Tarih Nedir Ne Demektir Wikipedia

Tarih Nedir Ne Demektir Wikipedia 

Wikipediaya göre Tarih Nedir Ne Demektir?

 

Tarih Nedir? Tarih Ne Demektir? Tarihin Tanımı Nedir? Tarih Nedir Wikipedia? Tarihin En Doğru Tanımı Nedir? Tarihin Tarihi?

1566 Zigetvar saldırısı
Tarih Nedir Ne Demektir Wikipedia

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. Tarihi bilgi, geçmişteki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur. Tarih, yaşanan olayların bir daha yaşanabilmesi gibi bir olasılık olmadığından diğer bilimler gibi deney ve gözleme dayanamaz.
Tarih; geçmişteki insanların neler yaptıklarını, neden ve sonuç ilişkisi dahilinde, yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak incelediği için bir bilim kabul edilir.

Tarih Kelimesini Başka Dillere ve Ülkelere Göre İnceleyip Araştırdığımıza ortaya şu sonuçlar çıkmaktadır;

Tarih kelimesinin Batı dillerindeki tüm karşılıkları Grekçe istoria, istorien sözcüğünden gelmektedir. (Latince: Historia, İtalyanca: Storia, Fransızca: Histoire, İngilizce: History, Almanca: Historie). İyonya lehçesinde bildirme, haber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılan kelime, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta giderek doğa bilgisini kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Birde Erdward ın tarih tanımına bakalım.

Edward Carr’a göre Tarih Nedir?

Edward Carr’ın tanımıyla tarih, “doğrulanmış olgular kümesi”nden başka bir şey değildi.[1]

odevci.org sundu..

Wikipedia dan alıntıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir