Dalga Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

Dalga aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir,özellikleri nelerdir,nerelerde görülür?Dalgalar rüzgarlar,az tuzlu ve çok tuzlu suların birbirine karışması sonucu,deniz içerisinde meydana gelen deprem ve volkanik hareketler sonucu meydana gelmektedir.Dalgalar bu hareketi yaparken karalar üzerindeki yer şekilleri üzerinde değişiklik meydana getirmektedir.

Dalgalar su değildir,suyun oluşturduğu bir harekettir bu hareket yani dalgalar deniz içerisinden sürüklediği alüvyonları biriktirerek dalga biriktirme şekillerini oluştururlar.Dalgalar daha sert geldiklerinde ise karaya uyguladığı etkileşim sonucu karayı aşındırır ve dalga aşındırma şekillerini oluşturur.

Dalga Aşındırma Şekilleri;

Dalga aşındırma şekillerinin oluştuğu yerler genellikle deniz kıyısında uzanan kayaların olduğu yerlerdir.Böyle yerlerde dalgalar biriktirme yapamaz ve kayalara çarparak aşındırmaya başlar.Bu aşındırma sonucu oluşan yer şekilleri şunlardır;

 • Falez bir diğer adı ile yalıyar,
 • Kıyı aşınım düzlükleri,
 • Kemerler bir diğer ismi ile köprüler.

Falez (Yalıyar); 

falez

Kıyıya paralel uzanmakta olan dağların denize bakan tarafında dalgaların aşındırması sonucu oluşmaktadır.Güçlü dalgalar kayalara çarpar ve kayaların alt kısımlarını aşındırır,kayaların alt tarafı aşındıkça üst tarafı taşıyamaz hale gelir ve çökmeye başlar bu çöküntü sonucu dik kayalar meydana gelir ve bu aşınım şekline falez adı verilir.Bu aşındırma devam ettikçe deniz veya okyanus karalara doğru ilerler.

Falezlere ülkemizde de sık sık rastlanmaktadır bunun en büyük nedeni ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde dağların denize paralel uzanmasıdır.

Türkiye’deki bazı falez örnekleri şunlardır;

 • Karadeniz’de Hopa-Sarp arasındaki bölümde,
 • Karadeniz’de Cide-İnebolu arasındaki bölgede,
 • Akdeniz’de Teke ve Taşeli kıyı şeridinde gülmektedir.

Kıyı Aşınım Düzlüğü;

Kıyı Aşınım Düzlüğü

Dalgalar dik kayaların olduğu bölgelerde aşındırma ve taşıma yapar aşındırma sonucu kayalar aşınır ve deniz karaya doğru ilerler,dalgaların taşıdığı alüvyonlar sonucu bu bölge dolar ve dalga aşınım düzlüğü meydana gelir.

Kemerler (Köprüler);

kemerler

Dalgalar denize dik uzanan kayaları aşındırır bu aşındırma sonucu mağaralar oluşur eğer bu şekilde kalırsa mağara kalmaz aşındırma devam eder ve kayaların iki tarafı da açılırsa köprüyü anımsatan kemerleri oluşturur.

Dalga Biriktirme Şekilleri;

Dağların denize dik uzandığı bölgelerde daha fazla görülmektedir.Dalgaların derinliği az olan kıyılarda alüvyonları biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleridir.

Bu şekiller şunlardır;

 • Kıyı Oku,
 • Lagün,
 • Kıyı Kordonu,
 • Plaj,
 • Tombolo.

Kıyı Oku;

kıyı oku

Dalgaların taşıdığı alüvyonu deniz içerisinde veya kıyı kenarında kıyı şeridine paralel bir şekilde biriktirmesi sonucu oluşan dalga biriktirme şeklidir.

Kıyı Kordonu; 

kıyı kordonu

Dalgaların oluşturduğu kıyı oklarının birleşmesi sonucu oluşmaktadır.

Lagün; 

lagün

Koy ve körfezlerin denizle birleştiği yerin kıyı oku ile birleşmesi sonucu oluşan göllere denir.Bir diğer ismi de kıyı set gölüdür.

Plaj; 

Dalgaların kum ve çakılları kıyı kenarında biriktirmesi sonucu oluşan kumsallardır.

Tombolo;

Kıyı yakınında bulunan adaların kıyı okları ile birleşmesi sonucu meydana gelen yarım adalardır.

 1. Dalga Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri paylaşımın ödevimde çok yardımcı oldu böyle kaliteli paylaşımlarını beklerim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir