Category: Tarih

5

2.Viyana Kuşatması Neden Başarısız Olmuştur?

2.Viyana Kuşatması Neden Başarısız Olmuştur?2.Viyana Kuşatması hakkında kısaca bilgi ve konu anlatımı.1. Viyana Kuşatması, 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihleri içerisinde Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki...

1

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar nelerdir özellikleri nelerdir?Hakkında kısa bilgi ve konu anlatımı.Osmanlı döneminin yükselme devrinde eğitim ve kültür alanında bir takım inkılaplar...

3

1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları

1.Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları nelerdir?Birinci meşrutiyet hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Sultan Abdülhamit tahta çıkar çıkmaz vermiş olduğu söz gereğince ilk iş olarak Anayasanın...

5

2. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları

2. Osman (Genç Osman) Dönemi Islahatları.17. yüzyılda görmüş olduğumuz İkinci Osman önemli yeniliklerle birlikte çok ciddi atılımlar olmuştur. Dönemin en önemli isimlerinden birisini oluşturmaktadır....

1

2. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları

2. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları nelerdir?2. Meşrutiyet neden ve nasıl kim döneminde ilan edilmiştir?Jön Türkler birinci meşrutiyetin kapatılmasının hemen akabinde, İttihat ve Terakki partisinin...

2

Anadolu’daki İlk Yerleşim Yerleri

Anadolu’daki kurulan ilk yerleşim yerleri nerelerde kurulmuştur,isimleri ve özellikleri nelerdir?Anadolu’daki yerleşim yerleri hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Anadolu’da iklimi,akarsu bakımından zenginliği,jeopolitik konumu,verimli tarım arazileri...

2

Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri

Avrupa’da kurulan ilk Müslüman,Hristiyan ve diğer dinlere inanan Türk devletleri hangileridir, isimleri, toplulukları ve özellikleri nelerdir,hakkında kısaca bilgiler nelerdir?Orta Asya’dan Avrupa’ya birçok devlet göç...

0

Türklerin Kullandıkları Takvimler

Türklerin Kullandıkları Takvimler nelerdir isimleri.Türkler tarih boyunca birçok takvim kullanmıştır.Bunda değişik bölgelere göç etmeleri ve farklı toplumlardan etkilenmeleri,farklı dinleri kabul etmeleri gibi birçok etken...