Dijital Vatandaşlık ve Mobil Teknolojilerin Eğitime Etkisi Nedir

Dijital Vatandaşlık ve Mobil Teknolojilerin Eğitime Etkisi Nedir ?

Dijital vatandaşlık ve mobil teknolojilerin eğitime etkisi nedir ? Mobil Öğrenmenin Avantajları ? Mobil Öğrenmenin Dezavantajları ? Teknoloji Eğitime Etkisi ?

Bu makalemizde Dijital Vatandaşlık ve Mobil Teknolojilerin Eğitime Etkisi Nedir? sorusunun cevabını yazıya getirdik.

Dijital Vatandaşlık

 1. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler okulların iyi vatandaş yetiştirme sorumluluğunun yanısıra ‘dijital vatandaş’ yetiştirme sorumluluğunu da getirmiştir. Öğrencilerin teknolojiden faydalanırken bazı normlara dikkat ederek kullanmaları, hem onları hem de toplumun tamamını ahlaki açıdan ve güvenlik bakımından ilgilendirir. Bu nedenle teknolojiyi kullanan herkesin dijital vatandaşlık normlarından haberdar olması ve bu normlara uyması gerekir.

Dijital vatandaş bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, online davranışlarının etik sonuçlanırın bilen, ahlaki online kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır.

Dijital Vatandaşlık ve Mobil Teknolojilerin Eğitime Etkisi Nedir
Dijital Vatandaşlık ve Mobil Teknolojilerin Eğitime Etkisi Nedir

Mobil Teknolojilerinin Eğitime Etkisi

Derste akıllı tahta kullanımı

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bireyler için zorunluluk haline gelen bilgisayar ve internet kullanımı mobil teknolojilerin de yaygınlaşmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Mobil teknolojilerin kolay ulaşılabilirlik ve taşınabilirlik özelliği sayesinde özellikle eğitim alanındaki alıştırma ve uygulama gibi öğrenme etkinlikleri sınıf ortamının dışına da taşınabilmektedir.[1] Avuç içi bilgisayarlar, cep telefonları ve giderek kullanımı yaygınlaşan tablet bilgisayarlardan eğitim kurumlarının da desteğiyle öğrenme-öğretme süreçlerinde faydalanmak mümkündür.[1] Bilgisayar ve internetin yaygınlaşmasıyla mobil eğitim ve uzaktan eğitim programlarına ilginin fazla artmasının en önemli nedenlerinden birisi bireyin zaman ve mekan olarak özgür kalmasıdır. Bireyin istediği zamanda ve yerde öğrenme sürecini başlatıp, istediği anda sürece müdahale edebilmesi gerçekten büyük kolaylık ve özgürlüktür.[2]

 

Avantajları

 • Eğitimde araştırma çeşitliliği.
 • Bilgi erişim eşitliği.
 • Bireyselleştirilmiş öğrenim.
 • Anında geri bildirim.
 • Değerlendirme olanağı.
 • Her zaman ve her yerde öğrenme.
 • Sınıfta kullanılan zamanın verimli olması.
 • Yerinde ve anlamlı öğrenme.
 • Formal ve informal öğrenme arasında bir bağ kurar.
 • Eğitsel kesintilerin en aza inmesini sağlar.
 • Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere destek ve kolaylık sağlar.
 • Öğretmenlerin rolünü; yol gösteren, rehber ve öğrenme koçu olarak değiştirir.
 • Öğrenciler; sorgulayan, üreten, fikir geliştirendir.
 • Öğrenci merkezli öğrenmeyi destekler.
 • Öğretmen ve öğrenciler arasındaki etkileşimi artırır.
 • Öğrenciler ve okul yönetimi arasındaki kültürel ve iletişimsel engelleri, iletişim kanallarını kullanarak azaltır.

Dezavantajları

Mobil teknolojilerin avantajları olduğu gibi özellikte küçük yaşlardaki çocuklara bağımlılık derecesi kullanımında zararları da vardır. Bilim adamları, tabletlerin ve akıllı telefonların küçük çocukların sosyal ve duygusal gelişimini etkileyebileceğini söylüyor. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki çocukların zamanlarını bu gibi teknolojik cihazlar ile geçirmeleri, kişilik gelişimleri açısından olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çocuklarına söz geçiremeyip onları günümüz teknoloji ürünleri ile susturmayı deneyen ebeveynler çocuklarının sosyal gelişimlerini köreltmektedirler.

 

Akademisyenlere göre olumlu ve olumsuz yönleri[2]

Olumlu Yönleri

 • Öğrenmeyi desteklemesi
 • Zaman ve mekan bağımsızlığı sunması
 • Kullanım Kolaylığı
 • İlgi çekici ve motive edici olması
 • Teknoloji okuryazarlığı geliştirmesi.

Olumsuz Yönleri

 • Öğrenciye ve içeriğe uygun olmaması.
 • Eğitimde fırsat eşitsizliği ve yüz yüze iletişimi olumsuz etkilemesi.

Mobil Öğrenme

Bilgisayar ve mobil araçların kullanımının artmasıyla mobil öğrenmeye ilgi fazla artmaktadır. M-öğrenmeyi e-öğrenmeye nazaran avantajlı kılan yönü, mobil cihazların kullanımının yaygın olmasıdır. M-öğrenme, öğrenmenin mobil araçlarla gerçekleştirildiği bir uzaktan eğitim modelidir. Bununla beraber m-öğrenme, bir yere bağlı olmadan içeriğe erişebilmeyi, diğer öğrenenlerle iletişim kurmayı sağlayan bir öğrenme biçimidir. M-öğrenme ortamları, mobil cihazlarla sabit bir yerde bulunmadan eğitimin mümkün olabileceğini göstermiştir. M-öğrenme, zamandan ve mekandan bağımsız olması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması ve öğrenci merkezli olması gibi açılardan e-öğrenme ile benzerlik göstermektedir.

M-öğrenmenin tanımı yapılırken daha çok kişiselleştirme, taşınabilirlik ve her an her yerde öğrenme gibi kavramlar öne çıkmıştır.

Mobil Öğrenmenin Avantajları

Yaşam Boyu Öğrenme

Bilginin miktar olarak çok büyük bir hacme, değişim ve dönüşüm hızına sahip olması “Yaşam Boyu Öğrenme” kavramının önemini bir kat daha artırmıştır. Bilginin çok büyük bir hacme sahip olması onun insan zihnine kaydedilmesini güçleştirirken; çözüm, değişim kadar esnek, hızlı ve pratik araçlarla yeni bilgileri öğrenene en kolay şekilde kazandırmaktır.

Farkında Olmadan Öğrenme

Bu aşamada karşılaşılması olası diğer bir sorun da; sürekli öğretim çabalarının öğreneni bunaltmasıdır. Çözüm olarak karşımıza çıkabilecek konu “Farkında Olmadan Öğrenme” kavramını gündeme getirmektedir. Bireye yaşamın içinde, sanki yaşamın bir parçasıymış gibi gerekli mesajları ulaştırarak hem yaşam boyu öğrenmenin gerekleri yerine getirilmekte, hem de birey formal (biçimsel) bir öğrenme ortamının sıkıcı şartlarından arınarak farkında olmadan gerekli bilgileri öğrenmektedir.

İhtiyaç Anında Öğrenme

Bazı bilgilere ihtiyaç duyulmadığı zaman önem verilmez ve bu nedenle çok kolay öğrenilmez. Oysa bu bilgilere ihtiyaç anında ulaşılırsa, hem faydası daha yüksektir, hem de o anda bilginin öğrenilmesi daha kolay ve kalıcıdır.

Zaman ve Mekandan Bağımsız Öğrenme

Günümüzde bilgisayarlar ve internet aracılığı ile yapılan uzaktan eğitim çalışmaları için zaman ve mekan bağımsız denilse de tam olarak öyle olduğunu söylemek zordur. Çünkü hem bilgisayarı her yere taşımak mümkün değildir. Bu nedenle tam olarak zaman ve mekandan bağımsız öğrenme mobil cihazlar ve kablosuz erişim teknolojileri ile mümkündür.

Yer ve Şartlara Göre Ayarlanan Öğrenme

Günün herhangi bir anında, veya belirli bir mevsimde ihtiyaç duyacağımız bilgiler diğerine göre farklılık gösterebilir. Aynı şekilde bulunduğumuz yer de aynı konuda farklı bilgilere ihtiyaç duymamızı gerektirebilir.

Yine mevsim veya günlük şartlara göre örneğin sıcak veya soğuk hava ile ilgili bir uyarı alıp, bunlardan nasıl korunacağımız konusunda bilgi veren bir dersi izleyebiliriz. O anda ihtiyacımız olan bir bilgi olduğu için de öğrenmesi daha kolay olup üstelik daha köklü kalıcılık sağlar.

Mobil Öğrenmenin Dezavantajları

Maliyet

Mobil cihazları kullanabilmek için öncelikle belli bir maliyet gerekir. Her birey bir mobil cihaz edinemeyebilir. Teknolojinin hızlı değişimi eski cihazlara olan desteklerin bitmesi anlamına gelir ki buda ekstra bir maliyettir.

Cihaz boyutları

Ekranların boyutları özellikle akıllı telefonlarda uzun süre okumayı zorlaştırır. Bu durum daha büyük cihazlara insanları yönlendirir bu sefer de taşımak zorlaşır.

Pil ömrü

Mobil cihazların şarj süreleri henüz çok kısıtlıdır. Bu sebeple şarjın bittiği kısımda birey cihazı şarja takmak zorunda olacağı için taşıma işi de sonlanmış olacaktır.

 

Android Telefonlarda Ekran Görüntüsünü Televizyona Aktarma Yöntemi

 

Artık yeni nesil telefonlar ile birlikte yeni televizyonlarında piyasa da olması bizleri farklı yönlere itmeye başladı. Benim de çok sık kullandığım bu yöntem hem tabletlerde hem de telefonlarda çok kullanışlıdır. Tabi kişilerin kullanım gayesine göre değişebilir.

 

Ben genellikle tablete bağlama sebebim televizyonda seyredemediğim filmleri, kaçırdığım dizileri, belgeselleri veya çocuklar için çizgi film açmak için kullanıyorum. Telefonumu bağlama sebebim ise sırf meraktan oldu. Yani telefonumu televizyona bağlayıp ekran görüntüsünü tablet bilgisayarımdaki gibi tv ekranında görebilecek miyim hevesi yaptım. Oldu mu derseniz, gayet güzel oldu. Aslında tablet pc’niz varken telefonu bağlamak biraz gereksiz oluyor bence.

 

Peki bu bağlama işlemi nasıl oluyor derseniz bunun iki yöntemi vardır. Birinci yöntem kablolu bağlantı, diğeri kablosuz bağlantı şeklindedir.

 

1- Birinci Yöntem yani Kablolu Bağlantı için bize neler lazım ona bakalım. Bu işlerle uğraşan birçok kişinin bildiği ve evinde kullandığı HDMI kablolarımız vardır. Bu HDMI kablolar Tablet veya Cep Telefonunda kullanacağımız için bir ucu farklı. Nasıl farklı derseniz aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi bir ucu normal televizyona girecek boyutlar da, diğeri ise telefon veya tablet bilgisayarınıza girecek boyutlarda ufaktır.

 

Benim tavsiyem bu kabloları alırken muhakkak aldığınız yerdeki elemana telefonunuzu veya tabletinizi göstermenizdir. Çünkü ben bile ismi lazım değil büyük bir mağazadan tabletimin marka modelini söylememe rağmen yanlış HDMI kablo vererek uğraştırmışlardı. Yanlış olduğunu tahmin edip görevliyi uyarmama rağmen kesinlikle bu, hep veriyoruz demesine inanarak, almak zorunda kalmıştım. Bir de cep telefonu ve tabletlerin HDMI yuvaları birbirinden farklıdır. Bu sebepten hangisini daha çok kullanacaksanız ona göre kablo alın derim. Bir de aklıma gelmişken önemli bir konu, kablonuzun boyunun uzun olmasına özen gösterin. Biraz fiyat fark edebilir ama rahat ederseniz.

 

Cep telefonunuzdan veya Tablet Bilgisayarınızdan Kablosuz bağlantı için; Android yüklü mobil cihazlarınız ve televizyonunuz DLNA (Anlamı aşağıdaki NOT kısmında yazılıdır.) teknolojisini destekliyorsa kablosuz olarak ekran görüntüsü aktarımını yapabilirsiniz. Kablosuz görüntü aktarımı, kablolu aktarıma göre daha basittir. Tabi ilk başta bunları birbiri ile ilişkilendirmek biraz can sıkıcı olabilmektedir. Bana göre en güzel bağlantı şekli Kablosuz bağlantıdır. Çünkü aldığınız kablo boyu benim ki gibi kısa ise televizyona yapışık durabilirsiniz. Kablosuz bağlantıda Mobil cihazlarınızın içinde kayıtlı olan bütün dosyaları ( video, fotoğraf ve müzikleri ) aktarabilirsiniz.

 

CEP TELEFONLARI NASIL OLABİLDİĞİNCE GÜVENLİ KULLANILIR

İÇİNDEKİLER

 • Taşınabilir cihazlar ve güvenlik
 • Taşınabilirlik ve bilginin tehditlere açık olması
 • Telefon güvenliği için en iyi pratikler
 • Temel işlevler, takip edilebilirlik ve anonimlik
 • Yazılı iletişim – SMS / Metin mesajları
 • Sesli iletişim ve mesajlaşmanın ötesindeki işlevler

Cep telefonları günlük iletişimimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm cep telefonları sesli iletişim ve yazılı mesajlaşma kapasitesine sahiptir. Küçük boyutları, görece düşük fiyatları ve farklı alanlarda kullanılabilir olmaları, bu cihazları iletişim ve örgütlenme amacıyla kullanan hak savunucuları için paha biçilemez kılar.

Daha fazla fonksiyonu olan taşınabilir cihazlar kısa bir süre önce erişilebilir hale geldi. Bu cihazlar, GPS, multimedya kapasitesi (fotoğraf, görüntü ve ses kaydı ve bazen de aktarımı), veri işleme uygulamaları ve internete erişim gibi fonksiyonlar sunabilir. Ancak, taşınabilir ağların işleyiş biçimleri ve altyapısı, internetin işleyişinden temelde farklıdır. Bu, kullanıcıların mahremiyetine ve onların bilgi ve iletişimlerinin bütünlüğüne yönelik ek güvenlik sorunlarını ve riskleri beraberinde getirir.

Cep telefonlarının doğası gereği güvensiz olduğunu kavrayarak işe başlamak önemlidir:

 • Cep telefonlarından gönderilen bilgiler saldırılara açıktır.
 • Cep telefonlarında depolanan bilgiler saldırılara açıktır.
 • Telefonlar bulundukları konum hakkında bilgi vermek için tasarlanmışlardır.

Bu sorunları ve telefonların doğası gereği saldırılara açık olması karşısında bir kullanıcının neler yapabileceğini ele alacağız.

ARKA PLAN SENARYOSU

Borna ve oğlu Delir fabrika işçileridir ve bir işçi sendikası kurulmasına yardım etmektedirler. Çabaları, yerel hükümetle iyi ilişkiler içinde olan fabrika sahiplerinin direnişiyle karşılaşmaktadır. Borna’nın ustabaşı onu, yönetimin gözetiminde olabileceği ve kiminle konuştuğuna dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Borna sendika çalışmaları için bir cep telefonu satın almıştı. Delir yeni cep telefonunu bazı örgütlenme etkinliklerinde güvenli olarak kullanması konusunda babasına yardım etmektedir.

BU BÖLÜMDEN NE ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

 • Cep telefonuyla iletişim kurmak ve veri depolamak neden güvenli değildir
 • Cep telefonu kullanmanın güvenliğini arttırmak için hangi adımları atabilirsiniz
 • Cep telefonunuz aracılığıyla gözetlenmenizin ya da izinizin sürülmesinin olasılığını nasıl azaltabilirsiniz
 • Cep telefonunuzu kullanarak anonim kalma olasılığınızı nasıl arttırabilirsiniz

TAŞINABİLİR CİHAZLAR VE GÜVENLİK

Cep telefonunu kullanırken, kendimizi, ilişkide olduğumuz kişileri ve verilerimizi korumak için, bilgiye dayanan kararlar almamız gerekir. Cep telefonu ağlarının ve altyapısının işleyiş biçimleri, kullanıcıların bilgilerinin ve iletişimlerinin mahremiyetini ve güvenliğini koruma becerilerini önemli ölçüde etkilemektedir.

 • Cep telefonları ağları, ticari kurumlar tarafından işletilen özel ağlardır ki bu ticari kurumlar devletin tekelci denetimi altında olabilir. Bu ticari kurumların (ya da devletin) pratikte müşterilerinin bilgilerine ve iletişimlerine sınırsız erişimi vardır; bunun yanı sıra bu kurumlar aramaları dinleme, yazılı mesajları okuma ve her cihazın (ve böylece de onun kullanıcısının) konumunu izleme yeteneğine de sahiptir.

 

 • Taşınabilir cihazların İşletim Sistemleri, çeşitli servis sağlayıcılarının şartnamelerine göre ve bu şirketlerin kendi ağlarında çalışması için, telefon üreticileri tarafından özel olarak tasarlanır ve yapılandırılır. Sonuç olarak, işletim sistemleri herhangi bir aygıtın servis sağlayıcıları tarafından daha iyi izlenebilmesini sağlayan gizli özellikler içerebilir.

 

 • Cep telefonlarında bulunan işlevlerin sayısı son birkaç yılda arttı. Modern cep telefonları aslında, cep telefonu işlevleri olan internet bağlantılı taşınabilir küçük bilgisayarlardır.

 

İletişiminizin hangi açılardan daha çok korunmaya gereksinim duyduğunu bulmak için, kendinize birkaç soru sormanız yardımcı olabilir: Telefon konuşmalarınızın ve yazılı mesajlarınızın içeriği nedir? Kimlerle ve ne zaman iletişim kuruyorsunuz? Nereden arıyorsunuz? Bilgiler birçok yönden saldırılara açıktır:

 

 • Bilgiler bir cep telefonundan gönderildiğinde saldırılara açıktır<br> Örnek: Her cep telefonu sağlayıcısı kendi ağı kullanılarak gönderilen tüm yazılı ve sesli mesajlara tam erişime sahiptir. Birçok ülkedeki telefon servisleri tüm iletişimin kaydını hukuken tutmak zorundadır. Bazı ülkelerde telefon servisleri devletin tekelci denetimi altındadır. Ayrıca, sesli ve yazılı iletişim, cep telefonunun yakınlarındaki üçüncü kişilerce pahalı olmayan ekipmanlarla gizlice dinlenebilir.

 

 • Göndericinin ve alıcının telefonlarındaki bilgiler saldırıya açıktır<br> 
Örnek: Cep telefonları her türden veriyi depolayabilir: arama geçmişi, gönderilen ve alınan yazılı mesajlar, adres defteri bilgileri, fotoğraflar, video klipler, metin dosyaları. Bu veriler bağlantıda olduğunuz kişileri, sizin ve meslektaşlarınız hakkındaki kişisel bilgileri ifşa edebilir. Bu bilgileri güvence altına almak güçtür hatta –bazı telefonlarda- imkansızdır. Modern cep telefonları cep boyutunda bilgisayarlardır. Daha fazla özellik daha yüksek riskler getirir. Dahası ,internete bağlanabilen telefonlar bilgisayarların ve internetin güvenlik açıklarına da tabidir.

 

 • Telefonlar bulundukları konum hakkında bilgi verir<br> 
Örnek: Her cep telefonu olağan işleyişinin bir parçası olarak, otomatik ve düzenli aralıklarla, telefon servis sağlayıcısını nerede olduğuna dair bilgilendirir. Dahası günümüzde birçok telefon GPS işlevlerine sahiptir. Bu kesin konum bilgisi; fotoğraf, SMS ve internet talepleri gibi telefondan gönderilen diğer verilere de yerleştirilmiş olabilir.

 

Teknolojinin evrimi daha fazla özelliğin yanı sıra daha fazla riski de beraberinde getirdi.

Borna: Oğlum, şu andan itibaren bu cep telefonunu sadece toplantıları planlamak için kullanmaya karar verdim çünkü fabrikadaki telefonu ve hatta evdekini bile dinliyor olabilirler.

Delir: Baba sonunda bir cep telefonuna sahip olman harika, ama telefonunun neler yapıp neler yapamayacağını biliyor musun?

Borna: Tabii ki! Birini arayabilirsin, onlarla konuşursun, onlar da seninle konuşur. Bunu nerede istersen yapabilirsin. VE başkalarına kısa mesajlar gönderebilirim.

Delir: Bunların hepsi doğru ama hepsi bu değil. Bugünlerde bu tür cihazlarla yapabileceğin birçok şey var. Ama bazı risklerden ve güvenlik önlemlerinden söz edelim, özellikle de bazı kişilerin kimlerle görüştüğünle ve neler dediğinle ilgilendiğini düşünüyorsan.

İlerleyen bölümler, cep telefonlarını kullanırken ortaya çıkabilecek güvenlikle ilgili tehlikelerin olasılığını düşürmek için atabileceğiniz bir dizi basit adımı ele almaktadır.

TAŞINABİLİRLİK VE BİLGİNİN TEHDİTLERE AÇIK OLMASI

İnsanlar çoğu zaman hassas bilgiler içeren cep telefonları taşırlar. İletişim geçmişi, yazılı ve sesli mesajlar, adres defterleri, ajandalar, fotoğraflar ve diğer yararlı telefon işlevleri, telefon veya veriler kaybolduğunda ya da çalındığında son derece zarar verici olabilir. Cep telefonunuza aktif ve pasif olarak depolanan bilginin farkında olmak yaşamsal öneme haizdir. Bir telefonda depolanan bilgiler, telefonu kullanan kadar bu telefonun adres defterinde, mesaj kutusunda, fotoğraf albümünde vb. bulunan herkes hakkında bilgi verebilir.

İnternete bağlanan cep telefonları; bu kitabın diğer bölümlerinde ele alındığı gibi, bilgi güvenliği, anonimlik, bilgi kurtarımı, bilgi kaybı ya da hırsızlığı ve bilgilerinize müdahale edilmesi ile ilgili internet ve bilgisayar kullanmanın getirdiği risklere ve zayıflıklara da tabidir.

Kullanıcılar, bu güvenlik risklerinin bazılarını en aza indirmek için, telefonlarının potansiyel güvenlik sorunlarının yanı sıra onun kurulum seçeneklerinin de farkında olmalıdır. Olası sorunların ne olduğunu bildiğinizde önleyici tedbirler alabilirsiniz.

Borna: Cep telefonlarının bir avantajı, toplantılarımızı sokakta yürürken cep telefonu kullanarak organize edersek, bu kişilerin konuşmalarımıza kulak misafiri olamayacak olmaları. 
 Delir: Tehdit unsuru oluşturan bu kişilerin telefon şirketiyle bağlantılı olduklarını mı söylemiştin?

Borna: Evet, bilgi almak için telefon teknisyenlerine rüşvet verdikleri söyleniyor.

Delir: Bu yeni aldığın cep telefonu aboneliği için kendi kimliğinle ve adresinle kayıt olduysan, konuşmalarının izi sana kadar sürülebilir. Yaptığın her aramanın kaydı, senin aboneliğin ve kimliğinle bağlantılıdır. Kendi kimliğinle mi abone oldun?

Borna: Hayır, amcanın dükkânından ikinci el bir telefon aldım; telefonun temiz ve kullanımının güvenli olduğunu söyledi. Telefonuna taktığın ön ödemeli (faturasız) çiplerden satın almama da yardımcı oldu.

Delir: Evet, onlara SIM kart deniyor. Telefon şirketleri, telefon numaralarıyla ve SIM kart kimlik numarasıyla VE telefonun kimlik numarasıyla yapılan her aramanın ya da aktarımın izini sürer. Öyle ise, hangi telefon numarasının YA DA telefonun kimlik numarasının YA DA SIM kart kimlik numarasının sana ait olduğunu bilirlerse senin telefon kullanma örüntüne erişebilirler.

Borna: Ve öyle ise, sanırım görüşmelerimi cep telefonumdan bile dinleyebilirler?

Delir: Amcam sayesinde telefonun senin adına kayıtlı değil ve SIM kartın da hiçbir şekilde seninle bağlantılı değil. Şu durumda, SIM kartının ve telefonunun nerede olduğunun izini sürseler bile SIM kartın ve telefonunun seninle bağlantılı olduğunu bilemezler.

TELEFON GÜVENLİĞİ İÇİN EN İYİ PRATİKLER

Diğer cihazlarda olduğu gibi cep telefonunuzdaki veri güvenliği için ilk savunma hattı, telefonunuzun veSIM kartınızın ele geçirilmeye ya da hile ile telefonunuzda değişiklik yapılarak kontrol edilmesine karşı fiziksel güvenliğidir.

 • Telefonunuzu daima yanınızda bulundurun. Onu sahipsiz bırakmayın. Telefonunuzu umumi yerlerde sergilemekten kaçının.
 • Daima telefonunuzun güvenlik kilit kodunu ya da PIN kodlarını kullanın ve bunları sır olarak saklayın. Daima öntanımlı fabrika ayarlarını değiştirerek, bu kodları size özel kılın.
 • SIM kartını, ek hafıza kartını, pili ve telefonu bir işaretle fiziksel olarak ve yabancılar tarafından hemen fark edilmeyecek şekilde işaretleyin (çizin) (küçük bir işaret, karakterler ya da sayılar çizin ya da normal ışıkta görünmez olan morötesi boya kullanmayı deneyin). Telefonun hareketli parçalarının birleştiği yerlere basılı, taklit edilemez güvenlik etiketleri ya da bant yapıştırın. Bu herhangi bir şeyin değiştirilip değiştirilmediğini kolayca anlamanıza yardımcı olacaktır (örneğin, telefonunuzun hareketli parçaları bir başkası tarafından açılırsa etiket ya da bant yanlış hizalanacak ya da fark edilebilir bir iz bırakacaktır).
 • SIM kartınızda, ek hafıza kartınızda ve telefonunuzun hafızasında hangi bilgileri kayıtlı tuttuğunuzun farkında olduğunuzdan emin olun. Hassas bilgileri telefonunuzda depolamayın. Bu tür bilgileri depolamanız gerekiyorsa bunları, gerektiğinde kolayca bir köşeye atılabilecek olan harici bir hafıza kartına kaydetmeyi göz önünde bulundurun –bu tür bilgileri telefonun dahili hafızasına kaydetmeyin.
 • SIM kartınızı, (varsa) ek hafıza kartınızı koruyun; bu kartlar iletişim bilgileriniz ve SMS mesajlarınız gibi hassas bilgiler içerir. Örneğin telefonunuzu servise verdiğinizde SIM kartınızı ve ek hafıza kartınızı orada bırakmadığınızdan emin olun.
 • Telefonunuzu elden çıkarırken telefonunuzda, SIM ya da hafıza kartında depolanmış herhangi bir bilgiyi de telefonunuzla birlikte vermediğinizden emin olun. Hatta telefonunuz ya da kartlar bozulmuş veya günü geçmiş bile olsa buna dikkat edin. SIM kartlarını tahrip ederek elden çıkarmak belki de en iyi seçenektir. Telefonunuzu birine vermeyi, satmayı ya da yeniden kullanmayı düşünüyorsanız tüm bilgilerin silinmiş olduğundan emin olun.
 • Sadece güvenilir telefon satıcılarını ve tamir dükkânlarını kullanmayı düşünün. Bu, ikinci el telefon edinirken ya da telefonunuzu tamir ettirirken bilgilerinizin kötü niyetli ellere geçme ihtimalini azaltır. Yetkili ama rastgele seçilmiş bir telefon satıcısından telefonunuzu almayı düşünün –böylece telefonunuzun, bir casus yazılım kurularak sizin için özel olarak hazırlanmış olması şansını azaltırsınız.
 • Telefon bilgilerinizi düzenli olarak bir bilgisayarda yedekleyin. Yedeklemeyi güvenli bir biçimde saklayın Bu, telefonunuzu kaybettiğinizde verilerinizi yerine koymanızı sağlar. Bir yedeklemeye sahip olmanız (telefonunuz kaybolduğunda ya da çalındığında) hangi bilgilerden ödün verilebileceğini hatırlamanıza yardımcı olur, böylece gerekli adımları atabilirsiniz.
 • 15 haneli seri no ya da IMEI numarası (Uluslararası Mobil Cihaz Kodu), telefonunuzu tanımlamaya yardım eder. Bu kod birçok telefonda *#06# tuşlayarak, telefon pilinizin arkasına bakarak ya da telefonun ayarlarına bakarak erişilebilir. Bu kod, çalınması durumunda, telefonunuzun izini sürmeye ve mülkiyetini çabucak kanıtlamaya yardımcı olabileceğinden, bu kodu bir yere not alın ve telefonunuzdan ayrı olarak saklayın.
 • Telefonunuzu servis sağlayıcısına kaydettirmenin avantajlarını ve dezavantajlarını düşünün. Telefonunuzun çalındığını bildirdiğinizde servis sağlayıcı, telefonunuzun daha fazla kullanılmasını durdurmalıdır. Ancak kaydettirmek, telefon kullanımınızın kimliğinize bağlanması anlamına gelir.

 

odevci.org sundu..

Soru veya Konu isteklerinizi odevci.org/soru-cevap kısmından sorabilirsiniz.

 1. You really make it seem so easy with your presentation but I find
  this topic to be really something which I think I would never understand.
  It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 2. Bir öğrenci olarak mobil cihazlara biraz uzak duruyorum fakat geridede kalmıyorum . Öncelik derslerim ve insanlar vaktim kalırsa o zaman ilgileniyorum .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir