Osmanlı Devletinin Bizansla Yaptığı Savaşlar

Osmanlı Devletinin Bizans ile yaptığı savaşlar nelerdir?Bu savaşların yapıldığı yer isimleri,hakkında kısa bilgiler ve konu anlatımı.Osmanlı Devleti kurulduğu yer bakımından Bizans ile hep sınır komşusu olmuş bir devlettir.

Osmanlı Devleti cihat anlayışından ve kendine bir yurt tutma çabası ile sınır komşusu olan Bizans devleti ile birçok savaş yapmıştır.Bizans açısından bakıldığında da Bizans’da kendi topraklarını korumak amacı ile Osmanlı Devleti ile savaşmıştır.

Osmanlı Devletinin Bizansla Yaptığı Savaşlar

Savaşlarda Osmanlı Devleti kazanıp sınırlarını genişletirken Bizans ise toprak kaybedip sonunda ise yıkılmıştır.Osmanlı Devleti ile Bizans arasındaki savaşlar Osmanlı Devletinin kuruluşu olan 1299 yılından İstanbul’un fethi olan 1453 yılına kadar devam etmiştir.Savaşlar Bizans’ın başkenti İstanbul’un fethi ile sona ermiştir.

Bizans imparatorluğunun savaşları sürekli olarak kaybetmesinin en büyük sebebi feodalite şeklinde Tekfur adlı bölge liderleri tarafından yönetilmesidir,bu yönetim şekli sonucunda merkezi otorite oldukça güçsüz durumda kalmıştır.

Koyunhisar (Bafeon) Savaşı:

Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılmış olan ilk savaş sayılır.Savaş 18 Temmuz 1302 ile 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında yapılmış olan irili ufaklı Osmanlı-Bizans savaşlarının geneline verilen isimdir.Savaş sırasında Osmanlı Devletinde Osman Gazi Bizans’da ise Andronikos devletlerin başındadır.Koyunhisar Savaşını Osmanlı Devleti kazanmıştır.

Osmanlı Devleti savaşı kazanması ile çevresinde sesini duyurmaya başlamış ve Osmanlıya katılan yeni obalar ile gücüne güç katmıştır.Bu savaş sonucunda Osmanlı Devleti Bizans yönetimindeki Bursa’nın kuzeyi dışında Bursa çevresini fetih etmiştir.

Bursa’nın Fethi:

Osmanlı Devleti Bursayı 1326 yılında Bizans’ın elinden almıştır. Bursa’nın fethi ile Osmanlı Devletinin ilk büyük başkenti Bursa olmuştur. Bursa’nın fethi ile Bizans’ın Marmara güneyinde etkisi kalmamıştır.

Palekanon (Maltepe) Savaşı:

Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan diğer bir savaştır.Osmanlı Devletinin Bizans sınırları içerisindeki İznik ve Kocaeli Yarımadası bölgelerinde fetihleri artırması ile Bizans ile Osmanlı Devleti arasında çıkan bir savaştır.Savaşı Osmanlı Devleti  kazanırken Bizans mağlup olmuştur.Maltepe savaşı sonucunda Kocaeli Yarımadasının büyük bir kısmı Osmanlı Devleti topraklarına girmiştir.Maltepe savaşı sonrasında 1331 yılında İznik,1337 yılında da İzmit Osmanlı Devleti egemenliğine girmiştir.

Sazlıdere Savaşı:

Sazlıdere Savaşı Osmanlı Devleti ile Bizans-Bulgar savaşıdır.Osmanlı Devleti başında 1. Murat ile yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır.Savaş sonucunda Osmanlı Devletinin yeni başkenti Edirne olmuştur.

Bir yorum Sizinkini ekleyin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir