Teknolojinin Gelişim Dönemi

Teknolojinin Gelişim Dönemi, Öğretim Teknolojisi,GÖRSEL ARAÇ VE GEREÇLER ,  Öğretim Teknolojileri , Öğretim Materyali , Öğretim Materyali Kullanımı , İletişim, Öğretim Ortamlarının Organizasyonu, Öğretim Tasarımı Yaklaşımları, ASSURE,Öğretmenin Materyal Hazırlaması Ve Seçimi Süreci, ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİM DÖNEMİ, ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ gibi konular aşağıdaki yazımızda yer almaktadır.

Teknolojinin Gelişim Dönemi

 • BİRİNCİ DÖNEM: Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sürecinde sanayi ürünlerine yönelik talep teknoloji kullanım oranını artırmıştır.
 • İKİNCİ DÖNEM: II. Dünya Savaşı etkisi ile bilgisayarın yaşamın her alanında kullanımı ile eğitim teknolojisi üzerinde düşünülmeye başlanmıştır. 1960’larda okullarda görsel-işitsel araçlar kullanılmaya başlandı. Televizyonun icadı.
 • ÜÇÜNCÜ DÖNEM: TV yaygınlaşması, özel eğitim kanallarından eğitim yayınlarının yapılması, uydu-bilgisayar-videonun eğitim sisteminde kullanılması ayrıca
 • Bireysel öğretimde programlı öğretim materyallerinin hazırlanması, bireysel öğretim araçlarının hazırlanması, bilgisayarda öğretim teknolojisi araçlarının kullanımı yaygınlaşmıştır.
 • DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ DÖNEM:Teknolojinin ilerlemesi ile eğitimde görsel-işitsel ve bireysel ve kitlesel öğretim araçları kullanımına başlanmıştır. Okul sisteminin yapısı ve öğretmenliğin yapısının tanımı değişmiştir.

Öğretim Teknolojisi

Teknolojinin Gelişim Dönemi

Teknolojinin Gelişim Dönemi

 • Öğrenme ve öğretme kuramlarının en etkin biçimde uygulamaya dönüştürülmesi için, öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, geliştirilmesi, geliştirilen materyal, araç, ortam, teknoloji ve sistemlerin öğrenme ortamında kullanılması, süreç ve sistemin yönetimi ve değerlendirilmesi aşamalarında oluşan sistematik ve tümleşik bir süreç.
 • ÖT öğrenme-öğretme sürecinde yer alacak her türlü materyal ve aracı anlatır.
 • ÖT insanların nasıl öğrendiği hakkındaki bilimsel bilgilerimizin öğrenme-öğretme problemlerinin çözümü için uygulanmasıdır.

Öğretim Teknolojileri

 • Bireysel ÖT

–Modüler Öğretim

–Programlı Öğretim

–Bilgisayar Destekli Öğretim

–Uzaktan Eğitim

 • Grupla ÖT
 • Materyal: Ders ile ilgili canlı-cansız, pratik ve teorik bilgi ve varlıkların hepsi..
 • Canlı çiçek, soğan zarı, kuru bitki, bilgisayarda hazırlanan sunu, insan maketi, kurbağa, koyun ciğeri, vb..
 • Tek şart amaca hizmet etmesi, kazanıma uygun olması.

Öğretim Materyali

 • Öğretim hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla araçlardan yararlanarak yapılan ders sunumlarının içerikleridir. Materyal oluşturabilmek için mutlaka araçlardan yararlanmak gereklidir. Bu araçlar okul içinde ve okul dışında bulunan basitten karmaşığa kadar her türde çeşitlilik göstermektedir.

Öğretim Materyali Kullanımı

 • Birden fazla duyu organına hitap eder.
 • Eğitimin niteliğini artırır.
 • Öğretmenin işini kolaylaştırır.

İletişim

 • Davranış değişikliği meydana getirmek üzere düşünce, bilgi, duygu, tutum ve becerilerin paylaşılması sırasında anlamların ortak kılınması sürecidir.
 • İletişim bir kaynaktan çıkan mesajın, bir kanal üzerinden alıcıya iletilmesi ve alıcının kaynak tarafından gönderilen mesaja tepki vermesidir.
 • Kaynak, mesaj, kanal, alıcı, dönüt temel kavramları iletişimin öğelerini oluşturur.

Öğretim Ortamlarının Organizasyonu

 • Araç: Bir iş yapmada ya da sonuçlandırmada, bir şeye ulaşmada, bir şeyi elde etmede gücünden yararlanılan nesne. Sınıfta kullanılmak üzere özel olarak hazırlanan öğe. Araç kavramı daha çok mekanizma ya da mekanik bir ortamı anlatır. Kullandıkça tükenmezler
 • Öğretim Aracı: Öğrencinin öğrenmesi, öğretmenin etkin bir öğretme hizmeti sağlayabilmesi için özel olarak hazırlanmış öğrenme-öğretme yardımcılarıdır. Görsel-işitsel araçlar, geometri seti, güneş-dünya-gezegenler modeli, abaküs.
 • Gereç: Aracı kullanmak için sahip olunması gereken kullandıkça azalan ya da biten nesnelerdir.
 • Eğitim Programı: Milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine yönelik tüm etkinlikler.
 • Programın öğeleri:
 • Öğretim tasarımı: makro-mikro
 • ÖİY-ÖTMT benzerlik ve farklılıkları?
 • ÖTMT dersin neresinde kullanılır?

Öğretim Tasarımı Yaklaşımları

 • Öğretim tasarımı yaklaşımları:

–ADDIE: Analiz, Planlama, Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme

– ASSURE:

 • Öğrenenlerin analizi,
 • Hedefleri belirleme,
 • Ortam-materyal seçimi,
 • Ortam-materyal kullanımı,
 • Öğrenci katılımını sağlama,
 • Değerlendirme ve gözden geçirme

ASSURE

 • Öğrenenlerin analizi: genel karakteristik özellikler, giriş yeterlikleri, öğrenme stilleri (algısal tercihler, bilgiyi işleme alışkanlıkları, güdüsel etmenler, psikolojik etmenler)
 • Hedefleri belirleme:
 • Ortam-materyal seçimi:
 • Ortam-materyal kullanımı:
 • Öğrenci katılımını sağlama:
 • Değerlendirme ve gözden geçirme:

Öğretmenin Materyal Hazırlaması Ve Seçimi Süreci

 • Materyal, eğitim programı ile uyumlu ve kazanımı destekleyici nitelikte mi?
 • Materyalin içerdiği bilgiler doğru ve güncel mi?
 • Materyalde kullanılan anlatım türü açık ve anlaşılır mı?
 • Materyal öğrenciyi güdüleyici ve ilgisini çekici nitelikte mi?
 • Materyal öğrencinin derse katılımını sağlayıcı nitelikte mi?
 • Materyal teknik özellikler açısından yeterli mi?
 • Materyalin etkinliği hakkında daha önceden elde edilmiş bilgiler var mı?
 • Materyal içerik açısından tarafsız ve öğretimsel nitelikte mi?
 • Materyal kullanımı için gerekli kullanım kılavuzları ve yazılı dokümanlar var mı?

ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞİM SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR

 • Öğrenme kuramlarındaki gelişim
 • Öğrenme psikolojindeki gelişimler
 • Sistem anlayışının eğitim programına yansıması

Öğretim Teknolojisi

Facebook‘ta paylaşın.

Share

ozan

..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir