Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye’de uygulanan kalkınma projeleri nelerdir?GAP,DAP,ZBK,DOKAP,YHG projeleri hangi illeri kapsamaktadır?Bölgesel kalkınma projeleri kalkınma potansiyeli mevcut olan fakat yatırım yapılmaması sebebi ile gelişmemiş bölgelerde bölgenin gelişmesini hedefleyen kalkınma projeleridir.Türkiye’de uygulanmakta olan beş adet kalkınma projesi vardır.Bu kalkınma projeleri DAP,GAP,DOKAP,ZBK,YHG’dır.

GAP Güneydoğu Anadolu Projesi:

GAP Güneydoğu Anadolu Projesi

 • GAP Türkiye’de Adıyaman,Batman,Şanlıurfa,Diyarbakır,Gaziantep,Kilis,Mardin,Siirt ile Şırnak illerini kapsayan bir gelişim projesidir.
 • GAP içerisinde yer alan bölgeler normal tarıma uygun iklim şartlarında Türkiye’nin en verimli ve kaliteli tarım alanlarına dönüşebilen bölgelerdir.Fakat bölgede karasal iklim yoğun olarak yaşandığından ötürü tarımsal verim düşüktür.Türkiye’de bu sorunu aşmak için başta tarım alanlarının verimini artırmak ve sanayiyi,kültürel etkinlikleri ve turizm faaliyetlerini geliştirmek amacı ile GAP’ı uygulamaya almıştır.
 • Projenin amaçları GAP alanlarını yaşam standartlarını uygun seviyeye getirmek,eğitim hizmetlerini geliştirmek,sağlık hizmetlerini geliştirmek,kentsel dönüşümü gerçekleştirmek,alt yapıyı geliştirmek ve GAP bölgesini hayat şartlarını kolaylaştırmaktır.

GAP’ın Bölgeye Katkıları;

 • Güneydoğu Anadolu Projesi ile bölgede üretilen elektrik miktarında büyük bir artış başlamıştır.
 • Proje ile beraber tarımın gelişimi ve elektrik üretiminin artmasına bağlı olarak sanayi faaliyetleri de gelişmiştir.
 • Proje sonucunda bölgedeki ekonomik faaliyetler sonucunda bölgede işsizlik oranlarında büyük bir düşüş yaşanmıştır.
 • GAP’ın uygulandığı şehirlerde GAP’tan önce büyük bir batıya göç problemi vardı GAP sonrasında ekonomik faaliyetlerin artması ile işsizliğin azalmasına bağlı olarak göç oranlarında düşüş yaşanmıştır.
 • Bölgede su kanalları kurulumu ile kuru tarımdan sulu tarıma geçiş başlamıştır.GAP alanlarında sulu tarım sonrasında daha çok Akdeniz bölgesinde yetiştirilmekte olan pamuk,mısır,ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin üretimi başlamıştır.
 • Bölgede tarım,sanayi ve elektrik üretimlerinin gelişmesine bağlı olarak ticarette gelişmiştir,ticaretin daha uygun yapılabilmesi için bölgeye birçok yeni kara yolu yapılmıştır.
 • GAP bölgelerine hava alanı inşaları başladı.

DAP Doğu Anadolu Projesi:

DAP Doğu Anadolu Projesi

 • Doğu Anadolu Projesi yani DAP Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesindeki 16 ili içerisine alan bir kalkınma projesidir.
 • DAP Doğu Anadolu bölgesindeki illerin sosyal,kültürel,ve ekonomik bakımdan gelişimini gerçekleştirmeyi hedefleyen bir projedir.
 • Proje kapsamında büyükbaş hayvancılıkta gelişme hedeflenmektedir bunlar;mera alanlarının ıslah edilmesi,hayvan ırklarının ıslahı gibi büyükbaş hayvancılık projeleridir.

ZBK Zonguldak Bartın Karabük Projesi;

ZBK Zonguldak Bartın Karabük Projesi

 • ZBK projesi Batı Karadeniz bölgesindeki Zonguldak,Bartın ve Karabük illerini içerisine alan kalkınma projesidir.
 • Projenin amacı bölgedeki büyük kömür yataklarına bağlı olarak Karabük ilimizdeki demir çelik fabrikalarının verimini artırmak ve gelişimini sağlamak ile tarım ve hayvancılığı geliştirmektir.

DOKAP Doğu Karadeniz Projesi;

DOKAP Doğu Karadeniz Projesi

 • DOKAP Türkiye’deki Doğu Karadeniz illerindenArtvin,Bayburt,Ordu,Gümüşhane,Giresun,Rize ve Trabzon illerinin kalkınmasına katkıda bulunmayı hedefleyen bir projedir.
 • Projenin amacı bölgedeki ekonomik faaliyetleri artırmak,ulaşımı geliştirmek,tünelleri ve geçitleri inşa etmek,Karadeniz yaylalarına turist çekmek ve tarım ürünü sayısını artırmayı hedefleyen kalkınma projesidir.

YHG Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi;

YHG Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi

 • Proje Yeşilırmak çevresinde yer alan Çorum,Amasya,Samsun ve Tokat şehirlerimizi içerisine alır.
 • YHG projesinin en önemli amacı Yeşilırmağın akım düzensizlği nedeniyle oluşan sel ve taşkınlardan bu şehirleri korumak ve bu sorunu çözmektir.

Genel olarak Türkiye’de uygulanan kalkınma projeleri bunlardır.

Share

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir