Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Sunum Slayt İndir

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Sunum Slayt İndir

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları Sunum Slayt İndir.Göçler hakkındaki bu slaytı sayfa sonunda mevcut olan indir butonuna tıklayarak indirebilirsiniz.

Göç Nedir?

İnsanlık tarihinden bu yana sıkça rast gelinen hallerın başında göç vakası gelmektedir. İnsanlar sıksık olarak bir yerlere göçmekte ve yer değiştirmektedir. Bu hal bulunduğumuz dönemde eskiye nazaran daha az görülmektedir. Bunun en büyük niçini, bundan sonra yerleşik hayatın bugünümüzde iyice yer edinmiş olmasıdır. İnsanların hayatını sürdürdükleri bir yerden, diğer bir yere detaylı sebeplerden dvakası, ister kalıcı ya da isterlerse geçici olarak gitmelerine göç adı verilmektedir. Genel anlamda nüfus oluşumlarında göç hadiseleri gerektiğince büyük niçin taşımaktadır. Göç hadiselerinın çoğu niçininin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Göçün Nedenleri?

Ülkemizde ve dünyada göçün amaçlari konusu ile ilgili, karşımıza çoğu niçin çıkmaktadır. Bu haldan dvakası sınıflandırılması daha mantıklı olmaktadır.

Doğal Nedenler:

Çeşitli tabiat hadiselerindan dvakası göç meydana gelebilir. Bu hususta çölleşme, kuralık, volkanizma hadiseleri, deprem, sel, heyelan ve erozyon gibi amaçlar etkili olabilir.

Siyasi Nedenler:

Dünya üstünde hala daha devam etmekte olan göç çeşididir. Savaş, mübadele, ihtilal ve sınır değişimleri niçiniyle gerçekleşebilir.

Ekonomik Nedenler:

Bu göç türü daha çok iş imkanları ve ekonomik anlamda potansiyel vaat eden bölgelere, gerçekleşen yerleşme hadiseleri ile meydana çıkmıştır.

Sosyal Nedenler:

Genel anlamda güvenlik, nüfus artışı, sıhhat ve eğitim gibi konulara bağlı olarak gerçekleşen göç hadiseleridır.

Göç Çeşitleri

Günümüzde değişik olarak göç tipleri bulunmaktadır. Fakat değişik bir yönden bakıldığı vakit, bu halun iki ayrı gruba ayrılması ve göç tipleri konusu ile ilgili iki sınıflandırılmanın yapılması ideal görülmüştür.

İç Göçler

Kırsal kesimde hayatını sürdürmekte olan insanların, daha çok kent merkezlerine yapmış bulunduğu göçler neticesi gerçekleşir. Bu hususta ana neden olarak, kentlerin ekonomik anlamda cazip koşullar sağlamasıdır. Bu amaçla genel anlamda iç göçler gerçekleşebilir.

İç Göçün Nedenleri?

Kırsal kesimlerde meydana gelen nüfus artışının, hayat kaynaklarını yetersiz kılması,
Tarıma elverişli toprakların miras niçiniyle bölünmesi ve tarımsal verimliliğinin yavaş yavaş azalması,
Tarımda yaşanan sanayileşme hadiseleri niçiniyle işsizliğin yükselmesi
Erozyon gibi bir tabiat vakası niçiniyle tarım topraklarının hem verimsizleşmesi hem de azalması,
Kırsal kesimlerde, kentlere göre eğitim, sıhhat ve sosyal hizmetlerin gelişmemiş olması,
Kentlerde çoğalan iş olanakları,
Çeşitli natural afetler gibi çoğu madde, karşımıza iç göçün amaçlari olarak çıkmaktadır.
İç Göçün Sonuçları

Şehirlerde büyük bir artış meydana gelir ve kapladığı alanda artar,
Plansız yerleşme meydana gelir,
Nüfus dağılımı dengesizleşir,
Belediye hizmetlerinin yetersiz kalması,
Okulların ve diğer eğitim alanlarının yetersiz kalması,
Kırsal kesimlerde meydana gelen yatırımların sonuçsuz kalması,
Çevre kirliliği,
İşsizlik,
Sanayi alanlarının kent merkezine inmesi,
gibi haller genel olarak iç göçün neticeleri olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Dış Göçler

Kişi ya da bireylerin, ülke sınırları dışına, ister geçici, isterse de kalıcı olarak yerleşmesine dış göçler adı verilmektedir. Günümüzde dış göçün çoğu niçini bulunmaktadır. Genel anlamda geri kalmış ülkelerden, ilerlemiş ülkelere doğru göç hadiseleri daha fazladır.

Dış Göçün Nedenleri

Uluslararası antlaşmalar neticesi gerçekleşen nüfus değişimleri,
Ekonomik hadiselerdan dvakası işçi göçleri,
Zorunlu olarak oluşturulan göçler,
Savaş hallerı,
Doğal afetler,
Sosyal hadiseler genel anlamda dış göçün en büyük sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dış Göçün Sonuçları

Göç veren ülkelerde iş gücünde düşüş, göç alan ülkede ise iş gücünün artması,
Genele bakıldığı vakit erkeklerin göç hadiselerina karıştığı görülür ve göç alan ülkede erkek nüfusunun artışı görülmektedir.
Çalışan nüfusun daha da genç yaşlara düşmesi,
Döviz getirisinin meydana gelmesi,
Ülkeler arası ilişkilerin gelişmesi,
Dini ya da kültürel problemlerin meydana çıkması genel olarak dış göçün neticeleri olarak rastlanan halleridir.
Sürekli Göçler

Bir insanın ya da ailenin ya da topluluğun, yaşadığı alanın tamamen kalıcı olarak terk etmesine verdiği addır. Ülkemizde örneklerinin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Mevsimlik Göçler

Turizm, mevsimlik iş ve yaylacık gibi meslekler edinmiş bireylerin gerçekleştirdiği göç vakasına, mevsimlik göç adı verilmektedir. İç göç niçiniyle nüfus değişimi meydana gelmez.

Share

ozan

..

You may also like...

2 Responses

  1. Çetin TÜRK dedi ki:

    Güzel makale olmuş. Elinize sağlık. Günümüzde doğudan batıya göç daha fazla olsa da yakın gelecekte daha da az olacaktır diye düşünüyorum.

  2. cokmu lazim dedi ki:

    Çok kaliteli bir içerik devamını merakla bekliyoruz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir