Moğollar Tarihine Dair İlginç Bilgiler

Moğollar Tarihine Dair Bazı İlginç Bilgiler Moğollar Kimdir? Moğollar Nerede Yaşamışlardır? Moğollar Ne Yerdi? Moğol Kültürü? Moğollara Dair Bazı İlginç Bilgiler? Moğol Yaşam Tarzı Nasıldı? Moğollar Tarihine Dair Bazı İlginç Bilgiler Cengiz’in en büyük oğlu Cuci, Cengiz den 6 ay önce bir av sırasında attan düşmüş, boynu kırılmış ve ölmüştür. Kendisi kadınlara, alkole ve ava…

Okumaya devam et

Tarih Nedir Ne Demektir Wikipedia

Tarih Nedir Ne Demektir Wikipedia  Wikipediaya göre Tarih Nedir Ne Demektir?   Tarih Nedir? Tarih Ne Demektir? Tarihin Tanımı Nedir? Tarih Nedir Wikipedia? Tarihin En Doğru Tanımı Nedir? Tarihin Tarihi? 1566 Zigetvar saldırısı Tarih Nedir Ne Demektir Wikipedia Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge…

Okumaya devam et

Aparlar Avarlar

Aparlar Avarlar Aparlar Avarlar,  Aparlar Avarlar Nerede Yaşamışlardır? Aparlar (Avarlar) Kimdir? Aparlar (Avarlar) Kaç Yılında Nerede Yaşamışlardır? Aparlar ( Avarlar Hakkında Geniş Bilgi? Apar Tarihi? Avar Tarihi? Aparlar Makale? Avarlar Makalele? Aparlar (Avarlar) Kimdir? Aparlar (Avarlar) Nerede Yaşamışlardır? Aparlar Avarlar Hakkında Geniş Bilgi? Aparlar Avarlar Makale Aparlar (Avarlar) Hakkında Geniş Bilgiyi sizler için araştırdık ve bu…

Okumaya devam et

Sanayi İnkılabı Osmanlı Devletini Nasıl Etkilemiştir?

Sanayi İnkılabı Osmanlı Devletini Nasıl Etkilemiştir? Sanayi İnkılabı Nedir? İlk olarak İngiltere ile başlaya ve sonrasında diğer tüm Avrupa ülkelerine yayılan önemli olayların başında Sanayi İnkılabı gelmektedir. Sanayi inkılabı başladıktan sonra, dünya üzerinde birçok şeyin değiştiğini söylemek mümkündür. Sanayi inkılabı sayesinde , artık insan gücü yerini makine gücüne bırakmaya başladı ve seri üretimler hızlı bir…

Okumaya devam et

Osmanlı Devletinde Mahkemeler

Osmanlı Devletinde Mahkemeler. Osmanlı Devleti’nde şer-i,cemaat,konsolosluk,nizamiye ve ticaret mahkemeleri konu anlatımı hakkında kısaca bilgi. Osmanlı Devleti’nde farklı farklı olarak birçok mahkeme bulunmaktaydı. Söz konusu Osmanlı Devletinde mahkemeler çeşitli olaylar neticesinde faaliyet gösteren mahkemelerdi. Her mahkeme, kendine özgü bir yargılama sistemi ve kuralları ile görevini yerine getirmekteydi. Kısacası mahkemelerin, davalara ve olaylara göre bölündüğünü görülmekteydi. Osmanlı…

Okumaya devam et

Anadolu Selçuklu Devletinin Dağılmasıyla Kurulan Beylikler

Anadolu Selçuklu Devletinin Dağılmasıyla Kurulan Beylikler hangi beyliklerdir?Bu beylikler hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Anadolu Selçuklu Devletinin Dağılmasıyla Kurulan Beyliklerden bazıları unlardır; Karamanoğlu Beyliği Beylik, Konya ve Karaman yöresinde kurularak faaliyete geçmiştir. Karamanoğlu Beyliği kendilerini Selçukluların tek varisi olarak görmektedir. Karamanoğulları Beyliğinin merkezi Karaman şehridir.Baktığımızda ise Osmanlılarla en çok mücadele içerisine girmiş olan beyliklerden birisidir.Karamanoğulları…

Okumaya devam et

2.Viyana Kuşatması Neden Başarısız Olmuştur?

2.Viyana Kuşatması Neden Başarısız Olmuştur?2.Viyana Kuşatması hakkında kısaca bilgi ve konu anlatımı.1. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihleri içerisinde Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından kuşatılmıştır. Tarihte bu sürece 1. Viyana kuşatması adı verilmektedir. Fakat yapılan bu savaş sonrasında ise kale alınamamış ve Osmanlı ordusu İstanbul şehrine yeniden dönmek zorunda kalmıştır. Hemen akabinde ise…

Okumaya devam et

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar nelerdir özellikleri nelerdir?Hakkında kısa bilgi ve konu anlatımı.Osmanlı döneminin yükselme devrinde eğitim ve kültür alanında bir takım inkılaplar yapılmıştır. Devletin çöküşünün önüne geçmek isteyen Osmanlı Devleti, yükselişe geçebilmek adına bazı alanlarda yeni inkılaplar yapmaya uygun gördü. Devletin çöküşünün önüne geçmek isteyen Osmanlı devleti ise ilk iş olarak eğitim kurumlarında…

Okumaya devam et

1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları

1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları nelerdir?Birinci meşrutiyet hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Sultan Abdülhamit tahta çıkar çıkmaz vermiş olduğu söz gereğince ilk iş olarak Anayasanın hazırlanma sürecini başlattı. Bir yandan da Balkanlarda ki karışıklıklar halen devam ediliyordu. Büyük devletler bir konferans yapma kararı aldılar. Bunun temel nedenlerinden birisi de Sırbistan ve Karadağ’ın statüsünü belirlemesinin yanı sıra…

Okumaya devam et

2. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları

2. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları.17. yüzyılda görmüş olduğumuz İkinci Osman önemli yeniliklerle birlikte çok ciddi atılımlar olmuştur. Dönemin en önemli isimlerinden birisini oluşturmaktadır. Hemen her şeyi daha iyi duruma getirebilmek adına da çalışmalarını devam ettirmiştir. Devlet yönetimi içerisinde bozulan ya da yenilenmesi gereken her ne varsa tüm bunları tespit edilerek devlet yönetimiyle ilgili çalışmalarını…

Okumaya devam et