Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ile başlamıştır.Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının başlangıcı olan Tanzimat Edebiyatı 1. Dönemi hakkındaki bazı bilgileri aşağıda sizler için derledik.

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri:

 • Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.
 • Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.
 • Dilde sadeleşmeyi,ölçüde heceyi savunan Tanzimat 1. donem sanatçıları bu hedeflerini uygulayamamıştır.
 • Divan edebiyatını eleştirmiş, halk edebiyatını savunmuş;ama uygulayamamışlardır.
 • Roman,hikaye,tiyatro,eleştiri,anı ve makale gibi türler edebiyatımıza girmiştir.
 • Ortaya konulan eserler, taklit olduğundan dolayı teknik yönden zayıftır.
 • Nesirde noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.
 • Edebiyatı, fikirlerini aktarmada bir araç olarak görmüştür.
 • Vatan,millet,hak,hukuk gibi kavramlar edebiyatımıza girmiştir.
 • Klasisizm ve Romantizm akımınlarından etkilenmişlerdir.
 • Tanzimat Edebiyatı 1. dönemde eski-yeni tartışmaları yaşanmıştır.

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Şiiri Özellikleri:

 • Şiirde estetik ve güzellik değil içerik ön plana çıkmıştır.
 • Fransız İhtilali’nin etkisiyle hürriyet,adalet,eşitlik gibi kavramlar şiire girmiştir.
 • Divan şiiri nazım şekilleri aynen kullanılmıştır.
 • Eski biçimle yeni konular işlenmiştir.
 • Aruz, şiire hakim olmakla birlikte heceyle de şiirler yazılmıştır.
 • Şiirlerde konu bütünlüğüne önem vermişler ve klasik kaside yapısını bozmuşlardır.

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Roman ve Hikaye Özellikleri:

 • Hikaye ve romanlarda Romantizm etkisi görülür.
 • Roman, teknik bakımdan zayıftır.
 • Uzun tasvirlere ve beklenmedik tesadüflere yer verilir.
 • Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemezler.
 • Zaman zaman romanın akışını durdurarak bilgi verirler.
 • Romanlarda, cariyelik kurumunun kötülüğü ve yanlış batılılaşma işlenir.
 • Kişiler tek yanlı ele alınır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir