı sonucuna ulaşılır.
  • Objektif (Nesnel)’dir; Felsefede bilimsel bilgi,bilimsel bilgi hakkında araştırma,gözlem ve deney yapan kişi yani bilim adamının öznel olarak,kişisel görüşlerini belirtmeden,tümüyle kanıtlanabilir özelliğe sahip olan,felsefi görüşleriyle değerlendirmeden,dini ve dünyasal görüşlerini katmadan görüşlerini nesnel olarak açıklayan bilgidir.Bilimsel bilgi kısacası toplumdan topluma,insandan insana değişmeyen,herkes için mecburi olarak istese de istemese de geçerli ve kabul gören bilgilerdir.Mesela yoğunluğu fazla olan sıvılar yoğunluğu az olan sıvılar ile karıştırıldığında üste çıkması gibi.
  • Genelleyicidir; Bilimsel bilgi genelleme yapar.Yani tek tek şeklinde değil bütün olarak inceleme yapar.Herhangi bir bütünün içerisinden bir parçayı değil o parçanın bağlı olduğu bütün ile beraber inceler.Bu şekilde hem daha kolay hemde daha etkili olur.Örneğin yağmurun,karın,dolunun nasıl yağdığını tek tek incelemek yerine bunları bir bütün olarak yaışlar başlığı altında incelemek.
  • Evrenseldir; Bilim tüm dünya için büyük bir çalışma büyük bir şanstır.Şu anda dünyamızda bilimin teknolojinin bu kadar gelişebilmesi ilk çağ insanlarından,Sümerlerin,Mısırlıların,Romalıların,Osmanlıların ve daha birçok medeniyetin bilimsel çalışmaları sayesindedir.Bu çalışmalar sürekli olarak değişim içerisindedir bunun nedeni yeni bilgilere deneyler ve gözlemler sonucu ulaşılması yeni bilgilere ulaşıldıkça değişim içerisinde girmesidir.Mesela bir buluş yapıldı ve bu buluş 50 yıl geçerli sayıldı ama sonradan yeni bilgilere ulaşılıp eski bilginin geçerliliğinin kalmaması gibi.
  • Birikimli Olarak İlerler; Felsefede bilimsel bilgi birikerek ilerler.Yani bir bilim adamı yer çekimi ile ilgili herhangi bir bilgi bulundu daha sonra başaka bir bilim adamı veya aynı bilim adamı bu bilginin hükmünü kaldıracak başka bir bilgi buldu ve bu şekilde ilerleme gerçekleştirdi.Veya bir bilim insanı dünyanın düz olmadığını başka bir şekle sahip olduğunu buldu bir başka bilim insanı da dünyanın geoit denilen özel bir konuma sahip olduğunu buldu bu şekilde bilimsel bilgi birikerek ilerledi.
  • Geçerli ve Tutarlıdır; Bir bilimsel bilgi diğer bilgiler ile tutarlı olmalıdır.Örneğin bir bilginin geçerli olabilmesi için bilimde yer alan başka bilgiler ile ters düşmemelidir yani tutarlı olmalıdır.Çünkü bilimde çelişkiye,şüpheye yer yoktur.
  • Tekrarlayabilir; Bilimsel bilgiler aynı bilgileri tekrarlayabilir.Bir bilimsel bilginin bulunmasından sonra başka bir bilim adamını aynı konu için yaptığı araştırmalar sonucunda yine aynı sonuca ulaşması mümkündür.Çünkü bazı bilgilerin son noktasına ulaşılmış olunabilir.Örneğin suyun 100 derecede kaynamasına ulaşıldıktan sonra yüzlerce deneme sonucunda yine suyun 100 derecede kaynadığına ulaşılabilinir.
  • Kesindir; Bilimsel bilgiler kesindir.En azından o bilgiyi çürütecek başka bir bilgi bulunana kadar.Bir bilgiye gözlem ve deney sonucu ulaşıldığında o bilgi kesin olarak doğrudur fakat yeni ve daha geçerli bir bilgi bulunduğunda o bilginin kesinliği düşer.
  • Eleştireldir; Bir bilim adamı ulaştığı bilgi hakkında yapılan eleştireli göz ardı etmeden değerlendirmelidir.Bir bilgiyi keşfedilmesi ve bazı bilim adamlarının o bilgiyi şuradaki bilgi geçersiz kılar dediğinde ve bunun gerçekten de böyle olduğunda bilim adamının kendi bulduğu bilgi üzerinde iddialaşmasının anlamı yoktur çünkü bilim eleştireldir yapılan eleştirilerin doğru olduğu zaman bunu kabul edip çalışmalarına devam etmelidir.

Bilimsel bilginin genel olarak en önemli ve bilinmesi gereken özellikleri bunlardır.

Share

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir