Orojenez Dağ Oluşumu

Orojenez Dağ Oluşumu.Akarsular, rüzgarlar ve buzul gibi etkenlerle aşınmaya uğrayan tortul adı verilen maddeler, yerkabuğu üzerinde bulunan, deniz ve göl tabanları olan geniş çanakların, taban kısımlarında tabakalar halimde  birikmeye başlarlar. Bu oluşumdan sonra, mantodaki akıntılar tarafından sürüklenme hareketi içerisinde olan yerkabuğu parçaları, bir zaman sonra birikmekte olan tortul tabakaları sıkıştırmaya başlar. Bu sıkıştırma sonucunda ise tortul tabakalar, yükselme veya alçalma gibi eylemlerde bulunurlar. Bu duruma ise orojenez dağ oluşumu gibi isimler verilmektedir. Söz konusu bu oluşumdan sonra ise meydana kıvrılma veya kıvrılmalar gibi durumlar ortaya çıkar. Bu kıvrılma veya kıvrımlar, dağ oluşumu konusunda en etkili faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kıvrılma

Dağların oluşumu sırasında, yerkabuğunun oluşumu sırasında, birbirine yaklaşmakta olan bölgeler, eğer esnek bir yapıya sahipse, bu durumda tortul tabakalar, kıvrılarak yükselmektedir. Söz konusu bu kıvrımla sonucunda, kıvrımın yüksek ve alçak bölümlerine farklı adlar verilmektedir. Kıvrımın yüksek kısmı antiklinal olarak isimlendirilirken, alçak kısımlarına ise senklinal adı verilmektedir. 3. zamanın son dönemlerine doğru başlayan bu oluşum, 4. zaman başlarına kadar bu yükselme devam etti. Söz konusu yükselmenin sonrasında ise deniz seviyesine kadar inmekte olan düzlükler yükselmiş, sonrasında ise akarsular sayesinde parçalanmış ve bu nedenle plato halini almıştır. Bunun yanı sıra Doğu Anadolo bölgesinde ve Batı Anadolu bölgesinde bulunan karalar, daha da çok sıkışarak, kırılmalarla karşılaşmıştır. Bu kırılan parçaların, horst ve graben adında iki alan oluşturmaktadır. Yükselen kısımlar horstları meydana getirirken, alçalan kısımlar ise graben adı verilen kısımları oluşturmaktadır. Kaledoniyen, Hernisyen ve Alp-Himalaya gibi orojonez hareketleri, yeryüzünün dağılışını belirten sıradağlar oluşumlarıdır. Orojenez Dağ Oluşumu.

Kırılma

Orojenez hareketin görüldüğü bölgelerde, yerkanğunun sert bölgeleri yumuşak olmadığı için birbirine yaklaşma sırasında kırılmaktadır. Söz konusu bu kırık hatlarına ise fay adı verilmektedir. Fay boyunca, çeşitli bölgelerde yükselebilirken, bazı bölgeler ise alçalma göstermektedir. Ülkemizde genel olarak Ege Bölgesinde Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları gibi dağ oluşumları, kırılma ile meydana gelmiştir. Bu oluşumlara ise horst adını verebilmek mümkündür. Dağların oluşumu sırasında meydana gelen kırılma ise faylar hakkında çeşitli gelişmelere sebep olur. Orojenez Dağ Oluşumu.

Share

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir