Coğrafyanın İlkeleri

Coğrafyanın İlkeleri

Coğrafyanın ilkeleri nelerdir,coğrafya araştırmaları neye göre incelenir?Diğer tüm bilimler gibi coğrafyada araştırma yaparken bazı ilkelerden faydalanır.Bu şekilde yapılan araştırmalar yapılan bu işi kolaylaştırır ve sistemli düzenli bir şekle girer.Coğrafyanın bu şekilde incelenmesine coğrafyanın ilkeleri denir. Coğrafya için bu ilkeler toplamda 3 tanedir.

Bu İlkeler Şunlardır;


Neden-Sonuç İlişkisi Nedensellik İlkesi:

Coğrafyada olaylar incelenirken araştırmalar yapılırken neden-sonuç ilişkisi göz önüne alınır ve buna bakarak sonuçları ele alır.

Mesela dünyanın günlük hareketin,kayaçları,rüzgarları,akarsuları ve diğer coğrafi konuları incelerken bunları neden sonuç ilişkisi ile inceler.Yağmur nasıl oluşur,buharlaşma nasıl gerçekleşir,kayaçlar nasıl ayrışır fiziksel ve kimyasal çözülme nasıl gerçekleşir,dünya neden döner,dünya neden geoid şekle sahiptir,harita neden çizilir,ekonomik faaliyetler neden sınıflandırılır? gibi sorular coğrafyanın nedensellik ilkesi ile alakalıdır.

Karşılıklı İlgi Bağlantı İlkesi:

Coğrafi olayların birbirleri ile olan bağlantılarını inceleyen coğrafi bir ilkedir.Örneğin dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi ile gece gündüzün oluşması,güneş ışınlarının farklı açılar ile gelmesi,sıcaklığı gece düşürüp gündüz ısıtması buna bir örnek olabilir.Bunun dışında buharlaşmanın gerçekleşmesi sonucu kuraklığın gerçekleşmesi,aşırı sıcaklık ile Akdeniz’de tuzluluk oranının artması

buna verilebilecek diğer örnekler olabilir.


Dağılış İlkesi:

Dünyada gerçekleşen coğrafi olayların dağılışını araştıran ve inceleyen coğrafi bir ilkedir.Örneklerden bazıları şunlardır;

Türkiye’de deprem alanlarının dağılışı,fay hatlarının dağılışı,dünya üzerinde muson ikliminin görüldüğü alanlar,dünyada kurak iklim alanları nerelerdir,Türkiye’de ovalar nerelerde vardır,Yükselim yağışlarının görüldüğü alanlar nerelerdir,sıcak su ve soğuk su akıntıları hangi ülkeleri etkilemektedir,yüksek basınç ve alçak basınç alanları hangi bölgelerde gözükür,maki bitki örtüsünün görüldüğü alanlar nerelerdir,tundra iklimim hangi ülkelerde ve bölgelerde bulunur,terra rossa toprak tipi nerelerde görülür? Coğrafyanın ilkelerinden dağılış ilkesi kısacası coğrafi olayların nerelerde görüldüğü hangi alanlarda bulunduğu ile alakalı bir coğrafi ilkedir.

Coğrafyanın ilkeleri bu 3 kısımda incelenir genel olarak bu ilkeler coğrafyanın araştırılmasını oldukça kolaylaştıran ilkelerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir