Nüfus Politikaları

Nüfus Politikaları bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsurlardan birisidir.Ancak ülkelerin kalkınmasında nüfus miktarından çok nüfus özellikleri yani eğitim durumu,şehir ve kır nüfus oranı,yaş grupları,cinsiyet dağılımı önemlidir.

Yirminci yüzyılın ortalarına kadar ülkeler,nüfusun sayısal olarak fazlalığını güçlü olmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görüyorlardı.Ancak günümüzde nüfusun fazlalığından çok ,nitelikleri üzerinde durulmaktadır.

Günümüzde aşırı nüfus artışının sorun yaratması ve buna karşı önlem alınması gerektiğinden çeşitli nüfus politikaları uygulanmaktadır.Bir yandan aşırı nüfus çeşitli sorunlara yol açarken diğer taraftan da nüfusun çok az artması da ülkenin geleceğin tehlikeye düşürür.

Dünyada uygulanan üç çeşit nüfus politikaları vardır;

 • Nüfus artış hızını artırmaya yönelik uygulanan nüfus politikası:Son yıllarda nüfusu çok hızlı azalmış olan Avrupa devletleri tarafından uygulanmaktadır.
 • Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik uygulanan nüfus politikası:Çin ve Hindistan gibi aşırı nüfusa sahip ülkelerde uygulanan nüfus politikasıdır.
 • Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmeye yönelik uygulanan nüfus politikası:Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulanan nüfus politikasıdır.

Endonezya’da insanların daha az çocuğa sahip olması için bir çok teşvik uygulaması yapılmaktadır.

Fransa’da 1995 yılında başlattığı nüfus politikası ile ailelerin daha fazla çocuğa sahip olmaları için teşvik yapılmaktadır.

Bazı Ülkelerin İzlediği Nüfus Politikaları;

Japonya’da Uygulanan Nüfus Politikası:

Nüfus Politikaları

Modernleşme ve gelişme sürecinin yaşandığı yıllarda Japonya’da nüfus artışını özendirici nüfus politikaları uygulanmıştır ve bunun sonucunda 1974 yılında nüfus artış hızı %2 seviyelerine yükselmiştir.Artış beklenenden fazla olunca hükümet bu artış hızını yavaşlatmak için 1948 yılında çıkardığı yasa ile sıkı bir aile planlaması ile  nüfus artış hızını %1’in altına düşmüştür. 1990’lı yıllara gelindiğinde nüfus artış hızı çok düşük seviyelere inince hükümet ailelerin çok sayıda çocuk sahibi olmaları için teşvikler yapılmıştır.

Çin’de Uygulanan Nüfus Politikaları:

Nüfus Politikaları

Çin’de uygulanan en fazla nüfusa sahip ülkesi olduğundan dolayı demografik yapısı önemlidir.

1950 yılına kadar Çin ülkesi nüfusu bir güç olarak görüyordu.Ancak 1953 yılındaki yapılan sayımda 583 milyon olarak açıklanınca artış hızını düşürmek için özellikle şehirlerde doğum kontrol kampanyası uygulanmıştır fakat başarılı olunamamıştır.

1979 yılında ise tek çocuk yapma hakkı resmi olmasa da uygulanmıştır.Daha sonra kırsal kesimden isyanlar gelmesi sonucu 4 yıl sonra bir çocuk hakkı daha verilmiştir.

Fransa’da Uygulanan Nüfus Politikaları:

Nüfus Politikaları

Avrupa ülkeleri en düşük nüfus artış hızına sahip ülkelerdir.Nüfuslarını artırmak için çeşitli politikalar uygulamaktadırlar.Fransa’da bu ülkelerden birisidir.Aşağıdaki grafikte detaylı olarak verilmiştir;

Nüfus Artış Hızının Düşmesinin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları:

Olumlu:;

 • Anne ve bebeklerin sağlık düzeylerinin yükselmesi
 • Kişi başı milli gelirin artması.
 • İşsizliğin azalması.
 • Eğitim,sağlık gibi hizmet alanlarının kalitesinin artması.
 • Çevre kirliliğinin ve plansız kentleşmenin azalması.
 • Doğal kaynakların yavaş ve planlı kullanılması.

Olumsuz;

 • Cinsiyet dengesizliğinin olması.
 • İş gücü açığının oluşması.
 • Nüfusunun yenilenmesinin
 • Genç ve aktif nüfus sayısının azalması
 • Çalışan insanın her geçen gün  daha fazla insana bakması.

Nüfus Artış Hızının Yükselmesinin Olumlu ve Olumsuz Sonuçları:

Olumlu;

 • Üretimin artması.
 • Yeni endüstri alanlarının oluşması.
 • Vergi gelirlerinin artması.
 • İş gücünün artması .
 • Mal ve hizmetlere olan talebin artması.
 • Üretim maliyetinin düşmesi.

Olumsuz;

 • Tasarrufun azalması.
 • İşsizliğin artması.
 • Kişi başına düşen milli gelirin azalması.
 • Konut sıkıntısının oluşması.
 • İç ve dış göçlerin artması.

Kısa Notlar;

 • Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının azalmasında;evlilik yaşı artması,kadınların iş hayatına girmesi,refahın artması ,halkın bilinçlenmesi şehirleşme oranının artması gibi faktörler etkilidir.
 • Nüfus artış hızı ülkenin kalkınma hızından fazlaysa ülkenin gelişme düzeyi yavaşlar veya geriler.Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise ülkenin gelişme düzeyi artar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir