Türkiye’deki Delta Ovaları

Türkiye’deki delta ovaları nelerdir, özellikleri,ismleri nedir?Bu ovalar Nelerdir? Nerelerde Görülür? Hangi Akarsular Oluşturur? Özellikleri Nelerdir? Delta ovaları akarsuların taşıdığı alüvyonların denize döküldükleri yerlerde biriktirmesi ile meydana gelen verimli arazilerdir. 

Türkiye'deki Delta Ovaları

Delta Ovalarının Oluşması İçin Gerekenler;

  • Delta ovalarının oluşması için en önemli şart akarsu ağzın yani akarsuların denize döküldüğü kısımda akış hızının az olması gerekmektedir.
  • Delta ovaları oluşabilmesi için bir diğer gereklilik ise akarsuların bol miktarda alüvyon taşımasıdır.
  • Kıta sahanlığının geniş olması gereklidir.
  • Gel git olayının olmaması gereklidir.

Okyanusa sınırı olan ülke ve bölgelerde delta ovaları oluşmaz bunun nedeni akarsuların getirdiği alüvyonların birikememesidir,akarsu alüvyon taşır ve getirir bu alüvyonları okyanustaki dalgalar veya diğer ismi ile medcezirler alır ve uzaklaştırır bu nedenle alüvyonlar birikmez ve deltalar oluşamaz.

Türkiye’de delta ovaları görülür bunun nedeni ülkemizin okyanusa kenarı olmamasıdır.

Türkiye’deki Delta Ovaları;

Sakarya Delta Ovası :  Batı Karadeniz’de Sakarya ve İstanbul ili sınırları ortamında bulunmaktadır.. Sakarya nehrinin oluşturmuş bulunduğu bir delta ovasıdır. 

Meriç Delta Ovası : Marmara bölgesinde Ergene Havzasında yer almaktadır.. Meriç nehrinin oluşturmuş bulunduğu bir delta  ovasıdır.

Gediz Delta Ovası : Ege bölgesinde İzmir ili sınırları ortamında yer alır. Gediz nehrinin meydana getirdiği delta ovasıdır.

Büyük Menderes Delta Ovası : Ege bölgesinde Aydın ili sınırları içerisinde yer almaktadır.Büyük menderes nehrini meydana getirdiği delta ovasıdır.

Küçük Menderes Delta Ovası : Ege bölgesinde Aydın ve İzmir ili sınırlarının kesiştiği bölümde yer alır. Adından da anlaşılacağı gibi Küçük menderes nehrinin oluşturmuş bulunduğu delta ovasıdır.

Çukurova Delta Ovası : Akdeniz’de Adana ili sınırları içerindedir. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturmuş bulunduğu bir delta ovasıdır. Türkiye’nin en büyük delta ovası konumundadır. Tarım alanları Çukurova deltasında önemli yer kaplamaktadır,bunun nedeni akarsuyun taşıdığı her mineralden oluşan verimli topraklardır.

Bafra Delta Ovası : Karadeniz’de Samsun ilinin kuzeybatısında bulunmaktadır. Kızılırmak’ın meydana getirdiği bir delta ovasıdır. Pelikan, balıkçıl, flamingo gibi onlarca kuş çeşidine ev sahipliği yapar. Bu özelliğinden ötürü kuş bilimcilerin ilgisi çeker. Bazı kitaplar da  330’dan çok kuş türünün burada yaşam sürdüğü söylenmektedir.

Çarşamba Delta Ovası : Karadeniz’de Samsun ilinin kuzey doğusunda yani Bafra ovasının doğusunda yer alır. Yeşilırmakğın oluşturmuş olduğu büyük sayılabilecek bir delta ovasıdır. Üstünde 105 adet köy bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir