Osmanlı Devleti’nde Duraklama Döneminde Çıkan İç İsyanlar

Osmanlı Devleti’nde duraklama döneminde çıkan eyalet,celali ve İstanbul iç isyanlarının özellikleri,sebepleri,nedenleri ve sonuçları nelerdir?Bu konu hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.

Osmanlı İmparatorluğu’nda duraklama döneminde çıkan iç isyanların en temel sebebi maliye,askeriye ve idari alanlarındaki düzenin bozulmasıdır.Bu isyanlar celali,İstanbul ve eyalet isyanlarıdır.Bu isyanlar devletin merkezi,eyaletler ve Anadolu’da gerçekleşmiştir.

Osmanlı Devletinde İstanbul İsyanları

İstanbul isyanları adı üzerine anlaşıldığı gibi Devletin başkenti olan İstanbul’da çıkan ağırlıklı olarak kapıkulu askerlerinin ve yanlarında medrese öğrencileri ve ulema sınıfının da destek vermiş olduğu isyanlardır. En önemli İstanbul isyanları yeniçeri ocağını kaldırmaya kalktığı için Genç Osman döneminde ,3. Murat ,4.Murat ve 4. Mehmet dönemlerinde çıkan İstanbul isyanlarıdır.

İstanbul isyanları sonucunda tahtan indirilen padişahlar yerine yine Osmanoğlu Hanedanından padişah çıkartılması İstanbul isyanlarının Osmanlı devletinin rejimini değiştirmeye yönelik olmadığının göstergesidir.

İstanbul İsyanlarının Nedenleri

 • Osmanlı Devleti’nde duraklama döneminde çok sayıda padişah değişikliği gerçekleştiği için cülus bahşişlerinin ödemesinin gerçekleştirilememesi.
 • Osmanlı Devleti’nde saray kadınlarının ve yeniçerilerin başı olan yeniçeri ağalarının Osmanlı Devleti’ndeki bozulmaları kendi menfaatleri doğrultusunda kullanması.
 • Osmanlı Devleti’nde iç isyanların çıkmasındaki bir diğer etkende Osmanlı ordusunda yer alan kapıkulu askerlerinin ulufe maaşlarında aksamaların gerçekleşmesi ve maaşların değeri düşük paralarla verilmesidir.
 • Osmanlı Devleti’nde iç isyanlara yeniçeri ocağı devlet içindir anlayışının terk edilerek devlet yeniçeri ocağı içindir görüşünün benimsenmesidir.
 • Devleti ele geçirmek isteyenlerin para vererek yeniçerileri ve devlet adamlarını kışkırtması.

İstanbul İsyanlarının Sonuçları

 • İstanbul’da kısa süreli asayiş ve nizam bozulmuştur.
 • Genç Osman’ın yapmaya çalıştığı gibi bazı ıslahatlar gerçekleştirilememiştir.

Osmanlı Devletinde Celali İsyanları

Osmanlı Devleti’nde duraklama döneminde çıkan iç isyanlardan birisi olan Celali isyanları Yavuz Sultan Selim döneminde Yozgat’ta yaşayan Celal isimli birisinin çıkardığı isyanın adıdır.Daha sonraları da Anadolu’da çıkan isyanların tümüne Celali isyanları denmiştir.

İsyanlara görevden atılan memurlar, kaçak askerler ve dirlik arazileri elinden alınan sipahiler de destek vermiştir.İsyanların çıkmasında sosyal,siyasal ve ekonomik sorunlar etkili olmuştur.Bu isyanlar sürekli olarak tekrarlamıştır bunun en büyük sebebi devletin halkın sorunlarına çözüm bulamamasıdır.

Celali isyanlarından en önemlileri Kalenderoğlu,Abaza Mehmet,Deli Hasan,Kavayazıcı ve Canbolatoğlu isyanlarıdır.

Celali İsyanlarının Nedenleri

 • Merkezi otoritede bozulmaların oluşması.
 • Uzun süren Osmanlı-İran ve Osmanlı-Avusturya savaşları.
 • Köylülerde alınan vergilerin artması,
 • Ekonomik sorunların artması,
 • Asker kaçaklarının eşkıyalığa başlaması Osmanlı Devleti’nde çıkan iç isyanlardan celali isyanlarının nedenleridir.

Celali İsyanlarının Sonuçları

 • Osmanlı Devletinde duraklama döneminde çıkan iç isyanlardan olan Celali isyanları Anadolu’da huzurun kaçması ve halkın devlete olan güveninin sarsılmasına,
 • Osmanlı Devletinin Anadolu’daki otoritesinin sarsılmasına,
 • Anadolu’da asayişin bozulmasına,
 • Tımar sisteminin bozulup köylülerin toprakları terk etmesine,
 • Devlet gelirlerinin vergi aksaklığı sebebiyle azalmasına neden olmuştur.

Osmanlı Devletinde Eyalet İsyanları

Osmanlı devletinde duraklama döneminde çıkan iç isyanlardan birisi olan eyalet isyanları genel olarak merkezi otoritenin bozulmasına bağlı olarak çıkan isyanlardır. Bu isyanlardan bazılar Eflak,Boğdan, Halep,Kırım,Bağdat,Yemen,Erdel ve Mısır isyanlarıdır. Eyalet isyanları genel olarak Osmanlı Devletindeki eyaletlerdeki önemli kişilerin dış devletlerin desteğini alarak bağımsızlık kazanmayı amaçlayarak çıkarttıkları isyanlardır.

Eyalet İsyanlarının Nedenleri

 • Eyalet isyanlarının çıkmasının temel nedenleri Osmanlı Devleti’ndeki önemli toplulukların Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız devlet olmak istemeleri,
 • Osmanlı Devleti’nin merkezi otoritesinin bozulması,
 • Avrupalı devletlerin bu toplulukları kışkırtması ve destek vermesidir.

 

 

 

 

 1. İsyanlar hep dış unsurların tetiklemesi ile oluşan durumlar ve suanki dönemimizde bile mevcut . Türk milletini çekemiyorlar ama olsun devam bilgi için teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir