Klimatolojik Karakterli Ekstrem Olaylar

Klimatolojik karakterli ekstrem olaylar nelerdir,nasıl oluşur?Aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar klimatolojik karakterli ekstrem olayların sonucunda mı oluşur?Klimatolojik karakterli ekstrem olaylar aşırı sıcaklar,aşırı soğuklar,şiddetli rügarlar ve şiddetli fırtınalardır.O zamana kadar görülmeyen ve hissedilmeyen sıcaklıklar ve fırtınalardır.

Ekstrem Sıcaklıklar

 

Ekstrem sıcaklıklar herhangi bir ülkede veya o zamana kadar çok fazla görülmemiş olan aşırı sıcaklar veya aşırı soğuklardır.Bu şekildeki ekstrem sıcaklıklar görüldüğü bölgeyi olumsuz etkilemektedir.Ekstrem sıcaklıkların yaşandığı yerlerde aşırı soğuk ve sıcağa bağlı olarak tarım ürünleri zarar görür,bitkiler zarar görür,insanlar olumsuz etkilenir kısacası canlı ve cansız varlıklar için oldukça olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Dünya üzerinde şimdiye kadar ölçülebilmiş olan en yüksek sıcaklık Libya ülkesindeki El Azizias bölgesinde ölçülmüştür.Fakat son zamanlarda yapılan açıklamalara göre Libya’da ölçülen bu sıcaklığın gerçek olmadığı dünya üzerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın Amerika Bileşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinin Death Valley yani Ölüm Vadisi bölgesinde yaşandığı söylenmektedir.

Türkiye’de ise klimatolojik karakterli aşırı sıcaklıklar ve aşırı soğuklara Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanılmaktadır.Türkiye’de aşırı sıcaklığa Güneydoğu Anadolu Bölgesinde rastlanılırken aşırı soğuklara ise Erzurum ve Kars bölgelerinde rastlanılmaktadır.Türkiye’de klimatolojik karakteri aşırı soğukların Erzurum ve Kars bölgelerinde görülmesinin nedeni hem yükseltinin fazla olması hemde bu bölgelerin sibirya basıncının etkisi altında olmasıdır.

Avrupa’da klimatolojik karakterli ekstrem sıcaklıklara İspanya’da rastlanılmaktadır.Şimdiye kadar Avrupa’da ölçülmüş olan en yüksek sıcaklık İspanya’nın Sevilla şehrinde 50 derece olarak ölçülmüştür.Bu sıcaklık Avrupa için oldukça yüksek bir sıcaklıktır normal şartlarda bu kadar yüksek seviyelerde sıcaklıklar görülmez zaten adından anlaşılacağı gibi ekstrem sıcaklıklardır.

Dünya üzerinde aşırı soğuklara Antartika’da rastlanılmaktadır.Bu bölgede dünyanın en soğuk anları yaşanmaktadır.

Ekstrem Sıcaklıkların Sonuçları

Klimatalojik karakterli ekstrem olaylardan olan aşırı sıcaklık ve aşırı soğuklar şu sorunlara yol açar;

 • Akarsu ve göller donabilir,
 • Enerji üretiminde aksaklıklar oluşabilir,
 • Canlılar olumsuz etkilenebilir,
 • Kuraklık yaşanabilir,
 • Sel ve taşkınlar meydana gelebilir,
 • Tarım ürünleri olumsuz etkilenebilir,
 • Ekonomik faaliyetler aksayabilir.

Şiddetli Rüzgarlar ve Fırtınalar

Klimatolojik Karakterli Ekstrem Olaylar

Klimatolojik karakterli ekstrem olaylardan bir diğeri şiddetli rüzgarlar ve fırtınalardır.Kasırga,hortum ve tayfun aynı anlama gelen klimatolojik olaylardır.Bu olayların hepsi ekstrem rüzgar ve fırtına çeşidi arasında yer alır.Genellikle tropikal kuşak bölgesinde okyanusların kıyılarında oluşurlar.

Şiddetli Rüzgarlar ve Fırtınaların Sonuçları:

Kilimatolojik karakterli olan şiddetli rüzgarlar ve fırtınaların yol açtığı sorunlardan bazıları şunlardır;

 • Hızlı yağışlara sebep olabilir,
 • Sel ve taşkınlara yol açabilir,
 • Can kaybı yaşanabilir,
 • Maddi ve manevi hasara yol açabilir,
 • İç ve dış göçlere neden olabilir.

Bir yorum Sizinkini ekleyin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir