Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi ile başlamıştır.Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının başlangıcı olan Tanzimat Edebiyatı 1....