Medeniyet Tarihimizi Etkileyen Önemli Kişiler

Türk medeniyet tarihimizi etkileyen önemli kişiler kimlerdir,isimleri,özellikleri,eserleri nelerdir?Türk medeniyet tarihini etkileyen kişileri anlatmadan önce medeniyetin ne olduğunu,nasıl oluştuğunu ve özelliklerini bilmek gerekir.Medeniyet dediğimiz kavram Arapça m-d-n kelimelerinden türemiş şimdilerde uygarlık anlamında kullanılan bir kelimedir.Medeniyet bir bölgenin,ülkenin veya bir topluluğun bütün maddi ve manevi değerlerinin tamamını içerisine alır.

Medeniyet Tarihimizi Etkileyen Önemli Kişiler ve Özellikleri:

İbn-i Sina: Türk medeniyet tarihimizi etkileyen önemli kişilerden en önemli bilim adamlarından birisidir.Buhara yakınlarında doğup İran’ın Hamedan şehrinde vefat etmiştir.Tıp ve felsefe alanında büyük çalışmalar yapmıştır.Bu alanlarda birçok kitap yazmıştır,bu kitaplar dünyanın çeşitli üniversitelerinde öğrencilere okutulmuştur.Büyük Üstat ismi ile de ün salmıştır.

Fatih Sultan Mehmet: Osmanlı Padişahlarından en önemlilerinden birisidir.32 yıl boyunca tahtta kalıp birçok yeri fetih etmiştir.Bunlardan en önemlisi İstanbul’un fethidir.1453 senesinde henüz 21 yaşındayken İstanbul’u Bizans’ın elinden almıştır.Hz. Muhammed’in İstanbul’u fetih eden komutana yaptığı övgüye sahip olmuş birisidir.Bu yüzden Türk tarihi kadar İslam tarihinde de yeri büyüktür.

Yunus Emre: Anadolu’da yaşamış olan büyük Türk tasavvuf ve halk şairimizdir.UNESCO tarafından doğumunun 750.yılı kutlanmıştır.Türkçe şiirimizin öncü ismidir.Taptuk Emre Dergahında yaşamış ve burada hizmette bulunmuştur.Yunus Emre Türk medeniyet tarihinin önemli erenlerinden birsidir.

Dede Korkut: Türk medeniyet tarihimizi etkileyen önemli kişilerden birisi olan Dede korkut Türk töresini,yaşamını ve tarihini iyi bilen 12 hikayeden oluşan Dede Korkut Hikayeler eserini veren önemli Türk ozanıdır.

Yavuz Sultan Selim: Yavuz Sultan Selim Osmanlı tarihinin önemli padişahlarından birisidir.Doğuda yaptığı fetihler sonucunda kutsal topraklarımızı da alması ile ilk Türk İslam halifesi olmuştur.8 yıl gibi kısa bir süre tahtta kalmasına rağmen ülke topraklarını kat kat artırmıştır.Anadolu birliğini tesis etmiştir.Çaldıran,Mercidabık ve Ridaniye Savaşları önemli savaşlarındandır.

Piri Reis: Piri Resi Amerikayı gösterdiği Dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye denizcilik ile ilgili kitaplarıyla tanınmıştır.

Ali Kuşçu: Ali Kuşçu Astronom,Dil Bilimci ve Matematikçidir.Bu alanlarda önemli çalışmalarıyla tanınmıştır.1403 yılında Semerkand’da doğmuştur.

Mehmet Akif Ersoy: Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşımızın Şairidir. Bunun dışında edebiyat alanında önemli eserler vermiştir.

Osman Gazi: Osman Gazi Osmanlı Devletinin kurucusudur.Ertuğrul Gazinin oğlu olan Osman Gazi dönemin en küçük beyliklerinden birinin liderleri olmasına rağmen Osmanlı Beyliğini büyük bir devlet haline getirmiştir.

Köroğlu: Köroğlu Bolu şehrimizde yaşamış olan önemli bir halk ozanımızdır.İsmi ile yazılmış Köroğlu Destanı da vardır.

Evliya Çelebi: Evliya çelebi 50 seneden fazla Osmanlı Devletinin büyük bir kısmını gezen ünlü Türk gezginidir.Gezdiği yerleri Seyahetname adlı eserinde birleştirerek anlatmıştır.

Nasrettin Hoca: Nasrettin Hoca Akşehir ve Konya’da Selçuklu veya Osmanlı Devletinde yaşamış olduğuna inanılan mizahi bir kahramandır. Fıkraları ile ünlü olan Nasrettin Hoca hazır cevap özelliği ile de tanınmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman: Kanuni Sultan Süleyman yani 1. Süleyman Osmanlı Devletinin en önemli padişahlarından birisidir.Kanuni Osmanlı Padişahları arasında sarayda en az vakit geçiren padişahtır.Ömrünün büyük bir kısmını savaşlarda ve seferlerde geçirmiştir.Toplamda 46 sene padişahlık görevi yapmıştır.

Tarih içinde yayınlandı
  1. Şimdi Müslüman Devletlerin o zaman gerici , medeniyetten uzak , bilgisiz olduğunu çokça duyuyoruz. Lakin konuda da paylaşıldığı üzeri bize o kadar çok ışık tutmuşlardır ki biz bunları çokça zaman sonra anlıyoruz. Bu büyük insanlarla ne kadar gurur duysak az. Çok büyük bir şanlı tarihimizin olduğu da apaçık ortada.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir