Felsefe ve İçerik

Felsefe ve İçerik? Akımlara Göre Felsefe ve İçerik? Felsefede İçerik nasıl olur ? Felsefi Akımlar İçeriği Neden Düzenlenmelidir?

Eğitim Felsefesinde Felsefe ve İçerik Nedir? Sorusunun yanıtı ;

Felsefe ve İçerik

 • İçerik, hedef ve davranışların açıklandığı, ilgili örneklerin, sorunların sunulduğu, tutarlı, dirik bir bütün olarak betimlebilir.
 • İçerik okutulacak dersleri ve bunların dağılımını kapsar.
 • İdealizmi temel alan bir eğitim sisteminde, akıl yürütme ön planda olduğundan dolayı aritmetik, felsefe, mantık, ahlâk, tarih ve din dersleri okutulmalı.
 • Realizm temele alınırsa, fizik, kimya, biyoloji, matematik temeldedir; fakat öğrencilerin bilmek ve öğrenmek istediği konulara ağırlık verilmelidir.
 • Marxizmde ise, ekonomi, politika, felsefe, sanat, beden eğitimi ve özellikle teknik dersler temele alınmalıdır.
 • Pragmatizme göre, toplumca istenen faaliyetlerle, öğrencinin yaşamda hemen kullanabileceği bilgi, beceri ve sorunları içeren konulara öncelik verilmelidir.
 • Varoluşçulukta ise, planlanmış, düzenlenmiş bir içerik sunulamaz. Toplum bilimlerine ağırlık verilmelidir. Sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi…
 • İçerik, hedef davranışların dayandığı felsefeye çok yakından ilişkilidir.
 • Temele alınan ideoloji idealizm ise bu derslerdeki bilgi, beceri ve duyuşlar Tanrının varlığını kanıtlamak içindir.
 • Realizm ise, evrende bir düzenin bulunduğunu kanıtlamak, insanın bu düzeni anlayıp değiştirmesini sağlamak için düzenlemelidir.
 • Martizm ise; doğayı denetleyip, değiştirerek üretimde bulunmak için düzenlenmelidir.
 • Pragmatizm ise, insanı toplumda ehliyetli, güçlü ve verimli yapmak için düzenlenmelidir.
 • Varoluşçuluk ise, insanın kendi varoluşunu gerçekleştirmek için düzenlenmelidir.

 

Soru-cevap kısmından sorularınızı sorabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir