Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye’de uygulanan kalkınma projeleri nelerdir?GAP,DAP,ZBK,DOKAP,YHG projeleri hangi illeri kapsamaktadır?Bölgesel kalkınma projeleri kalkınma potansiyeli mevcut olan fakat yatırım yapılmaması sebebi ile gelişmemiş bölgelerde bölgenin gelişmesini hedefleyen kalkınma...