Tevfik Fikret’in Hayatı ve Eserleri

Tevfik Fikret'in Hayatı ve Eserleri

Bu Yazımızda Servet-i Fünun edebiyatının en önemli şairlerinden birisi olan Tevfik Fikret’in hayatı,eserleri ve edebi kişiliği hakkında bilgiler verdik.

Tevfik Fikret’in Hayatı;

Tevfik Fikret 24 Aralık 1867 yılında İstanbul’un Kadırga semtinde dünyaya gelmiştir.Asıl adı Mehmed Tevfik Fikret’tir fakat Mehmed adını kullanmamıştır.Babasının adı Hüseyin Efendi,annesinin adı Refia Hanım’dır.

Ortaokulu Mahmudiye Rüşdiyesi’nde okumuştur.Ortaokulu bitiren Tevfik Fikret Galatasaray Lisesine gitmiştir ve birincilikle tamamlamıştır.Çeşitli görev ve yerlerde memurluk yapan şair kuzeni ile evlenmiştir.Ticaret Mekteb-i Âlisi’nde hat ve Fransızca dersleri veren sanatçı 1891’de “Mirsad” dergisinin yaptığı şiir yarışmasında birincilik kazanmıştır.1892’de Mekteb-i Sultanisine Türkçe Öğretmeni olarak atanmıştır.

1894 yılında arkadaşları ile Malumat dergisini çıkarmıştır. 1895’te devletin memur maaşlarında kesinti yapmasını protesto etmek için memurluğu bırakmıştır. 1896’da hocası Recaizade Mahmut Ekrem tarafından Servet-i Fünun Dergisinin Yazı işleri Müdürlüğü’ne getirilmiştir.

Aynı yıl içerisinde Türkçe öğretmeni olarak Robert Koleji’nde göreve başlamıştır. Sanatçılar üzerinde yapılan yoğun baskılar nedeniyle gözaltına alındı. Kısa bir zaman sonra dergideki görevinden ayrılarak 1906’da Robert Kolej’in hemen yanında bir ev yaptırmıştır.Aşiyan adını verdiği bu evde hanımı ve oğlu Haluk’la birlikte burada yaşamaya başlamıştır.

Hüseyin Kazım Kadri ve Hüseyin Cahit Yalçın ile beraber Tanin isimli gazeteyi kurdu fakat gazete İttihat ve Terakki’nin yayın organı haline getirilmeye çalışılınca bunu istemedi ve Tanin Gazetesinden ayrılmıştır.

Daha sonra Mekteb-i Sultani’de  Müdürlüğe başladı fakat buradan da 31 Mart Olaylarını protesto için görevi terk etti. Ama öğrencilerinin aşırı istekleri ve ısrarlarını ret edemeyerek göreve yeniden döndü. 8 ay sonra tekrardan bu görevi bıraktı.

Tevfik Fikret’in Edebi Kişiliği;

  • Şiirlerinde ferdi konuları işlemiştir.
  • Servet-i Fünun dergisi dışında yazdıkları şiirlerinde toplumsal konuları işlemiştir.
  • Ferdiyetçilikten toplumculuğa kayan sanat anlayışı vardır.
  • Serbest müstezatı geliştiren sanatçı sone ve terza-rimayıda eserlerinde sık sık kullanmıştır.
  • Süslü ve sanatlı,ağır bir dil kullanmıştır.
  • Aruz ölçüsünü eserlerinde başarıyla kullanmıştır.
  • Sadece şiir yazmıştır.

Tevfik Fikret’in Eserleri;

Şiirleri; Rübabı Şikeste,Rübabı Cevabı,Haluk’un Defteri,Şermin(Hece ölçüsü ile yazdığı tek şiir.),Tarihi Kadim,Doksanbeşe Doğru,Sis,Hanı Yağma,Balıkçılar.

Bir yorum Sizinkini ekleyin

ishana için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir