Tanzimat Edebiyatında Çıkarılan Gazeteler

Tanzimat Dönemi Edebiyatında bir çok gazete çıkarılmıştır.Tanzimat Dönemi Edebiyatında çıkarılan bazı gazeteler şunlardır;

 • Takvim-i Vakayi: 1831’de sarayın çıkardığı ilk resmi Türkçe gazetedir.
 • Cerde-i Havadis: 1840 yılında İngilizlerle ortak çıkarılan ilk yarı resmi gazetedir.
 • Tercüman-ı Ahval: 1860 yılında Agah Efendi ile Şinasi tarafından çıkarılan bir gazetedir.Tanzimat Edebiyatı bu gazete ile başlamıştır.
 • Tasfir-i Efkar: 1862 yılında Şinasi’nin tek başına çıkardığı gazetedir.Aynı gazeteyi 1865 yılından sonra Namık Kemal çıkarmaya devam etmiştir.
 • Hürriyet: 1869 yılında Londra’da  Ziya Paşa ve Namık Kemal birlikte çıkarmıştır.Yurt dışında çıkarılan ilk gazetedir.
 • Muhbir: 1866 yılında Ali Suavi ‘da çıkarmaya devam etmiştir.
 • Ayine-i Vatan: Eğribozlu Mehmet Arif Bey tarafından çıkarılmıştırç.
 • Terakki: 1868 yılında Ali Reşit ve Filip Efendi tarafından çıkarılmıştır.
 • İbret: Avrupa’dan dönen Namık Kemal 1871 yılında bu gazeteyi çıkarmıştır.
 • Devir: 1872’de Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılmıştır.
 • Mümeyyiz: 1869’da çıkarılan çocuk gazetesidir.
 • Musavver: 1872 yılında fotoğraflı olarak yayınlanan ilk gazetedir.
 • İkdam: Ahmet Cevdet tarafından İstanbul’da çıkarılan bir gazetedir.
Tanzimat Edebiyatında Çıkarılan Gazeteler

Tanzimat Dönemi Edebiyatında çıkarılan gazetelerden en önemlileri bunlardır.Bunlar dışında bir çok gazete çıkarılmıştır fakat kısa sürede kapatıldığından dolayı tarihe geçmemiştir.

Share

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir