Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Ekonomik faaliyetler nelerdir,ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması,birincil,ikincil,üçüncül,dördüncül,beşincil ekonomik faaliyetler nelerdir? İnsanlar geçmişten günümüze dek yaşamını gerçekleştirmek ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak için farklı ekonomik faaliyetler gerçekleştirmiştir. M.Ö yaşam sürmüş insanlar o günün şartlarında gereksinimleri doğrultusunda avcılık atıcılık gibi ekonomik faaliyetler ile hayatlarını sürdürmeyi amaçlarken bugünkü yaşadığımız dünyada sanayi, tarım, ticaret, bankacılık, güvenlik gibi alanlarda insanlar çalışıp yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Teknolojinin bu kadar […]

Continue reading »

Türkiye’deki Delta Ovaları

Türkiye’deki delta ovaları nelerdir, özellikleri,ismleri nedir?Bu ovalar Nelerdir? Nerelerde Görülür? Hangi Akarsular Oluşturur? Özellikleri Nelerdir? Delta ovaları akarsuların taşıdığı alüvyonların denize döküldükleri yerlerde biriktirmesi ile meydana gelen verimli arazilerdir.  Delta Ovalarının Oluşması İçin Gerekenler; Delta ovalarının oluşması için en önemli şart akarsu ağzın yani akarsuların denize döküldüğü kısımda akış hızının az olması gerekmektedir. Delta ovaları oluşabilmesi için bir diğer gereklilik ise […]

Continue reading »
1 20 21 22