Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim, Bilim ve Sanat

Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim, Bilim ve Sanat

Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim,Mimari,Bilim ve Sanat alanında ne tür gelişmeler,çalışmalar ve eserler yapılmıştır,bu çalışmaların önemi ve özellikleri nelerdir?Büyük Selçuklu Devleti Türklerin Oğuz soyundan gelenlerin kurduğu sınırları oldukça büyüyen bir Türk devletidir.Büyük Selçuklu Devletinin ilk Sultanı Tuğrul Bey’dir. Büyük Selçuklu Devleti eğitime,bilime ve sanata oldukça değer vermiş bu alanların gelişmesi için oldukça büyük destekler vermiştir.

Büyük Selçuklu Devleti’nde Eğitim ve Bilim;

 • Büyük Selçuklular kendi eğitim ve öğretimini kendilerinden önce yapılmış olan medreselerde gerçekleştirdiler.İlerleyen zamanlarda Büyük Selçuklu Devleti veziri olan Nizamülmülk’ün çalışma ve liderliği ile Büyük Selçuklu Devleti topraklarına Vezir Nizamülmülk’ün adını alan Nizamiye Medreseleri inşa edildi.
 • Nizamiye medreseleri dünya tarihinde ilk üniversiteler olarak kabul edilmektedir.
 • İlk Nizamiye Medresesi 1067 senesinde Bağdat şehrinde kurulmuştur.İlerleyen zamanlarda ise devletin Belh,Rey,Basra,İsfahan ve Musul gibi büyük şehirlerine nizamiye medreseleri inşa edilmiştir.
 • Nizamiye Medreselerinde Dini derslerin yanında pozitif bilimlerden matematik,felsefe,edebiyat ve dil dersleri de okutulmaktadır.Bunun yanı sıra Nizamiye Medreselerinde birçok kaliteli kitapların oluşturduğu büyük kütüphanelerde yer almaktadır.
 • Büyük Selçuklu Devletinde Türkçeyi günlük konuşmada kullanırken,Arapçayı Bilim ve Dinde,Farsçayı da  Edebiyatta ve Devlet dili olarak kullanmışlardır.
 • Büyük Selçuklu Devletinde devletin birçok yerine büyük kütüphaneler kurmuşlardır.Bunlar dışında devletin önemli yerlerine de gözlem evleri inşa edilmiştir.
 • Nizamiye Medreselerinde o güne kadar hiçbir devlet tarafından yapılmamış olan bir uygulamaya imza atmıştır,Nizamiye medreselerinde okuyan öğrencilere burs vermiştir.Bu burslar sayesinde eğitime yatkın olmasına rağmen maddi durumdan okuyamayan öğrenciler bile bu burs sayesinde okuyup bilimin ve eğitimin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
 • Büyük Selçuklu Devleti döneminde İbn-i Sina,Farabi,Ömer Hayyam ve bunlar dışında birçok bilim insanı yetiştirilmiştir.Bu bilim insanları çağlarının en bilgin kişileri olmuştur.Yaşamlarından sonra bile üniversitelerde kitapları okutulmuş temelini attıkları bilim çalışmalarını yeni bilim adamları geliştirmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti’nde Mimari ve Sanat;

 • Büyük Selçuklu Devleti kendinden önce mimari ve sanat bakımından fakir olan bölgeleri çeşitli çalışmalar ile sanat ve mimari açıdan oldukça zengin bir hale getirmiştir.
 • Büyük Selçuklu Devleti döneminde Cami,Türbe,Medrese,Kervansaray,Kale,Çeşme,Kümbet,Hastahane ve Sur şeklinde birçok mimari eser inşa edilmiştir.
 • Büyük Selçuklu Devleti kendinden önceki cami mimarisi tarzına farklılık getirerek ince ve uzun minarelerde büyük yeniliklere imza atmıştır.
 • Büyük Selçuklu Devletindeki en farklı yapılar ise Kümbet adı verilen anıt mezarlardır.
 • Kümbetlerin üstte kalan bölümü mescit altta kalan kısmı ise mezar olarak kullanılmaktadır.
 • Büyük Selçuklu Devleti sanat açısından bakıldığında da Çini,Minyatür,Hat,Taş Oymacılığı,Seramik,Halı,Ahşap Oymacılığı ve Cilt sanatlarında ve daha daha birçok sanat alanında çalışmalar yapmıştır.
 • Büyük Selçuklu Devleti döneminde Diyarbakır Ulu Cami,İran’daki Damgan Minaresi,Merv’deki Sulta Sencer Türbesi,İran’daki Haragan Kümbeti,Isfahan Mescid-i Cuma,Tus’taki İmam Gazali Türbesi ve Büyük Selçuklu Devleti sınırlarındaki Nizamiye Medreseleri yapılmıştır.

Büyük Selçuklu Devleti döneminde eğitim,sanat,bilim ve mimari alanında yapılmış olan çalışmalar,gelişmeler ve eserler bunlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir