Toprak Çeşitleri ve Özellikleri

Toprak Çeşitleri ve Özellikleri

Toprak çeşitleri,tipleri,türleri ve özelikleri nelerdir?Bu topraklar nerede görülür?Zonal,azonal,intrazonal,laterit,podzol,terra rossa,kahverengi orman toprakları nedir bu toprak tiplerinin özellikleri nelerdir?Dünya üzerinde sıcaklık,yağış,iklim tipleri,fiziksel ve kimyasal ayrışma sonucu farklı toprak tipleri dünyada görülmektedir.Dünyamızda farklı toprakların birbirlerine göre farklı özellikleri vardır.Tarım ürünleri verimi,bitki yetişme özellikleri,humus miktarı gibi çeşitli farklılıklara sahiptirler.

Zonal (Yerli) Topraklar;

Toprak Çeşitleri ve Özellikleri

Zonal topraklara ülkemizde daha düzlük alanlarda daha sık görülmektedir. Zonal topraklar bir alandaki bitki örtüsü ile o bölgede yaşanan iklimlerin etkileriyle kayaçların olduğu alanlarda oluşmuş olan toprak çeşididir.Aşınmalar sonucu farklı horizonlar bulunmaktadır. A-B-C gibi katmanları bulunmaktadır.

Terra-Rossa Kırmızı Akdeniz Toprakları;

 • Terra-Rossa topraklarının bir diğer ismi de kırmızı topraklardır.
 • Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde kalker bakımından zengin alanlarda görülmektedir.Akdeniz iklimi bitki örtüsü makilerin etkisi ile gelişim gösterir.
 • Bu toprak tipinde kireçlerin yıkanması ile demiroksit maddesi birikir ve bunun sonucunda kırmızı renkli bir görünüm kazanır.
 • Terra-Rossa toprakları killi ve iri taneli bir yapıya sahiptir.
 • Terra-Rossa toprakları kalkerler üzerinde oluştuğundan dolayı kireçli bir yapıya sahip olduğunu düşünebilirsiniz ama aşırı yağışların etkisi ile yıkanma sonucu kireç topraktan ayrılır,yani Terra-Rossa toprakları kireçli değildir.

Laterit Topraklar;

 • Sıcağın ve nemin fazla olduğu dönenceler de oluşmuş olan toprak çeşididir.
 • Kimyasal ayrışma sonucu oluşmuş olan topraklardır.Oluşumunda aşırı yağış ile yıkanma sonucu meydana gelmiştir.
 • Toprağın yapısındaki demirin yağışların fazlalığı ile oksitlenir ve toprak kırmızı bir renk kazanır.
 • Laterit çeşidi topraklar bitki örtüsünün fazla olmasına rağmen humus miktarı yönünden fakirdir.Bunun nedeni topraktaki organizmaların bitki artıklarını ayrıştırır ve yağmurun yağması ile toprak yıkanır ve topraktaki humus miktarı azalır.
 • Aşırı yıkanma sonucunda mineral bakımından fakir yapıya sahip olur.
 • Laterit tipi topraklar dünyada ekvatoral iklim bölgelerinin yaşandığı alanlarda daha sık görülmektedir.

Podzol Topraklar;

 • Soğuk ve nemli alanlarda görülen bir toprak çeşididir.İğne yapraklı ormanların bulunduğu alanlarda bu ormanların altlarında gözükmektedir.
 • Kutuplara yakın enlem derecesi yüksek alanlarda görülür.Bu alanlar Rusya,Sibirya ve Avrupa’nın kuzeyidir.Türkiye’de Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde görülür.
 • Podzol çeşidi topraklar verimsiz topraklardır bunun nedeni topraktaki minerallerin taşınmasıdır.Bu verimsiz topraklarda modern tarım çalışmaları ve gübre ile verimli hale getirilebilir.

Kahverengi Orman Toprakları:

 • Kahverengi orman toprakları ılıman iklimlerin yaşandığı alanlarda daha çok rastlanmaktadır.
 • Kışın yapraklarını dökmekte olan ormanların altında gelişmiş olan toprak türüdür.
 • Kahverengi orman topraklarına Türkiye’de Yıldız Dağlarında,Karadeniz’in dağlarında,Güneydoğu Toroslar’da görülmektedir.
 • Bu toprak çeşidi daha çok eğimli yerlerde gelişmiştir.
 • Kahverengi orman topraklarının su tutma seviyesi oldukça yüksektir bu yüzden kuraklık pek fazla yaşanmaz.

Tundra Toprakları:

 • Adını aldığı tundra ikliminin görülmüş olduğu yerlerde görülür.Toprak genelde buzul vekarlar ile kaplıdır.Kısa yaz günlerinde ise kar sularının erimesi ile bataklık tarzı bir görünümü vardır.
 • Verim bakımından kalitesi düşüktür.Zaten kar kaplı alanlardan dolayı ekim faaliyetleri pek fazla gelişmemiştir.

Çernozyom ”Kara” Toprakları:

 • Orta kuşakta orta seviye nemdeki bölgelerde boyları uzun çayırların altında gelişmiş olan topraklardır.
 • Çernozyom toprakların bir diğer ismi kara topraklardır.
 • Toprak üzerinde yetişmiş olan çayırların kuruyup toprağa doğal gübre olarak karışması sonucu toprak verimi oldukça artmıştır.
 • Dünya üzerinde Arjantin,Romanya,Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinde görülmektedir.

Çöl Toprakları:

 • Oldukça kurak yağış bakımından yoksun karaların iç kesimlerinde ve fiziksel ayrışmanın fazla olduğu çöl alanlarında görülmekte olan bir toprak türüdür.
 • Çöl toprakları organik ve kimyasal ayrışma bakımından fakir olduğundan dolayı gelişimini tamamlayamamıştır.Bu nedenden dolayı çöl toprakları kumul bir özellik gösterir.

Kestane ve Kahverengi Bozkır Toprakları:

 • Genel olarak step ikliminin yaşandığı karaların iç bölgelerinde yağış bakımından yoksun bozkır bitki örtüsü altında oluşmuş olan toprak çeşididir.
 • Yağış bakımından yoksun olduğundan dolayı topraktaki yıkanma azdır ve bundan dolayı toprağın içindeki kireç derinliklere ulaşamamıştır.

Azonal (Taşınmış) Topraklar;

Toprak Çeşitleri ve Özellikleri

Azonal topraklar horizonlaşma bakımından fakir topraklardır.Akarsular,rüzgarlar,dalgalar ve buzullar gibi dış kuvvetleri etkisi ile aşınan alüvyonların birikmesi ile oluşmuş olan toprak çeşididir.

Alüvyal Topraklar;

 • Akarsuların etkisi ile taşınmış olan kil,çakıl ve kum gibi maddelerin birikmesi ile oluşmuş olan topraklardır.
 • Alüvyal topraklara en fazla delta ovalarında rastlanılmaktadır.
 • Bu topraklar tarım alanları için tercih edilebilecek topraklardır ve oldukça verimlidir.Ülkemizde Çukurova ve diğer delta ovaları bu toprak türüne verilebilecek örneklerdir.

Kolüvyal Topraklar;

 • Dağ eteklerinde dağların yamaçlarından fiziksel ayrışma sonucu oluşan toprakların yağmurların etkisi ile birikmesiyle oluşmuş olan topraklardır.
 • Türkiye’de Toros dağlarının eteklerinde bu toprak türü görülebilmektedir.

Litosoller;

 • Dağlık alanlarda oluşmuş olan taşlı topraklardır.

Regosoller;

 • Regosoller toprak çeşidi Volkanik alanlardan yerin derinliklerinden çıkmış olan volkanik malzemeler ve akarsuların biriktirdiği kumlu toprakların dağ eteklerinde birikimi ile oluşmuş olan toprak tipidir.
 • Dünyada ve Türkiye’de genellikle volkanik dağların bulunduğu alanlarda görülmektedir.

Morenler;

 • Buzulların etkisi ile taşınmakta olan toprakların buzulların erimiş olduğu bölgelerde birikmesi ile oluşan toprak türüdür.

Lösler:

 • Kurak alanlarda rüzgarların taşıması ile biriken topraklardır.

İntrazonal Topraklar;

Toprak Çeşitleri ve Özellikleri

İntrazonal topraklar yer şekilleri ve ana materyal etkileri ile oluşan toprak tipidir. A ve C katamanı olup B katmanının olmadığı bir toprak türüdür yani bütün katmanlar gelişmemiştir.

Hidromorfik Topraklar;

 • Su bakımından fazlasıyla zengin bataklık ve aşırı sulu alanlarda görülen toprak türüdür.

Halomorfik Topraklar;

 • Bu topraklar tuzlu bir yapıya sahip topraklardır.Topraklardaki suyun kurak ve yarı kurak alanlarda buharlaşmasıyla toprakta tuzun birikmesi ile tuzu yapıdaki topraklardır.

Kalsimorfik Topraklar;

 • Kireçli ve killi taşların üzerinde oluşmuş olan kireçli topraklardır.

Genel olarak toprak çeşitleri bunlardır.Toprak çeşitleri ile ilgili aklınıza takılanları yorum ile sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir