Edebiyat İle Tarih Arasındaki İlişki

Edebiyat İle Tarih Arasındaki İlişki. İnsanlığın varoluşundan günümüze kadarki süreçte yazılı ya da sözlü her şey edebiyatın konusu olabilir. Edebiyat bir okyanus gibidir. Duygu, düşünce ve heyecanların anlatıldığı sözlü veya yazılı anlatılara edebiyat denir. Edebiyat kendi içerisinde sözlü ve yazılı olarak ayrıldığı gibi konularına göre de değişmektedir. Sözlü edebiyatın konuları genellikle halk edebiyatına, efsanelere, destanlara dayanmaktadır. Örneğin bir destan ilk oluştuğu andan itibaren kulaktan kulağa söylenerek nesiller boyu aktarılmıştır. Genellikle ilk çıkış noktası belli değildir. Konuları ise aşk, kahramanlık ya da savaştır. Halk edebiyatı anlatılarında da durum böyledir. Halk hikayeleri denilen anlatılarda genellikle yazılı nüshalar bulunmaz. Sözlü olarak günümüze kadar aktarılmıştır. Efsanelerde de olağanüstülükler sözlü olarak anlatılmaktadır.

Edebiyatın Önemi Nedir?

Edebiyat İle Tarih Arasındaki İlişki. Bir milleti millet yapan damarlardan biri de edebiyattır. Edebiyattan yoksun bir millet düşünülemez. Çünkü yazıldığı toprakların kültürü hakkında veya o toplumun genel özellikleri hakkında en iyi bilgileri edebiyat sayesinde öğrenebiliriz. Örneğin bir Dede Korkut Hikayelerine bakalım: Bu hikayelerde Türk toplumu hakkında oldukça fazla bilgi edinebiliriz. Toplumda kadının yeri, toplumun savaşçı özellikleri ve aile kavramı oldukça açık bir şekilde işlenmiştir. Bu eser sayesinde Türk toplumu hakkında çok geniş bilgiler elde edebiliriz. Sadece yazılı belgelerden değil sözlü anlatılardan da bu şekilde faydalanılabilir. Daha sonra özellikle İslamiyetten sonra eserler yazıya geçirildikçe milletler kültürlerini daha iyi koruyabilmişlerdir. Çünkü sonuçta söz uçar yazı kalır. Yazının kullanılmadığı dönemlerde tarih hep karanlık kalmıştır. Yazının icadıyla ilk önce hayvan derisine, papirüslere ve kil tabletlere yazılar yazılmıştır. Daha sonraları ise kağıdın ve matbaanın bulunmasıyla yazılı metinler daha düzenli bir hal almışlardır.

Edebiyata Neden İhtiyaç Duyulur?

Edebiyat İle Tarih Arasındaki İlişki. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi insanoğlu edebiyata tarihin her döneminde ihtiyaç duymuştur. Bir savaşla ilgili destan oluşturulurken, sevgiliye ya da bir kahramana şiir yazılırken, efsaneler oluşturulurken, duygu ve düşünceler dile getirilirken sürekli edebiyata ihtiyaç duyulmuştur. Daha sonra edebiyat geliştirilerek günümüzdeki halini almıştır. Yazının icadı ile insanları bu defa dillerinde olan şeyleri yazıya geçirmeye başlamışlar. Bu şekilde ilk yazılı metinler oluşmaya başlamıştır. Tarihin en eski metinlerinden biri Orhun Yazıtlarıdır. Bu yazıtı incelediğimiz zaman konusu itibariyle bir ihtiyaç doğrultusunda yazıldığı anlaşılmaktadır. Devlet büyüklerine devleti nasıl yönetecekleri anlatılmıştır. Yine Sümerlilerin Gılgamış destanı en eski yazılı eserler arasındadır. Buradan da anlaşıldığı üzere edebiyat hep bir ihtiyaç üzerine doğmuştur.

Edebiyat Tarih Arasındaki İlişki Nedir?

Yazımızın başından beri belirttiğimiz gibi edebiyat insanlıkla aynı yaştadır. Çünkü insan ilk dünyaya geldiği andan itibaren edebiyatla iç içedir. Nesneleri tanımlarken, bir meramını belirtirken, ilk konuşmaya başladığı zaman ve hatta ilk sesleri çıkardığı andan itibaren hep edebiyatla ilişki içerisindedir. Bu yüzden edebiyat ve tarih bir biriyle ilişkilidir. Örneğin bir destanı incelerken hem tarihten hem de edebiyattan faydalanırız. Çünkü destanın edebi özelliklerini, hangi amaçla yazıldığı, hangi koşullarda yazıldığı konusu edebiyatı ilgilendirirken, ne zaman yazıldığı gibi konularda tarihle ilgilidir. Bu yüzden edebiyat ve tarih birbirinden kesinlikle ayrılamaz iki bilim dalıdır. İnsanlık tarihinin karanlıkta kalan yerlerini aydınlatacak en önemli faktörlerden iki tanesidir. Sonuç olarak insan hayatını incelerken edebiyat – tarih ilişkisi unutulmamalıdır.

 

Bir yorum Sizinkini ekleyin
  1. Edebi eselerimiz hep geçmişte yazılmış büyüklerimizde aynı şekilde . Hiçbir zaman ayıramayız her ikiside birbirine bağlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir