Göçler Nedenleri Sonuçları Çeşitleri

Göçler Nedenleri Sonuçları Çeşitleri nelerdir?

Göç Nedir?

İnsanlık tarihinden bu yana sıkça rastlanılan durumların başında göç olayı gelmektedir. İnsanlar sürekli olarak bir yerlere göçmekte ve yer değiştirmektedir. Bu durum bulunduğumuz dönemde eskiye nazaran daha az görülmektedir. Bunun en büyük nedeni, artık yerleşik hayatın günümüzde iyice yer edinmiş olmasıdır. İnsanların yaşamını sürdürdükleri bir yerden, başka bir yere çeşitli sebeplerden ötürü, ister kalıcı veya isterlerse geçici olarak gitmelerine göç adı verilmektedir. Genel anlamda nüfus oluşumlarında göç olayları oldukça büyük neden taşımaktadır. Göç olaylarının birçok nedeninin olduğunu söylemek mümkündür.

Göçün Nedenleri?

Ülkemizde ve dünyada göçün nedenleri konusunda, karşımıza birçok neden çıkmaktadır. Bu durumdan ötürü sınıflandırılması daha mantıklı olmaktadır.

Doğal Nedenler:

Çeşitli doğa olaylarından ötürü göç meydana gelebilir. Bu konuda çölleşme, kuralık, volkanizma olayları, deprem, sel, heyelan ve erozyon gibi nedenler etkili olabilir.

Siyasi Nedenler:

Dünya üzerinde hala daha devam etmekte olan göç çeşididir. Savaş, mübadele, ihtilal ve sınır değişimleri nedeniyle gerçekleşebilir.

Ekonomik Nedenler:

Bu göç türü daha çok iş imkanları ve ekonomik anlamda potansiyel vaat eden bölgelere, gerçekleşen yerleşme olayları ile ortaya çıkmıştır.

Sosyal Nedenler:

Genel anlamda güvenlik, nüfus artışı, sağlık ve eğitim gibi konulara bağlı olarak gerçekleşen göç olaylarıdır.

 

Göç Çeşitleri

Günümüzde farklı olarak göç çeşitleri bulunmaktadır. Ancak farklı bir açıdan bakıldığı zaman, bu durumun iki ayrı gruba ayrılması ve göç çeşitleri konusunda iki sınıflandırılmanın yapılması uygun görülmüştür.

İç Göçler

Kırsal kesimde yaşamını sürdürmekte olan insanların, daha çok şehir merkezlerine yapmış olduğu göçler sonucu gerçekleşir. Bu konuda ana unsur olarak, kentlerin ekonomik anlamda cazip koşullar sağlamasıdır. Bu nedenle genel anlamda iç göçler gerçekleşebilir.

İç Göçün Nedenleri?

 • Kırsal kesimlerde meydana gelen nüfus artışının, yaşam kaynaklarını yetersiz kılması,
 • Tarıma elverişli toprakların miras nedeniyle bölünmesi ve tarımsal verimliliğinin yavaş yavaş azalması,
 • Tarımda yaşanan sanayileşme olayları nedeniyle işsizliğin yükselmesi
 • Erozyon gibi bir doğa olayı sebebiyle tarım topraklarının hem verimsizleşmesi hem de azalması,
 • Kırsal kesimlerde, kentlere göre eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin gelişmemiş olması,
 • Kentlerde artan iş olanakları,
 • Çeşitli doğal afetler gibi birçok madde, karşımıza iç göçün nedenleri olarak çıkmaktadır.

İç Göçün Sonuçları

 • Şehirlerde büyük bir artış meydana gelir ve kapladığı alanda artar,
 • Plansız yerleşme meydana gelir,
 • Nüfus dağılımı dengesizleşir,
 • Belediye hizmetlerinin yetersiz kalması,
 • Okulların ve diğer eğitim alanlarının yetersiz kalması,
 • Kırsal kesimlerde meydana gelen yatırımların sonuçsuz kalması,
 • Çevre kirliliği,
 • İşsizlik,
 • Sanayi alanlarının şehir merkezine inmesi,
 • gibi durumlar genel olarak iç göçün sonuçları olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Dış Göçler

Kişi veya kişilerin, ülke sınırları dışına, ister geçici, isterse de kalıcı olarak yerleşmesine dış göçler adı verilmektedir. Günümüzde dış göçün birçok sebebi bulunmaktadır. Genel anlamda geri kalmış ülkelerden, gelişmiş ülkelere doğru göç olayları daha fazladır.

Dış Göçün Nedenleri

 • Uluslararası antlaşmalar sonucu gerçekleşen nüfus değişimleri,
 • Ekonomik olaylardan ötürü işçi göçleri,
 • Zorunlu olarak yapılan göçler,
 • Savaş durumları,
 • Doğal afetler,
 • Sosyal olaylar genel anlamda dış göçün en büyük sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dış Göçün Sonuçları

 • Göç veren ülkelerde iş gücünde düşüş, göç alan ülkede ise iş gücünün artması,
 • Genele bakıldığı zaman erkeklerin göç olaylarına karıştığı görülür ve göç alan ülkede erkek nüfusunun artışı görülmektedir.
 • Çalışan nüfusun daha da genç yaşlara düşmesi,
 • Döviz getirisinin meydana gelmesi,
 • Ülkeler arası ilişkilerin gelişmesi,
 • Dini ya da kültürel sorunların ortaya çıkması genel olarak dış göçün sonuçları olarak rastlanan durumlardır.

Sürekli Göçler

Bir insanın ya da ailenin veya topluluğun, yaşadığı alanın tamamıyla kalıcı olarak terk etmesine verilen addır. Ülkemizde örneklerinin olduğunu söylemek mümkündür.

Mevsimlik Göçler

Turizm, mevsimlik iş ve yaylacık gibi meslekler edinmiş kişilerin gerçekleştirdiği göç olayına, mevsimlik göç adı verilmektedir. İç göç nedeniyle nüfus değişimi meydana gelmez.

Share

ozan

..

You may also like...

1 Response

 1. Simge dedi ki:

  Ders kitaplarından daha detaylı ve akılda kalıcı bir açıklama ile anlatılmış.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir