Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Ekonomik faaliyetler nelerdir,ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması,birincil,ikincil,üçüncül,dördüncül,beşincil ekonomik faaliyetler nelerdir?


İnsanlar geçmişten günümüze dek yaşamını gerçekleştirmek ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için farklı ekonomik faaliyetler gerçekleştirmiştir.


M.Ö yaşam sürmüş insanlar o günün şartlarında gereksinimleri doğrultusunda avcılık atıcılık gibi ekonomik faaliyetler ile hayatlarını sürdürmeyi amaçlarken bugünkü yaşadığımız dünyada sanayi, tarım, ticaret, bankacılık, güvenlik gibi alanlarda insanlar çalışıp yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Teknolojinin bu kadar gelişmediği yani uzay çağı olarak adlandırılan bu dönemden önce ekonomik faaliyetler 3 grupta inceleniyordu bu gruplar; birincil ekonomik faaliyetler ‘tarım’,ikincil ekonomik faaliyetler ‘sanayi’, üçüncül ekonomik faaliyetler ‘hizmet’ şeklindeydi,teknolojinin gelişmesi ve uzay çağına geçiş ile bunlar dışında dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetlerde ortaya çıkmıştır.

Birincil Ekonomik Faaliyetler (Tarım);

Birincil ekonomik faaliyetler daha fazla ham madde ihtiyacını karşılama amacı ile tercih edilen bir ekonomik faaliyettir.Birincil ekonomik faaliyetleri genel olarak tarım,hayvancılık,madencilik balıkçılık,avcılık,toplayıcılık gibi daha çok doğal şartlara bağlı olarak gelişen ekonomik faaliyetler oluşturur.Birincil ekonomik faaliyetler önceden  daha çok doğal şartlara bağlıdır örneğin bir çiftçinin o yıl yağacak yağmura göre ürününün çok veya az olması,bugün sulama kanalları,fıskiyeleri,modern tarım aletleri ve traktörler doğal şartlara bağlılığı en aza indirmiştir yani birincil ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde diğer ekonomik faaliyetlerin gelişmesi de etkili olmuştur.


Gelişmemiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyetler büyük yer kaplar.Gelişmemiş ülkelerde bu faaliyette çalışan insan sayısı fazlayken,gelişmiş ülkelerde azdır.

İkincil Ekonomik Faaliyetler (Sanayi);

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

İkincil ekonomik faaliyetler birincil  ekonomik faaliyetlerden üretilen  ham maddeyi çeşitli sektörlerde işleyen bir ekonomik faaliyet grubudur.Bu sektörlerden bazıları şunlardır;

 • Tekstil sanayisi,
 • Mobilya sanayisi,
 • Elektrik Elektronik sanayisi,
 • Kimya sanayisi,
 • İnşaat sanayisi,
 • Cam,porselen sanayisi,
 • Makine sanayisi gibi sanayi sektörleridir.

İkincil ekonomik faaliyetler dünyamızda sanayi devrimi sonucu büyük gelişmeler göstermiştir.Önceden el ile 1 haftada yapılan bir iş gelişen teknoloji ve makineler ile seri üretim sayesinde 1 günde yapılır hale gelmiştir,buda ikincil ekonomik faaliyetlerin olumlu gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Üçüncül Ekonomik Faaliyetler;

Ekonomik Faaliyetlerin SınıflandırılmasıÜçüncül ekonomik faaliyetler birincil ekonomik faaliyetler gibi ham madde üretimi veya ikincil ekonomik faaliyetler gibi üretilen ham maddeyi işleme tarzı bir ekonomik faaliyet değildir.

Daha çok birincil ve ikincil faaliyetler gerçekleşirken işlerin başında duran yöneticiler,işler hakkında proje üreten proje sorumluları,iş gerçekleşirken çaycılık yapan işçiler,getir götür işlerine bakan kişiler,hukuksal işlemlerine bakan hukukçular,finansal işlere bakan bankacılar,ticaret ile ilgilenen kişiler,okulda ders veren öğretmenler,hastahanede hasta muayene eden doktorlar bu ekonomik faaliyet alanına girer.Kısacası üçüncül ekonomik faaliyetler bir üretim yapmadan hizmet eden ekonomik faaliyet grubudur.

Dördüncül Ekonomik Faaliyetler;

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Bu ekonomik faaliyet,ekonomik faaliyetlerinin gelişmesi ve çeşitlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır.Bu alan daha çok üçüncül ekonomik faaliyetlerden ayrılan bir ekonomik faaliyettir.

Araştırma merkezler,yazılım merkezleri,reklamcılık,grafik tasarımı gibi sektörler dördüncül ekonomik faaliyetlerin içerisinde yer alır.

Beşincil Ekonomik Faaliyetler;

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Beşincil ekonomik faaliyetler,dördüncül ekonomik faaliyetlerden elde edilen bilgileri inceleyip karara bağlayan faaliyet grubudur. CEO,yöneticilik,müdürlük,icra kurulu başkanlığı bu ekonomik faaliyet içerisinde yer alır.

Gelişmemiş Ülkelerin Özellikleri;

 • Doğum yapma oranı çoktur.
 • Genç nüfus oranı çoktur.
 • Ölüm seviyesi çoktur.
 • Nüfus artış sürati çoktur.
 • Çalışmakta olan nüfusun oranı düşüktür.
 • İşsizlik oranı fazladır.
 • Tüketici bağımlı nüfus çoktur.
 • Yaşça büyük olan nüfus azdır.
 • Okuma ve yazma bilen insan seviyesi düşüktür.
 • Kalkınma sürati yavaştır.
 • Birey başına düşen milli gelir azdır.
 • Halkın refah seviyesi düşüktür
 • Nüfusun büyük bir bölümüm ekonomik faaliyetler içerisinde birincil grupta yani tarım ve hayvancılığın fazla olduğu bölümdedir.
 • İhracat gelirleri düşük dış alım giderleri fazladır.
 • Dış ticaret açığı vardır.
 • Ürettiği ham maddeyi yurt dışına satar kat kat fazlasına işlenmiş olarak alır.
 • Eğitim,sağlık gibi sosyal hizmetler geri kalmıştır.
 • Nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşam sürdürür.

Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri;

 • Doğum seviyesi azdır.
 • Genç nüfus azdır.
 • Kalkınma sürati yüksektir.
 • Birey başına düşen milli gelir fazladır.
 • Tüketici nüfus azdır.
 • Bağımlı nüfus azdır.
 • Çalışan nüfusun yaşı yüksektir.Eğitimleri uzun sürdüğü için.
 • Ölüm seviyesi azdır.
 • Nüfus artış sürati düşüktür.
 • Dış ticaret hacmi yüksektir.
 • Ham maddeyi gelişmemiş ülkelerden alır işler ve daha pahalıya geri satar.
 • Sağlık,eğitim vb. sosyal hizmetler gelişmiştir
 • Çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalaması yüksektir.
 • İşsizlik azdır.
 • Okuryazar seviyesi yüksektir.
 • Halkın refah seviyesi yüksektir.
 • Nüfusun fazlalığı ikincil ve üçüncül ekonomik etkinlik kollarında çalışır.
 • İhracat gelirleri yüksek dış alım giderleri azdır.
 • Dış ticaret çoğu vardır.
 • Kentleşme ve mega şehirler yönünden zengindir.
 • Nüfusun fazlalığı kentlerde yaşar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir