Doğal Unsurlar

Doğal Unsurlar

Doğal unsurlar nedir,tanımı nedir,özellikleri nedir? Doğal unsurlar doğada kendiliğinden bulunan yani hiç bir şekilde insan etkisi olmadan oluşmuş olan şeylere doğal unsur denir.Bir nevi Allah’ın yarattığı unsurlardır.Terim anlamı ise doğaya özgü olan anlamındadır.Coğrafyanın kök adı olan Geografhe’nın geo kelimesi yer grafhe ise tasvir anlamına gelmektedir ve coğrafyada yer yüzündeki coğrafi olayları inceler.

Doğal unsurların bulunduğu doğada 4 temel unsurdan oluşmaktadır bunlar; bizlerin yaşam sürdüğü yeryüzü yani taş küre (Litosfer),insanların temel yaşam kaynaklarından birisi olan  su küre (hidrosfer),canlıların bulunduğu (biyosfer),yine insanların yaşam kaynaklarından birisi olan hava küre (atmosfer)’dir.

Doğal Unsurlar

Doğal unsurlar,doğal olan şeylere denir,mesela doğada hiç insan elinin değmediği bir ormanlık doğal unsurdur,insanların hiç bilmediği ve etkide bulunmadığı bir göl doğal bir unsurdur.Ama insanlar tarafından oluşturulmuş bir yapay göl doğal unsur değildir.

Canlılar bulundukları doğal çevreye göre uyum sağlar.Mesela kutuplarda yaşayan bir kutup ayısı kendisini ona göre hazırlarken derisini kıllarını ola göre uzatıp soğuğa dayanıklı hale getirirken muson ikliminde canlıların aşırı yağmurdan korunabilecek yerlerde yaşamaları,karasal iklimde buğday,arpa yetişirken Akdeniz ikliminde zeytin,mısır yetişmesi,Karadeniz ikliminde evler ağaçtan yapılırken karasal iklimde kerpiçten yapılması,Kars-Erzurum platosunda büyükbaş hayvancılık yapılırken,İç Anadolu çevresinde küçükbaş hayvancılık yapılması,deniz ve okyanusa kıyısı olan bölgelerde balıkçılık ve ticaret yapılırken kıyısı olmayan bölgelerde farklı ekonomik faaliyetlerin yapılması doğal unsurların canlılar,bitkiler ve insanlar üzerindeki etkisine örnek olabilir.

Doğal Unsurlar

Doğal unsurların insanlar tarafından zarar görmesi sonucu doğal çevrenin düzeni bozulur.Özellikle de teknolojinin gelişmesi,sanayi inkılabı sonucu doğal çevre ve doğal unsurlar aşırı zarar görmüştür.Teknolojinin gelişmesi ile insanların doğaya etkisinden bazıları şunlardır;

 • Doğal gaz,petrol ve kömür gibi enerji üretilebilecek doğal unsurlardan enerji üretilmesi,
 • Madenler kullanılarak ham madde ihtiyacı karşılanmış,
 • Fosil yakıtların harcanılması ve zararlı atıkların çevreye bırakılması sonucu küresel ısınmaya sebep olunmuştur.
 • Akarsuların sularının biriktirilmesi ile barajların yapılması,
 • Kağıt ihtiyacını karşılamak için ormanlardaki ağaçların kesilmesi,
 • Derilerinden çanta,ayakkabı,mobilya kaplamaları yapmak için hayvanların öldürülerek derilerinin alınması insanların doğaya uyguladıkları etkilerden bazıları bunlardır.

Doğal Unsur Örnekleri;

 • Hayvanlar
 • Bitkiler
 • Ovalar
 • Platolar
 • Akarsular
 • Gölleri
 • Dereler
 • Dağlar
 • Topraklar
 • Buzullar
 • Mağaralar
 • Okyanuslar
 • Denizler
 • Kayaçlar
 • Madenler

Doğal unsurlara verilebilecek örneklerden bazılarıdır bunlar dışında da bir çok doğal unsura örnek vardır.

Share

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir