Türkiye’deki Platolar

Türkiye'deki Platolar

Türkiye’deki platolar ve isimleri nelerdir?Türkiye’nin platolarının özellikleri nedir?Aşınım,Karstik,Volkanik ve Tabaka Düzlüğü platoları nedir?İç,Doğu,Güneydoğu Anadolu bölgesindeki platolar nelerdir?Plato etrafına göre daha yüksekte bulunan geniş düzlüklere verilen isimdir.Platolar akarsuların etkisi ile derin vadiler ile parçalanmış olan yüksekte kalan düzlük bölgelerdir.Türkiye’de platolar 3. Jeolojik zamanda akarsu aşındırma şekli olan peneplenlerin 4. Jeolojik zamanda Anadolu’nun yükselmesi ve akarsuların bu yüksek arazileri parçalaması sonucu platolar oluşmuştur.

Türkiye’de platolar oldukça yer kaplamaktadır,bunun en büyük nedeni Anadolu’nun 4. jeolojik zamanda yükselmesidir.Türkiye’deki platoların yükseklikleri bölgelerimize göre değişmektedir,bu yükseklikleri Doğu Anadolu bölgemizde 2000 metreleri bulurken İç Anadolu bölgesinde 1000-1500 metreyi,Güneydoğu Anadolu bölgesinde 350-800 metreyi bulmaktadır.Türkiye bu nedenle farklı yükseklik özelliklerine sahip platolar bakımından oldukça zengin bir ülkedir.

Türkiye’deki en yüksek platolar Doğu Anadolu bölgemizdeki Kars,Ardahan ve Erzurum platolarıdır.Bu platoların yükseklikleri 1500-2000 metreyi bulmaktadır.Bu platoların oluşumunda volkanik dağlar etkili olmuştur.Volkanlardan çıkan magmanın soğuyarak düzlük alanları oluşturması ve akarsular tarafından aşındırılmasıyla bu yüksek platolar meydana gelmiştir.

Güneydoğu Anadolu bölgemizde platolar bakımından oldukça zenin bir bölgemizdir.Bölge genel olarak platolar üzerine kurulmuştur.Bu platolar üzerinde GAP’ın da uygulanmasıyla verimli tarım alanlarına dönmüştür.Güneydoğu Anadolu bölgesinin başlıca platoları Şanlıurfa Platosu,Gaziantep Platosu,Diyarbakır bölgesi platoları ile bölgedeki bazı volkanik dağların yakınındaki küçük platolardır.

Türkiye’de Toros Dağları üzerinde irili ufaklı birçok plato yer almaktadır.Teke ve Taşeli Platoları bu platolar verilebilen örneklerden birkaçıdır.

Türkiye’de en fazla platolar ise İç Anadolu bölgemizde görülmektedir.Yükseklikleri 1000 ile 1500 metre arasında değişen bu platolar killi,kumlu ve kireçli bir tabaka üstünde yatay uzanış doğrultusunda bulunur.Bu platolardan bazıları Obruk Platosu,Bozok Platosu,Cihanbeyli Platosu’dur.

Platolar ile yaylalar karıştırılmaktadır,platolar bir yeryüzü şeklidir,yaylalar ise daha çok yazları serin olduğundan tercih edilen yerleşim alanlarıdır.

Türkiye’deki Platoların Genel Özellikleri;

  • Çoğunun yüksekliği 1000 metrenin üzerindedir.
  • Türkiye’de oldukça fazla yer kaplamaktadır.
  • Bu verimli topraklarda tarım ve hayvancılık yapılmaktadır.
  • Türkiye’deki yüksek platolarda daha çok büyükbaş hayvancılık yapılırken (Kars-Ardahan ve Erzurum Platolar),alçakta kalan platolarda daha çok tarım ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
  • Yüksek platolar daha soğuk olduğundan dolayı yerleşime uygun değilken alçakta kalan platolar yerleşime uygun arazilerdir ve nüfus yoğunluğu yüksek platolara göre daha fazladır.

Platoların Oluşumlarına Göre Sınıflandırılması;

  • Karstik Platolar,
  • Volkanik Platolar,
  • Tabaka Düzlüğü Platoları,
  • Aşınım Platoları.

Türkiye’deki Karstik Platolar:

Karstik platolar jips ve kalkerli kayaçların olduğu alanlarda dış kuvvetlerin etkisi ile daha çok akarsuların etkisi sonucu meydana gelen platolardır.Türkiye’de karstik platolar en fazla Akdeniz Bölgemizde rastlanılmaktadır.Bunun nedeni Türkiye’de karstik arazilerin en fazla Akdeniz Bölgesinde görülmesidir.Tek ve Taşeli platoları Türkiye’deki karstik platoların en güzel iki örneğidir.

Türkiye’deki Volkanik Platolar:

Volkan dağlarından çıkan lavların akarsuların etkisi ile yarılması sonucu meydana gelen platolardır.Türkiye’de en fazla volkanik platolara Doğu Anadolu bölgesinde rastlanılmaktadır.Erzurum,Kars ve Ardahan platoları volkanik platolardan en önemlileridir.Volkanik platolar Türkiye’nin en yüksek platolarıdır.

Türkiye’deki Tabaka Düzlüğü Platoları:

Yatay uzanışlı tabakalardaki tortulların akarsu etkisi ile aşınması ile oluşan plato türüdür.Türkiye’de en fazla İç Anadolu bölgesinde görülmektedir.Haymana Platosu,Bozok Platosu,Cihanbeyli Platosu,Obruk Platosu,Yazılıkaya Platosu,Uzunyayla Platosu,Şanlıurfa Platosu ve Gaziantep Platosu Türkiye’deki tabaka düzlüğü platolarına verilebilecek örneklerdir.

Türkiye’deki Aşınım Platoları:

Aşındırma ile düzlük arazi haline gelen alanların akarsular tarafından aşınmasıyla oluşmuş platolardır.Türkiye’de Karadeniz Bölgemizdeki Perşembe Platosu,Marmara Bölgemizdeki Çatalca ve Kocaeli Platosu aşınım platolarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir