Doğru Bilginin İmkanını Savunan Filozoflar-Akımlar

Doğru Bilginin İmkanını Savunan Filozoflar-Akımlar

Doğru bilginin imkanını,mümkün ve olanaklı olduğunu savunan filozoflar kimlerdir?Doğru bilginin olduğunu savunan felsefi akımlar nelerdir?Dünya üzerinde yaşamış olan filozofları çoğu doğru bilgi var mıdır yok mudur? sorusunun cevabını aramış ve bu konu hakkında birbirleri ile tartışmıştır.Birçok filozof doğru bilginin mümkün olduğunu savunurken birçok filozof da doğru bilginin mümkün olmadığını savunmuştur.Doğru bilginin mümkün olduğunu Platon’dan Aristoteles’e Farabi’den Hegel’e birçok filozof savunmuştur ve bunun mümkün olduğunu ispatlamaya çalışmıştır.

Doğru Bilginin İmkanını Savunan Filozoflar:

 • Sokrates
 • Hegel
 • Platon
 • Aristotales
 • John Dewey
 • William James
 • Wittgenstein
 • Farabi
 • Agust Comte
 • Gazzali
 • Bergson
 • John Locke
 • Immanuel Kant
 • David Hume
 • Descartes

Doğru Bilginin Olanaklı Olduğunu Savunan Akımlar:

Rasyonalizm: Bu akımın diğer bir adı Akılcılıktır. Bu akımı Sokrates,Platon, Aristotales,Descartes,Farabi,Parmanides,Thomas Paine,Thomas Hobbes,Herakleitos ve Hegel savunmuştur.Rasyonalist filozoflar doğru bilginin deneyim ve duyumlara değil düşünce ve akıla dayandığını savunmuştur.Rasyonalizm yani akılcılık akımını savunan filozofların en temel örneği ve kanıtı matematiktir.

Pozitivizm: Pozitivizm yani Olguculuk akımı.Pozitivizm akımını Agust Comte savunmuştur.Pozitivizm Teoloji ve Metafiziğe karşı çıkan fiziksel ve maddesel olgulara dayanan felsefi bir akımdır.

Empirizm: Empirizim akımı Deneycilik anlamına gelen bir felsefi akımdır.Bu akımı savunan filozoflar John Locke ve David Hume başta olmak üzeri birçok filozoftur.Bu felsefi akıma göre doğru bilgiye deney ve duyumlar sayesinde ulaşılabilinir. Empirizm akımına göre insan doğduğunda aklında bilgi yoktur ilerleyen zamanlarda bilgi edinir.Empirizm akımı akılcılık akımına karşı çıkar.

Pragmatizm: Bu akım faydacılık anlamına gelir ve William James ve John Dewey tarafından desteklenir.Pragmatist filozoflara göre herhangi bir bilgi bize günlük hayatımızda bir işe yarıyorsa doğrudur eğer yaramıyorsa yanlıştır.Pragmatizm adından anlaşılacağı gibi faydayı esas alır ve doğru bilginin mümkün olabileceğini savunur.

Entüisyonizm: Bir diğer ismi sezgiciliktir.Bu akımı Gazzali ve Henri Bergson temsil etmektedir.Akımın kurucusu Henri Bergson’dur.Sezgiyi diğer kavramlar karşısında önde tutar.

Bu akımlar dışında doğru bilginin imkanını savunan akımlar ve filozofları şunlardır;

 • Kritisizm: Eleştiricilik anlamına gelir.Immanuel Kant temsilcisidir.
 • Analitik Felsefe: Doğru bilginin imkanını savunan bir diğer akımdır.Bu akımı Wittgenstein temsil eder.

 1. Çağlar boyunca okutulan felsefe, günümüzde bazı ülkelerde yanlış bir öğreti olarak görünüp mümkün olduğunca saklanmakta, yasaklanmakta. Oysa insanoğlunun doğruyu arama süreci asla bitmez, engellenemez.

 2. bu günlerde böylesine derin mevzuların paylaşıldığını görmek gerçekten insanı gelecek adına umutlandırıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir