En Tuzlu ve En Tuzsuz Denizler

En Tuzlu ve En Tuzsuz Denizler. Sular dünyanın %71’ini, karalarsa dünyanın %29’unu oluştururlar. Dünya üzerinde yer alan bu dağılımda sular oldukça önemlidir. Suların pek çok özelliği olmakla birlikte en önemli özellikleri arasında tuz oranları gelir. Dünya üzerinde yer alan suların tuzluluk oranları, bazı elementlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte sudaki tuzluluk oranını belirleyen birçok faktör vardır. En önemli faktör de buharlaşmadır. Bölgede olan buharlaşma olayı fazlalaştıkça denizlerdeki tuzluluk oranı da doğru orantıda artmaktadır. Çünkü buharlaşma nedeniyle sular gaz haline dönüşür ancak tuzlar bu değişime uğramaz. Yani sudaki tuz miktarı değil suyun miktarı değişir ve buna bağlı olarak da tuzluluk oranı değişir. Su miktarı azaldıkça yani buharlaşma oldukça, sudaki tuz miktarı artar. Bu değişimler sonucunda da bazı bilgiler elde edilir, ayrıca en tuzlu ve en tuzsuz denizler ortaya çıkar. Genel olarak buharlaşma olayının en fazla olduğu bölgeler dönence çevreleri olmaktadır.

En Tuzlu Deniz

Dünya üzerinde en tuzlu deniz, Kızıldeniz’dir. Kızıldeniz Yengeç Dönencesi üzerinde yer alır ve burası da Kızıldeniz’e dünya üzerinde buharlaşmanın en etkili olduğu deniz olma özelliği sağlamaktadır. Bu şartlar altında Kızıldeniz, en tuzlu ve en tuzsuz denizler arasında en tuzlu olma özelliği taşıyan denizdir. Kızıldeniz’in en tuzlu deniz olmasında en önemli faktör buharlaşmadır. Ancak bu faktörün dışında başka faktörler de bu duruma etki etmektedir. Yağış miktarının az olması ve deniz karışan tatlı sulardaki azlık da bu denizin en tuzlu deniz olmasını destekleyen diğer faktörlerdir. Kızıldeniz’in tuzluluk oranı %3-%4 arasında değişiklik göstermektedir. (Daha net değerler %3,1 ve %3,8 arasındadır)

En Tuzlu ve En Tuzsuz Denizler

En Tuzsuz Deniz

En tuzlu ve en tuzsuz denizler arasında, en tuzsuz deniz olma özelliği Baltık Denizi’ne aittir. Baltık Denizi kuzey yarım kürede, Avrupa’nın kuzey tarafında yer alır. Bu deniz, dünya üzerinde en az tuzluluk oranına sahip denizdir. Tuzluluk oranındaki en temel faktör buharlaşmadır. Burada buharlaşma oldukça azdır. Ayrıca bu denize Avrupa’nın birçok nehri de oldukça fazla tatlı su getirmektedir. Gelen bu tatlı sular da tuzluluk oranını azaltan faktörler arasındadır. Deniz kış aylarında tamamen donmakta hatta üzerinde araba sürülebilecek bir hale gelmektedir. Denizin tuzluluk oranıysa ortalama olarak binde dört civarlarındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir