Realist Esasicilik

Realist Esasicilik ? Realist Yetişek ? Realist Esasiciliğin Notları ? Eğitim Felsefesinde Esasicilik ? Realist Yaklaşımda Esasicilik ? REALİST ESASİCİLİK Esasicilik akımı da Realizme ve idealizme dayanır. İnsan genel olarak toplumsal ve kültürel bir varlıktır. Doğuştan hiç bir bilgi yoktur. Bilgi sonradan elde edilir. Tümevarım yöntemi ile doğru ve kesin bilgiye ulaşılır. Okulun görevi o…

Okumaya devam et

Realist Yetişek

Realist Yetişek Nedir? Eğitim Felsefesinde Realist Yetişek ? Realist Yetişek Notları ? Realist Yetişek Kısa Bilgiler ? Realist Yetişek Hakkında ? Yetişekler ? REALİST YETİŞEK Realizme göre gerçek maddedir. Eğitim insanı toplumsallaştırma süreci olarak ele alınır. Gerçek sınıflandırılmış yani disiplinlere ayrılmış ve her disiplin de kendi içinde organize edilmiştir. Realist yaklaşım disiplinleri göz önüne almalıdır….

Okumaya devam et

İdealist Yetişek

İdealist Yetişek Nedir? İdealist Yetişek Nasıl Olmalı ? İdealime Göre Yetişek? İdealizm ve Eğitim ? REALİZM ve EĞİTİM ? REALİST YETİŞEK ? PRAGMATİK YETİŞEK? İDEALİST YETİŞEK İdealizm’de program konu odaklıdır. İdealizm’de tümdengelim vardır. Derslerdeki içerik, genel ve özel ilkeleri desteklemelidir. Bireyleri eğiterek Tanrıya ulaşmasını sağlama vardır eğitimde. Dil eğitimi her eğitim kademesinde ve özellikle de…

Okumaya devam et

İdealizm ve Eğitim

İDEALİZM VE EĞİTİM İdealizm ve Eğitim ? Eğitimde İdealizm ? İdealizm Nedir? İdealist Bir Eğitim Nasıl Olmalı ? İdeal Eğitim Anlayışı? Eflatun’un İdeal Eğitim Anlayışı ? İDEALİZM VE EĞİTİM İdealizm ve Eğitim notlarını şu şekilde listeleyebiliriz ; Kitap ve konu merkezlidir. Gerçeklerin temelinde ruh ve eğitim vardır. Eflatun ”Arkhe nedir?” sorusunu bilgi sorunu içinde ele…

Okumaya devam et

Eğitim Akımlarında Daimicilik

Eğitim Akımlarında Daimicilik ? Daimiciliğin Esasları ? Eğitim Akımları, Daimiciliğin Kuralları ? Eğitim Felsefesinde Daimicilik ? Eğitim Akımlarında Daimicilik DAİMİCİLİK Eğitim Akımlarında Daimicilik ? Daimiciliğin Esasları ? Eğitim Akımları, Daimiciliğin Kuralları ? Eğitim Felsefesinde Daimicilik ? Bu akımda temele, Klasik Realizmi ve İdealizmi ele alırlar. İdealistlerden Eflatun, Descartes, Spinoza, Realistlerden Aristo, Locke bu akımın temel…

Okumaya devam et

Yetişek Nedir Ögeleri Nelerdir

Yetişek Nedir Ögeleri Nelerdir ? Felsefe de Yetişek ? Eğitim Felsefesi Yetişek Nedir? Yeişeğin 5 ögesi Nedir ? Pragmatik Programda Yetişek ? Yetişek Kişide gözlemeye karar verilen hedef ve davranışları, içeriği ve sınama durumlarını kapsayan dirik bir örüntürdür. Yetişeğe ”pragmatik program” da denir. Yani yararlı program anlamı da taşımaktadır. Yetişek Nedir Ögeleri Nelerdir Yetişek beş…

Okumaya devam et

Felsefe ve Sınama Durumları

    Felsefe ve Sınama Durumları ? Felsefe ve Sınama Nedir? Felsefe de Sınama Durumu Nasıl Olur? Felsefe ve Sınama Durumu Arasındaki Bağlantı ? Felsefe ve Sınama Durumu pragmatik programın yani yetişeğin sınama durumlarıyla iç içedir. Felsefe ve Sınama Durumları Felsefe ve Sınama durumu , değerlendirmeyle ilgilidir. Değerlendirme; ölçme i ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurup yargıya…

Okumaya devam et

Felsefe ve İçerik

Felsefe ve İçerik? Akımlara Göre Felsefe ve İçerik? Felsefede İçerik nasıl olur ? Felsefi Akımlar İçeriği Neden Düzenlenmelidir? Eğitim Felsefesinde Felsefe ve İçerik Nedir? Sorusunun yanıtı ; Felsefe ve İçerik İçerik, hedef ve davranışların açıklandığı, ilgili örneklerin, sorunların sunulduğu, tutarlı, dirik bir bütün olarak betimlebilir. İçerik okutulacak dersleri ve bunların dağılımını kapsar. İdealizmi temel alan…

Okumaya devam et

Eğitim Felsefesi Hedefler ve Davranışlar

Felsefe ve Eğitim Eğitim Felsefesi Hedefler Davranışlar Felsefe ile eğitim arasındaki ilişki, hedefler, davranışlar, içerik, eğitim ve sınama durumları başlıkları altında ele alınmıştır.   Felsefe ve Hedefler – Davranışlar Felsefi Akımlara Göre Bilgi Hedef, kişide gözlenmesi kararlaştırılan istendik özellikler olarak tanımlanabilir. Bu özellikler bilgi, beceri, değer, ilgi, tutum, güdülenmişlik, kişilik, ve benzeri olabilir. Burada temel…

Okumaya devam et

Doğru Bilginin İmkanını Savunan Filozoflar-Akımlar

Doğru bilginin imkanını,mümkün ve olanaklı olduğunu savunan filozoflar kimlerdir?Doğru bilginin olduğunu savunan felsefi akımlar nelerdir?Dünya üzerinde yaşamış olan filozofları çoğu doğru bilgi var mıdır yok mudur? sorusunun cevabını aramış ve bu konu hakkında birbirleri ile tartışmıştır.Birçok filozof doğru bilginin mümkün olduğunu savunurken birçok filozof da doğru bilginin mümkün olmadığını savunmuştur.Doğru bilginin mümkün olduğunu Platon’dan Aristoteles’e…

Okumaya devam et