1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Bu Paylaşıma Puan Vermek İster misin?)
Loading...

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ile başlamıştır.Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının başlangıcı olan Tanzimat Edebiyatı 1. Dönemi hakkındaki bazı bilgileri aşağıda sizler için derledik.

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri:

 • Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.
 • Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.
 • Dilde sadeleşmeyi,ölçüde heceyi savunan Tanzimat 1. donem sanatçıları bu hedeflerini uygulayamamıştır.
 • Divan edebiyatını eleştirmiş, halk edebiyatını savunmuş;ama uygulayamamışlardır.
 • Roman,hikaye,tiyatro,eleştiri,anı ve makale gibi türler edebiyatımıza girmiştir.
 • Ortaya konulan eserler, taklit olduğundan dolayı teknik yönden zayıftır.
 • Nesirde noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.
 • Edebiyatı, fikirlerini aktarmada bir araç olarak görmüştür.
 • Vatan,millet,hak,hukuk gibi kavramlar edebiyatımıza girmiştir.
 • Klasisizm ve Romantizm akımınlarından etkilenmişlerdir.
 • Tanzimat Edebiyatı 1. dönemde eski-yeni tartışmaları yaşanmıştır.

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Şiiri Özellikleri:

 • Şiirde estetik ve güzellik değil içerik ön plana çıkmıştır.
 • Fransız İhtilali’nin etkisiyle hürriyet,adalet,eşitlik gibi kavramlar şiire girmiştir.
 • Divan şiiri nazım şekilleri aynen kullanılmıştır.
 • Eski biçimle yeni konular işlenmiştir.
 • Aruz, şiire hakim olmakla birlikte heceyle de şiirler yazılmıştır.
 • Şiirlerde konu bütünlüğüne önem vermişler ve klasik kaside yapısını bozmuşlardır.

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Roman ve Hikaye Özellikleri:

 • Hikaye ve romanlarda Romantizm etkisi görülür.
 • Roman, teknik bakımdan zayıftır.
 • Uzun tasvirlere ve beklenmedik tesadüflere yer verilir.
 • Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemezler.
 • Zaman zaman romanın akışını durdurarak bilgi verirler.
 • Romanlarda, cariyelik kurumunun kötülüğü ve yanlış batılılaşma işlenir.
 • Kişiler tek yanlı ele alınır.

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir