Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

Akarsu aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir nerelerde görülür ve nasıl oluşur?Akarsular yeryüzünü en fazla şekillendiren dış kuvvetlerden birisidir.Yeryüzünü aşındırma ve biriktirme yolu ile şekillendirir.Akarsuların aşındırma ve biriktirme şekilleri şunlardır; Akarsu Aşındırma Şekilleri: Vadi:  Akarsuların kaynağı ile ağzı arasında uzanan ve devamlı inişi olan uzun çukurlardır.Akarsuların çığırı boyunca farklı vadi tiplerine rastlama nedeni şunlardır; Akarsu yatağındaki…

Okumaya devam et

Rüzgar Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

Rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir,özellikleri nelerdir,nerelerde etkili olur?Rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleri bitki örtüsünün az olduğu veya hiç olmadığı,kurak olarak adlandırabileceğimiz yerlerde,çöllerde,kutuplarda ve kumlu kıyı bölgelerinde görülmektedir.Bu tarzdaki yerlerde görünmesinin sebebi rüzgarın engellere takılmadan hızı yavaşlamadan esebilmesinden kaynaklanmaktadır. Hızlı esen rüzgar kayaları aşındırarak aşındırma şekillerini,kumları vb. alüvyonları biriktirerek rüzgar biriktirme şekillerini oluşturur. Rüzgar Aşındırma…

Okumaya devam et

Dalga Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

Dalga aşındırma ve biriktirme şekilleri nelerdir,özellikleri nelerdir,nerelerde görülür?Dalgalar rüzgarlar,az tuzlu ve çok tuzlu suların birbirine karışması sonucu,deniz içerisinde meydana gelen deprem ve volkanik hareketler sonucu meydana gelmektedir.Dalgalar bu hareketi yaparken karalar üzerindeki yer şekilleri üzerinde değişiklik meydana getirmektedir. Dalgalar su değildir,suyun oluşturduğu bir harekettir bu hareket yani dalgalar deniz içerisinden sürüklediği alüvyonları biriktirerek dalga biriktirme…

Okumaya devam et