Osmanlı Devletinde Mahkemeler

Osmanlı Devletinde Mahkemeler. Osmanlı Devleti’nde şer-i,cemaat,konsolosluk,nizamiye ve ticaret mahkemeleri konu anlatımı hakkında kısaca bilgi.

Osmanlı Devleti’nde farklı farklı olarak birçok mahkeme bulunmaktaydı. Söz konusu Osmanlı Devletinde mahkemeler çeşitli olaylar neticesinde faaliyet gösteren mahkemelerdi. Her mahkeme, kendine özgü bir yargılama sistemi ve kuralları ile görevini yerine getirmekteydi. Kısacası mahkemelerin, davalara ve olaylara göre bölündüğünü görülmekteydi. Osmanlı Devleti’nde, Şer’i mahkemeler, Cemaat mahkemeleri, Konsolosluk mahkemeleri, Nizamiye mahkemeleri ve Ticaret mahkemeleri yer almaktaydı.

Şer’i Mahkemeler

Osmanlı Devleti’nde Şer’i mahkemelerin büyük bir önemi vardı. Şer’i mahkemelerin yetki alanına girecek olan birçok olay yaşanması sebebiyle, bu mahkemelerin önemi son derece büyüktü.

Müslümanlar arasındaki hemen hemen her davaya, gayrimüslimlerin kamu hukuku konusundaki anlaşmazlıklarına ve son olarak Osmanlı tebaası ve diğer dış devletlerin tebaası arasındaki tüm anlaşmazlıklar, söz konusu mahkeme tarafından yürütülmekteydi. Bu nedenle yetki alanı ve faaliyetlerinin kapsamı oldukça genişti. Öte yandan Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi ile birlikte söz konusu Şer’i mahkeme sadece evlenme, boşanma ve miras husus ile alakalı olan davalara bakmakla yükümlü oldu. Kısacası yetkileri kısıtlandı.

Cemaat Mahkemeleri

Osmanlı Devleti’nde bulunan gayrimüslimlerin, dava ya da diğer konularına, kendi dinlerinin kuralları gereği cemaat mahkemesi tarafından bakılmıştır. Mahkemelerin yönetimi ve davalardaki genel duruşu, kişinin mensubu olduğu dinin, cemaat teşkilatı tarafından davalar sonuçlanmıştır. Tanzimat Fermanı nedeniyle Şer’i mahkemelerde kısıtlama görülse de, cemaat mahkemeleri herhangi bir yetki kısıtlaması ile karşı karşıya kalmamıştır.

Konsolosluk Mahkemeleri

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nde bazı kapitülasyonlar vardı. Bu kapitülasyonlardan yararlanan dış devlet vatandaşları ise kendi aralarında ortaya çıkan herhangi bir sorunu konsolosluk mahkemesi tarafından sonuca bağlamaktaydı.

Bu mahkemenin kuruluşu, Fransa’ya verdiği ticari imtiyazlar sonucunda gerçekleşmiştir. Yine dış devlet mensuplarıyla ilgili bir mahkeme olan konsolosluk mahkemesi, Tanzimat Fermanı nedeniyle etkilenmeyen mahkemelerden biri olmuştur. Bu nedenle söz konusu mahkemenin, Tanzimat Fermanı sonrasında aynı yetkileri korunmuş ve yine aynı yetkiler ile faaliyet göstermiştir. Osmanlı Devletinde Mahkemeler.

Nizamiye Mahkemeleri

1869 yılında kurulan nizamiye mahkemeleri genel olarak gayrimüslimler ve Müslümanların davalarına bakmakla yükümlü olan bir mahkemeydi. Diğer mahkemelerden hukuk kuralları çerçevesinde farkı olan söz konusu mahkemenin, başkanı kadıydı ve üyeleri ise hem Müslüman hem de gayrimüslimler tarafından oluşmuştu. Hukuk ve cinayet davalarıyla ilgilenirken, bunun dışında Ticaret mahkemelerinin yetkileri dışında kalan davalar ile söz konusu mahkeme ilgilenmişti.

Ticaret Mahkemeleri

Uluslararası bir nitelik taşıyan söz konusu mahkeme, Osmanlılar ve diğer yabancı ülkeler arasında, vatandaşların ticari açıdan anlaşamadıkları her türlü konuda, sorunları çözmek ile yükümlü olan mahkemeydi. Öte yandan ilerleyen tarihlerde, 1847 yılında, yabancı üyelerde söz konusu mahkemeye dahil olmuştur. Bu yeni düzenlemeyle birlikte söz konusu mahkemenin adı ticaret mahkemeleri değil de, Karma Ticaret Mahkemesi olmuştur. Söz konusu mahkemenin yetkilerinde herhangi bir daralma gibi bir durum görülmemiştir.Osmanlı Devletinde Mahkemeler.

Share

ozan

..

You may also like...

1 Response

  1. ayşenur dedi ki:

    Osmanlı dönemindeki adelet sistemi diğer ülkelerde yoktu ve çok sıkı denetlenirdi. Dersim için extra bilgiler edindim ve sözlüden 100 aldım teşekker ederim sizlere .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir