Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar

Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar nelerdir özellikleri nelerdir?Hakkında kısa bilgi ve konu anlatımı.Osmanlı döneminin yükselme devrinde eğitim ve kültür alanında bir takım inkılaplar yapılmıştır. Devletin çöküşünün önüne geçmek isteyen Osmanlı Devleti, yükselişe geçebilmek adına bazı alanlarda yeni inkılaplar yapmaya uygun gördü. Devletin çöküşünün önüne geçmek isteyen Osmanlı devleti ise ilk iş olarak eğitim kurumlarında yenilik yapmaya başlamıştır. Osmanlı döneminde yaşanılan ardı arkası kesilmeyen savaşlar doğal olarak eğitim ve kültür alanında ki yeniliklerin yapılmasını da engellemişti. XX. Yüzyıla ayak bastığımız dönemde ise azınlık ve yabancı okullar devlet yönetiminin de dışında kalmaya neden oldu. Balkan savaşında alınan yenilgiler, Osmanlı aydınlarının eğitim sistemini sorgulamasına itti. Eğitim sorgulama süreci hız kazanırken, ne gibi yeniliklerin gelmesi gerektiği konusunda konuşmalar yapıldı. 1 Dünya savaşı, Osmanlı döneminin en çok kayıplara ışık tutan sürecini kapsıyor. 1. Dünya savaşı sonrasında ise Osmanlı devleti, genç ve eğitimli nüfusun büyük bir bölümünü kaybetmiştir. Bundan dolayı yeni Türk devleti nirçok yenilik yapmıştır.Eğitim ve Kültür alanında yapılan yenilikleri sıralamamız gerekirse şu şekilde belirtmemiz mümkündür.

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabul edilmesi
 • Yeni Türk Harflerinin Kabulü
 • Türk Tarih Kurumu’nun ve Türk Dil Kurumu’nun kurulması
 • Eğitim ve kültür alanında yapılan önemli yeniliklerden birisi de medreselerin kapatılması oldu.
 • Eğitim dönemiyle ilgili önemli çalışmalar yapıldı.
 • Güzel Sanatlar Alanında Önemli Çalışmalar Yapıldı

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabul Edilmesi ve Medreselerin Kaldırılması

 • Yükselme sürecine ilişkin Osmanlı devletinde yapılan en köklü yeniliklerden birisi de Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun Kabul edilmesidir. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti sınırı içerisinde eğitim hizmeti veren Okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlandı.
 • Eğitimde ise laikleşme sağlanmış oldu.
 • Eğitim ve Kültür alanıyla ilgili olarak yapılan bir diğer yenilikçi atılımlardan birisi de Çağdaş eğitim ve öğretim kurumlarının açılmasına yönelik olmuştur diyebiliriz.
 • Osmanlı döneminde azınlık ve yabancı okulların sürdürmüş olduğu zararlı çalışmalar bulunuyordu. Yenilikçi inkılap sistemi içerisinde yabancı okulların vermiş olduğu zararlar azaltılmaya çalışıldı.

Çağdaş bir eğitim anlayışını esas alan Türkiye, bu esasa uygun planlar ortaya koyarak eğitim sistemini güçlendirdi. Daha önceden yaşanan kültür çatışmaları, devlete büyük yönde zarar veriyordu. Yaşanan kültür çatışmalarını ortadan kaldırmak adına çalışmalar sürdürülmüştür. Okuma yazmayı kolaylaştırmış, Eğitim kurumlarında amaçlanmış olan eğitim- öğretim birliği sağlamış, Bilimsel ve çağdaş eğitim  hizmetleri ile donanmış bir nesil oluşturmayı baz alarak yenilikler sürdürülmüştür.

Osmanlı döneminin gerilme sürecinde özellikle okuma yazma bilmeyen kişi sayısı çok fazlaydı. Laik ve Çağdaş bir Osmanlı devletine bu durum yakışmıyordu. Bu sebepten dolayı Eğitim ve Kültür alanında daha fazla gelişmişlik göstermek isteyen Türkiye okuryazar olmayan yetişkinlere okuma ve yazma öğrettiğini söylemek mümkündür. Eğitim ve Kültür alanında yapılan yenilikçi inkılaplar sonucunda ise basılan kitap sayısı artmış, Çağdaşlaşma yolunda önemli atılımlar gerçekleşmiştir.

Tarih içinde yayınlandı
Bir yorum Sizinkini ekleyin
 1. Çok güzel bir yazı olmuş teşekkürler. Eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikleri tanımak ve bilmek adına güzel bir yazı olmuş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir