Category: Tarih

1

2. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları

2. Meşrutiyetin Nedenleri ve Sonuçları nelerdir?2. Meşrutiyet neden ve nasıl kim döneminde ilan edilmiştir?Jön Türkler birinci meşrutiyetin kapatılmasının hemen akabinde, İttihat ve Terakki partisinin kurulmasını sağladılar....

2

Anadolu’daki İlk Yerleşim Yerleri

Anadolu’daki kurulan ilk yerleşim yerleri nerelerde kurulmuştur,isimleri ve özellikleri nelerdir?Anadolu’daki yerleşim yerleri hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Anadolu’da iklimi,akarsu bakımından zenginliği,jeopolitik konumu,verimli tarım arazileri ve diğer...

2

Avrupa’da Kurulan Türk Devletleri

Avrupa’da kurulan ilk Müslüman,Hristiyan ve diğer dinlere inanan Türk devletleri hangileridir, isimleri, toplulukları ve özellikleri nelerdir,hakkında kısaca bilgiler nelerdir?Orta Asya’dan Avrupa’ya birçok devlet göç ederek yerleşmiştir.Bunun...

0

Türklerin Kullandıkları Takvimler

Türklerin Kullandıkları Takvimler nelerdir isimleri.Türkler tarih boyunca birçok takvim kullanmıştır.Bunda değişik bölgelere göç etmeleri ve farklı toplumlardan etkilenmeleri,farklı dinleri kabul etmeleri gibi birçok etken vardır. 12...

0

Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim, Bilim ve Sanat

Büyük Selçuklu Devletinde Eğitim,Mimari,Bilim ve Sanat alanında ne tür gelişmeler,çalışmalar ve eserler yapılmıştır,bu çalışmaların önemi ve özellikleri nelerdir?Büyük Selçuklu Devleti Türklerin Oğuz soyundan gelenlerin kurduğu sınırları...

2

Medeniyet Tarihimizi Etkileyen Önemli Kişiler

Türk medeniyet tarihimizi etkileyen önemli kişiler kimlerdir,isimleri,özellikleri,eserleri nelerdir?Türk medeniyet tarihini etkileyen kişileri anlatmadan önce medeniyetin ne olduğunu,nasıl oluştuğunu ve özelliklerini bilmek gerekir.Medeniyet dediğimiz kavram Arapça m-d-n...

Osmanlı Devletinin Bizansla Yaptığı Savaşlar

Osmanlı Devletinin Bizans ile yaptığı savaşlar nelerdir?Bu savaşların yapıldığı yer isimleri,hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Osmanlı Devleti kurulduğu yer bakımından Bizans ile hep sınır komşusu olmuş...