Türkiye Ovalar Haritası

Değerli takipçilerimiz bu paylaşımımızda Türkiye ovalar haritası konusunu anlatacağız ve görseli sizlere paylaşacağız.

Türkiye ova haritası incelendiğinde, birçok ovamızın olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Paylaşımımızda da bu ovaların isimleri, bulunduğu bölgeleri, büyüklükleri ve oluşumlarını hem yazılı olarak verdik hem de Türkiye ovalar haritası görselimizde verdik. Aşağıda Türkiye ovalarının genel özellikleri ve ovalar ile ilgili çeşitli bilgilere yer verdik. Sayfa sonunda da haritaya büyük ve orta boyutlarda ulaşabilirsiniz.

Ovalar ve Özellikleri

Bu başlık altında ovalar ve özellikleri ile ilgili bilgi vereceğiz. Ova olarak adlandırılan yer şekli etrafına göre daha alçakta bulunan düzlük arazilerdir. Başta Türkiye olmak üzere Dünya’da ovalar genelde akarsular tarafından yarılmamıştır.

Aşağıda Ova Çeşitleri ve Kısaca Özellikleri Mevcut;

Kıyı Ovaları: Akarsular geldikleri yerlerden sürükledikleri alüvyonları kıyılarda biriktirir ve bu alanlarda kıyı ovalarını oluşturur. Kıyı ovaları verimli topraklardır.

Türkiye’deki Delta Ovaları; Balat ovası, Selçuk – Efes ovası, Menemen ovası, Dikili ovası, Çukurova, Silifke ovası, Bafra ovası, Çarşamba ovası

Delta ovaları derinliği fazla olmayan kıyılarda akarsuların alüvyonları biriktirmesi ile oluşmaktadır.

Tektonik Ovalar: Fay hatlarının oluşturduğu çukurların akarsuların alüvyon biriktirerek doldurması ile oluşan ovalardır.

Dağ Eteği Ovaları: Çeşitli alüvyonların dağların eteklerinde birikmesi ile oluşur.

Türkiye Ovalarının Özellikleri

  • Ovalar Türkiye için en değerli araziler olarak görülmektedir.
  • Ovalar en verimli topraklardan birisidir, çünkü akarsuların taşıdığı alüvyonların etkisi ile oluşurlar.
  • Batıdaki ovalarımız daha alçaktayken doğudaki ovalarımız daha yüksektedir.
  • Türkiye ovalar haritasına baktığınızda kolaylıkla görebileceğiniz gibi ovalar düzlük alanlar olduğundan dolayı tren ve kara yolu ulaşımı bakımından gelişmiştir.
  • Maden suyu ve sıcak su kaynağı olarak zengindir.
  • Türkiye coğrafi haritası incelendiğinde ovalarımızın daha çok delta ovaları olduğu görülmektedir. Çünkü Türkiye 3 taraf denizlerle çevrilidir ve akarsuları bu denizlere dökülmektedir. Döküldüğü alanlarda da alüvyonların birikmesi ile delta ovaları oluşmaktadır.

Genel olarak Türkiye Ovalar haritası bu şekildedir aşağıda yer alan bağlantıdan haritanın büyük boyutuna erişebilirsiniz.

RESMİ BÜYÜK BOY GÖR!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir