Ödevci

1

Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

Akarsu aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir nerelerde görülür ve nasıl oluşur?Akarsular yeryüzünü en fazla şekillendiren dış kuvvetlerden birisidir.Yeryüzünü aşındırma ve biriktirme yolu ile şekillendirir.Akarsuların...

0

Türklerin Kullandıkları Takvimler

Türklerin Kullandıkları Takvimler nelerdir isimleri.Türkler tarih boyunca birçok takvim kullanmıştır.Bunda değişik bölgelere göç etmeleri ve farklı toplumlardan etkilenmeleri,farklı dinleri kabul etmeleri gibi birçok etken...

1

Tevfik Fikret’in Hayatı ve Eserleri

Bu Yazımızda Servet-i Fünun edebiyatının en önemli şairlerinden birisi olan Tevfik Fikret’in hayatı,eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgiler verdik. Tevfik Fikret’in Hayatı; Tevfik Fikret 24...

0

Nüfus Politikaları

Nüfus Politikaları bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsurlardan birisidir.Ancak ülkelerin kalkınmasında nüfus miktarından çok nüfus özellikleri yani eğitim durumu,şehir ve kır nüfus oranı,yaş grupları,cinsiyet dağılımı...

0

Erozyon Nedir Nasıl Oluşur?

Erozyon nedir nasıl oluşur nerelerde oluşur ve Türkiyede erozyon nedir?Erozyon yükselen toprak tabakasının en verimli üst kısmının dış kuvvetlerin etkisiyle süpürülerek başka alanlara taşınmasına...

2

Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları

Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları Nelerdir.Dünya,günlük hareketini kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru (saat ibresinin tersi yönde) 24 saatte tamamlar.bu süre içinde dünya üzerindeki...

0

Dünya’nın Şekli ve Sonuçları

Dünyanın şekli ve sonuçları nelerdir?Dünyanın şekli ne tür sonuçlara sebep olmaktadır? Dünya’nın Şekli ve Sonuçları Dünya’nın şekli yuvarlaktır ama dairesel bir yuvarlak değildir.Kutuplardan basık,Ekvator’dan...

Tanzimat Edebiyatında Çıkarılan Gazeteler 0

Tanzimat Edebiyatında Çıkarılan Gazeteler

Tanzimat Dönemi Edebiyatında bir çok gazete çıkarılmıştır.Tanzimat Dönemi Edebiyatında çıkarılan bazı gazeteler şunlardır; Takvim-i Vakayi: 1831’de sarayın çıkardığı ilk resmi Türkçe gazetedir. Cerde-i Havadis:...