Çocuklarda öğrenme yöntemleri

Her çocuk farklı bir kişilik özelliğine sahiptir. Bu yüzden her çocuğun öğrenme biçimi farklıdır. Bütün insanların, algılama, düşünme ve öğrenme yönetemleri farklılık gösterir. Kimi çocuk görerek, kimi çocuk duyarak kimi çocuk da dokunarak daha iyi öğrenir. Görüntülerle daha iyi öğrenebilen bireylere “görsel”, seslerle daha iyi öğrenebilen bireylere“işitsel”, dokunma yoluyla daha iyi öğrenebilen beireyler için “dokunsal” öğeleri devreye sokmak gerekir. Öğretmenler çocukların hangi tür öğrenmeye yatkın olduğunu bilip, dersi anlatırken bunu dikkate alması gerekir.

1- GÖRSEL ÖĞRENME: İnsanların % 83’ü görerek öğrenir. Görerek öğrenme en etkili öğrenme biçimidir. Olay ve varlıkların görüntüsü önem taşır. Olayları anlatırken, gördüklerini ön planda tutarlar. çıkarırlar. Hızlı konuşarak, hayallerindeki görüntüyü kaçırmadan anlatırlar. Şemalar, tablolar, grafikler, haritalar ve resimlerle kolay öğrenirler. Kitap okurken, önemli cümlelerin altını renkli kalemlerle çizmek isterler.  Sık sık hayallere dalarlar. Bu yüzden çoğu zaman dalgın ve dikkatsiz olurlar. Kolay öğrenmek için, not tutmak, renkli kalem kullanmak, şekiller çizmek, görsel malzeme kullanma yollarını tercih ederler.

2- İŞİTSEL ÖĞRENME: Okuyarak değil, dinleyerek daha iyi öğrenirler. Yazıyı yüksek sesle okurlar. Kendilerine bir şey anlatıldığında kendileri de tekrar eder. Sesli düşünüp, konuşmaktan zevk alırlar. Şiir okur gibi konuşurlar. Konuşmalarının kesilmesinden hoşlanmazlar. Konuşulanı dikkatle dinlerler. Anlatılanları yıllar sonra bile rahatlıkla hatırlarlar. Gürültüden çabuk etkilenirler. gürültülü ortamda ders çalışamazlar. Kendilerine soru sorulduğunda, sesli düşünüp hatırlamaya çalışırlar. Bu çocuklar sınıfta öğretmeni dinleyerek öğrenirler.

3-DOKUNSAL ÖĞRENME: Öğrenecekleri şeyi en iyi dokunarak öğrenirler. İnsanlarla iletişim kurarken dokunma duyularını kullanırlar. Konuşmaktan pek hoşlanmazlar. Eşyaları, dokunarak tanımak isterler. Okumaya başlamadan önce, kitaba dokunarak kitabı tanımaya çalışırlar. Kitap okurken parmaklarıyla satırları takip ederler. Sesli ve hareketli ortamlarda ders çalışmak isterler. Ders çalışırken ellerini bir yerlere sürer, ayaklarını sallar, kalemi parmaklarının arasında çevirirler. Not tutarak daha iyi öğrenirler. Her şeye dokunarak ve deneyerek öğrenirler.

 

Share

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir