Dücane Cündioğlu Başörtü Risalesi Kitabı Hakkında

Dücane Cündioğlu Başörtü Risalesi Kitabı Hakkında

Dücane Cündioğlu Başörtü Risalesi Kitabı Hakkında İçerik ve Konu bakımından sizler için eleştirdik.

Dücane Cündioğlu – Başörtü Risalesi

 

Başörtü Risalesi

Gelenek Yay. , 107 syf.
Başörtü Risalesi, Dücane Cündioğlu’nun 1995 yılında 28 şubat darbesi öncesinde başörtüsü problemi üzerine yazdığı bir kitaptır.

Üniversitelerde başörtüsünün yasaklanması akabinde yaşanan tartışmaların kılık-kıyafet özgürlüğü sahasından asıl amaçlanan şeye yani  tartışmanın başörtüsü farz mıdır sorusu üzerine odaklanmasına nasıl evrildiğini anlatmaktadır Dücane Cündioğlu.

Özellikle de bu sorunun İslamcı olarak nitelendirilen kesimlerden yükselmesinin sebepleri üzerinde durmakta ve şunları söylemektedir : “ Sorun işte buradadır! Sıfatları, ünvanları ne olursa olsun bu tür aydınlar, modern hayatın onları konumlandırdığı yere ve koşullara alışmış olduklarından, vaziyet alışlarını Kuran’dan hareketle değil, içinde bulundukları, alıştıkları hayat tarzından hareketle blirlemektedirler. Bu zaaftan dolayı da Kur’an’ın modern yaşama biçimine uygun gewlmeyen, onunla uyuşmayan, modern zihniyetle ve bu zihniyetin kaynaklık ettiği yaşantıyla çatışan ayetleri ya görmezlikten gelmekte ya da tevil cihetine gitmektedirler.” Ve pek çok din aliminin(!) başörtüsünü taviz verilebilir bir hükme bağladıkları için başörtüsü probleminin en sonunda :“ Rejim’in zorla ve yasalrı kullanarak açtıramadığı başlar, bu sefer bazı din adamlarının ya da bağlılarının marifetiyle açtırılmak isteniyordu.” konumuna geldiğini söylemektedir.

Ve kitabın büyük bir kısmında Hüseyin Hatemi’nin İlahi Hikmet’de Kadın  adlı eserine eleştirilerini dile getirmiştir yazar. Hüseyin Hatemi’nin Kuran’da başörtüsü ifadesi olmadığını , başörtmenin iffetle alakalı bir husus olamdığını,takva için istenilirse başörtüsü takılabileceğini ama şart olmadığı ifadelerini tenkit eden yazar, amacının tekfir değil ikna olduğunu belirtip eleştirisinin aynı zamanda bir örnek oluşturmasını da istemektedir.

Dücane Cündioğlu’nun başörtü farizasını ayetlerden yola çıkarak kelimelerin etimolojik incelemelerini yaparak delillendirdiği risalesini acizane tavsiye eder ve de iyi okumalar dilerim.

odevci.org sunar..

Tumblr

Bir yorum Sizinkini ekleyin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir